2018-10-30

O ORCID  

System Open Researcher and Contributor ID (ORCID) jest uniwersalnym systemem identyfikacji autorów prac naukowych poprzez nadanie rejestrującym się indywidualnego unikalnego oznaczenia alfanumerycznego.
Celem tego bezpłatnego międzynarodowego rejestru jest precyzyjna identyfikacja autora i właściwe powiązanie jego osoby z publikacjami w bazach danych.

Korzyści płynące z posiadania identyfikatora ORCID to przede wszystkim eliminacja problemów związanych z:

  • wieloma wersjami nazwiska i imienia, co wynika z błędnych zapisów danych autora,

  • występowaniem dwóch lub wielu autorów o tym samym nazwisku i imieniu ew. inicjale imienia,

  • zmianą nazwiska lub afiliacji.

 

ORCID W GUMed

Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2018 Rektora GUMed z 28.06.2018 r., nauczyciele akademiccy i doktoranci GUMed zobowiązani są do:

  • uzyskania identyfikatora ORCID,
    uwaga: zaleca się udostępnienie w profilu ORCID pól afiliacja (Employment) oraz publikacje (Works) jako widocznych dla wszystkich (Everyone), co umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby,

  • przekazania informacji o numerze tego identyfikatora, celem umieszczenia go w bazie Bibliografia GUMed, do:

  • powiązania konta ORCID z pracami w bazach SCOPUS oraz Web of Science,
    uwaga: po powiązaniu identyfikatora ORCID z publikacjami w ww. bazach, należy pamiętać o późniejszej stałej aktualizacji konta, czyli sprawdzaniu czy zawiera ono wszystkie nowo opublikowane prace, a jeśli nie – dodaniu do konta ORCID kolejnych publikacji zarejestrowanych w Scopus i Web of Science.

 
>> instrukcja postępowania przy rejestracji profilu ORCID

>> instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science
 

Pomoc w zakładaniu konta ORCID można uzyskać w:

 

 

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

ZOBACZ TEŻ

filmy instruktażowe przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu oraz Bibliotekę Główną Politechniki Gdańskiej:

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.