2021-06-21

 

         1. Analityka (ISSN 1509-46-50)

           http://www.malamut.pl/analityka/o-czasopismie.html   

        2. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences ( ISSN 2084-980X)

             http://www.curipms.umlub.pl/

        5. Czasopismo Aptekarskie (ISSN 1233-2755)

             http://www.cza.pl/news

        6. Diagnostyka Laboratoryjna (ISSN 1509-2305)

             http://www.diagnostykalaboratoryjna.eu/

        7. Farmacja Polska (ISSN 0014-8261)

             https://ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska

        8. Farmacja Praktyczna (ISSN 1897-9815)

             https://www.farmacjapraktyczna.pl/

        9. Food Forum

            https://www.food-forum.pl/

      10. Forum Akademickie 

             https://forumakademickie.pl/

      12. Gazeta  GUMed (ISSN 2657-4640)

             https://gazeta.gumed.edu.pl/

      13. Gazeta Farmaceutyczna (ISSN 1230-9923)

              http://www.kwadryga.pl/

      14. Herba Polonica (ISSN 0018-0599)

             http://www.herbapolonica.pl/pages/view/home-page

      15. Journal of Elementology (ISSN 1644-2296)

             http://jsite.uwm.edu.pl/

      16. Kosmos (ISSN 0023-4249)

             http://kosmos.icm.edu.pl/

     17. LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania (ISSN 1427-5619)

            http://www.lab.media.pl/

     18. Laboratorium (ISSN 1643-7381)

            https://laboratorium.elamed.pl/

     19. Lek w Polsce (ISSN 1231-028X)

            http://lekwpolsce.pl/index.php

     20. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia (ISSN 0025-8601)

            http://www.medmikro.org/

     21. Panacea : Leki Ziołowe (ISSN 1644-0358)

            https://www.panacea.pl/

     22. Pharmacological Reports (ISSN 1734-1140)

            https://www.journals.elsevier.com/pharmacological-reports

     23. Polish Journal of Cosmetology (ISSN 1731-0083)

            http://www.kosmet.pl/pjc.php

     24. Polski Merkuriusz Lekarski (ISSN 1426-9686)

            http://pml.medpress.com.pl/

     26. Postępy Fitoterapii (ISSN 1509-8699)

            http://www.postepyfitoterapii.pl/o-czasopismie-2/

     27. Przegląd Farmaceutyczny (ISSN 1426-4102)        

           http://www.goia.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=68

    28. Przemysł Chemiczny (ISSN 0033-2496)

           https://przemchem.pl/start/

    29. Przegląd Farmaceutyczny (ISSN 1426-4102)     

           https://www.kierunekfarmacja.pl/magazyn.html

    30. Przemysł Spożywczy (ISSN 0033-250X)

           http://przemyslspozywczy.eu/

    31. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (ISSN 1506-0632)

           https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2018,2,18.html

    32. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (ISSN 0035-7715)

          http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/

    33. Świat Nauki (ISSN 0867-6380) P

           https://www.swiatnauki.pl/1.html

    34. Świat Przemysłu Farmaceutycznego (ISSN 1898-7710) P

           http://swiat-przemyslu-farmaceutycznego.pl/

    35. Świat Przemysłu Kosmetycznego (ISSN 2081-089X) P

           http://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/

    37. Wiadomości Chemiczne (e-ISSN: 2543-6503)

          https://ptchem.pl/pl/chem-news

   38. Wiedza i Życie (e-ISSN: 2543-6503)

         https://www.wiz.pl/

   39. Wszechświat (ISSN: 0043-9592)

         http://wszechswiat.ptpk.org/

   40. Żywienie człowieka i metabolizm  (ISSN: 0209-164X)

         http://www.zcim.pl/

 

 Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. (+48)  58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.