2014-07-14
2023-01-05
2018-06-22
2023-07-07
2023-01-05
2019-03-01 ANALIZY I POTWIERDZANIE DOROBKU
2021-11-16 ARTYKUŁY
2019-04-23 BAZY DANYCH
2019-01-04 BIBLIOGRAFIE DOROBKU INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH
2019-01-24 BIBLIOTEKA DLA ŚRODOWISKA
2019-04-03 BIBLIOTEKA DZISIAJ
2018-09-21 BIBLIOTEKA ONLINE
2019-03-26 CENNIK USŁUG BIBLIOTEKI
2018-10-05 CYTOWANIA I H-INDEX
2019-04-25 CZASOPISMA I E-CZASOPISMA
2024-02-13 CZASOPISMA POLSKIE OTRZYMYWANE W 2024
2024-02-13 CZASOPISMA ZAGRANICZNE OTRZYMYWANE W 2024 ROKU
2018-10-29 DLA DYDAKTYKÓW
2019-03-04 DLA PUBLIKUJĄCYCH
2019-02-25 DLA STUDENTÓW
2018-09-11 DOSTARCZANIE MATERIAŁU BIBLIOGRAFICZNEGO
2019-02-25 DRAPIEŻNI WYDAWCY
2022-03-15 E-CZASOPISMA
2023-06-22 E-KSIĄŻKI
2018-10-15 E-KSIĄŻKI ORAZ SERWISY WWW OGÓLNODOSTĘPNE W INTERNECIE
2018-08-24 E-PODRĘCZNIKI
2018-10-18 E-SKRYPTY W SIECI GUMed
2021-09-10 FORMULARZE, DRUKI
2021-06-21 FOTOGALERIA
2023-01-24 GODZINY OTWARCIA
2019-02-22 HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA
2019-03-06 INFORMACJA NAUKOWA
2018-10-24 INFORMACJE DLA AUTORÓW
2019-02-14 INNE BIBLIOTEKI
2018-10-01 INSTRUKCJE
2022-03-16 INTERNET W BIBLIOTECE
2023-02-06 KATALOGI
2019-04-04 KATALOGI
2018-11-06 KONFERENCJE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GUMED
2019-02-13 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI DLA SERWERA PROXY
2023-01-24 KONTAKT, BIBLIOTEKARZE
2022-03-16 KOPIOWANIE
2019-04-29 KSIĄŻKI I E-KSIĄŻKI
2018-09-06 LITERATURA POLECANA PRZY PISANIU PRAC DYPLOMOWYCH I DYSERTACJI
2022-03-15 LOKALIZACJA, DOJAZD
2018-06-15 Medyczny Dzień Nauki
2019-03-06 MENDELEY
2018-05-16 MISJA I KIERUNKI ROZWOJU
2019-01-10 MODELE OA
2018-12-12 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
2019-04-10 NOWE NABYTKI
2019-10-24 NOWE NABYTKI
2019-01-28 O BAZIE BIBLIOGRAFIA GUMED
2024-02-08 O BIBLIOTECE
2018-10-15 O RUCHU OPEN ACCESS
2019-01-18 OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK
2018-10-30 ORCID
2023-04-24 Piknik na Zdrowie
2023-06-22 POLECANE BAZY DANYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
2023-04-18 POLITYKA OTWARTOŚCI POLSKIEJ PLATFORMY MEDYCZNEJ
2018-12-06 POLSKIE INICJATYWY OA
2019-10-24 POŚWIADCZENIA DOKUMENTÓW
2022-03-15 PRACE DYPLOMOWE I DYSERTACJE
2018-08-29 PRAKTYKI, STAŻE, WYCIECZKI
2018-10-12 PRAWO AUTORSKIE
2019-01-30 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
2023-07-07 PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
2019-01-14 PROMOCJE KSIAŻEK
2019-01-29 PRZEDMIOTY NAUCZANIA
2018-12-19 PUBLIKACJE NA TEMAT OA
2019-02-04 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
2019-03-20 PUNKTACJA W BIBLIOGRAFII GUMED
2023-04-18 RADA BIBLIOTECZNA – KADENCJA 2016-2020
2021-06-21 REGULAMIN BIBLIOTEKI / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2019-04-03 REGULAMIN BIBLIOTEKI / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2023-03-23 REGULAMIN CZYTELNI 1 I 2
2018-05-16 REGULAMIN CZYTELNI INFORMACJI NAUKOWEJ
2023-04-24 Regulamin korzystania z pokoi pracy
2023-04-24 Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej
2018-07-12 REGULAMIN PRACOWNI BIBLIOGRAFICZNEJ
2018-06-04 Regulamin Wypożyczalni
2019-04-03 REGULAMINY BIBLIOTEKI / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2018-09-06 SPOTKANIA, WYKŁADY, PREZENTACJE
2019-02-19 SPRINGER OPEN CHOICE / bezpłatne publikowanie
2019-03-28 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KONTAKT
2018-09-26 SZKOLENIA
2019-07-12 TEST
2022-03-16 UDOSTĘPNIANIE W CZYTELNI
2018-10-01 WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
2019-02-25 WOKÓŁ BIBLIOMETRII I WSKAŹNIKÓW
2023-07-07 WYBRANE BAZY DANYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
2021-09-13 WYBRANE BAZY DANYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
2021-09-13 WYBRANE BAZY DANYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
2018-10-04 WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW NA ZEWNĄTRZ
2023-07-07 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
2022-03-16 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
2019-05-13 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
2023-04-24 WYSTAWY
2018-06-15 Wystawy zorganizowane w 2004 r.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2008 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2011 R.
2018-09-06 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2012 R.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2013 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2014 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2015 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2016 r.
2018-09-06 Wystawy zorganizowane w 2017 r.
2018-12-21 WYSTAWY ZORGANIZOWANE W 2018 R.
2022-03-15 WYSZUKIWARKI NAUKOWE
2023-04-18 ZAPISY DO WYPOŻYCZALNI
2018-07-11 ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
2018-12-17 ZASOBY ELEKTRONICZNE – ADCHIWUM DOSTĘPÓW
2018-10-19 ZASOBY OA
2021-09-09 ZDALNY DOSTĘP POPRZEZ SYSTEM HAN

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.