2018-10-15

Ruch Open Access (OA) – to światowa inicjatywa społeczna powstała na początku lat 90. XX w., która ma na celu propagowanie darmowego dostępu do publikacji naukowych, wyników badań i materiałów edukacyjnych dla każdego użytkownika Internetu.

Więcej informacji na temat OA znaleźć można w książce Petera Subera Otwarty dostęp.

Podstawowe założenia ruchu Open Access zawarto w trzech dokumentach:

 1. Budapest Open Access Initiative (2002)
  nowe zalecenia:
  Budapest Open Access Initiative New Guideline (2012)
  Budapest Open Access Initiative New Guidelines (2012); wersja polska

 2. Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)

 3. Berlin Declaration of Open Access Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)
  Berlin Declaration of Open Access Knowledge in the Sciences and Humanities; wersja polska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 października 2015 r. przyjęło Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, który to dokument znaleźć można w serwisie MNiSW wśród dokumentów dołączonych do stanowiska ministerstwa odnośnie do otwartego dostępu do publikacji naukowych.

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.