2019-01-29

PRZEDMIOTY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Szkolenie biblioteczne online / SBO

Library Training Online / LTO

Basics of Scientific Medical Information / BSMI

Podstawy naukowej informacji medycznej (online) / PNIM

Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej (online) / WZNIM

Naukowa informacja medyczna (online + ćwiczenia) / NIM

Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce / BiPAPwN

Naukowa informacja medyczna  (online + ćwiczenia) / NIM PFK (fakultet)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW 2018/2019

 

Znajdź swój przedmiot

Kierunek / rok studiów / przedmiot obowiązkowy

Wydział Lekarski

lekarski / 1 rok / SBO

lekarski English Division / 1 rok / LTO

lekarsko-dentystyczny / 1 rok / SBO

techniki dentystyczne (Io) / 1 rok / SBO

 
 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 

analityka medyczna / 1 rok / SBO

farmacja / 1 rok / SBO

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny / 1 rok / SBO

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny / 2 rok / NIM PFK (fakultet)

Master of Pharmacy / 1 rok / LTO

 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i IMMiT

 

dietetyka (Io) / 1 rok / SBO

dietetyka (IIo) / 1 rok / SBO

elektroradiologia (Io) / 1 rok / SBO oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia  (Io) / 1 rok / SBO oraz 3 rok / PNIM

fizjoterapia (IIo) / 1 rok / SBO oraz 2 rok / WZNIM

pielęgniarstwo (Io) / 1 rok / SBO oraz 2 rok / PNIM

pielęgniarstwo (IIo) / 1 rok / SBO

położnictwo (Io) / 1 rok / SBO oraz 2 rok / PNIM

położnictwo (IIo) / 1 rok / SBO

psychologia zdrowia / 1 rok / SBO i PNIM

ratownictwo medyczne (Io) / 1 rok / SBO

zdrowie publiczne (Io) / 1 rok / SBO

zdrowie publiczne (IIo) / 1 rok / SBO

zdrowie środowiskowe (Io) / 1 rok / SBO

Bachelor of Nursing / 1 rok / LTO

Bachelor of Nursing / 2 rok / BSMI

 

Uwaga! Szczegóły dot. zaliczenia przedmiotów dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów.

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA DOKTORANTÓW 2018/2019

Przedmiot / rok / forma zajęć  
   

Naukowa informacja medyczna / 1 rok / wykład online + ćwiczenia

Wszyscy słuchacze zobowiązani są do założenia indywidualnego konta w menedżerze bibliografii MENDELEY https://www.mendeley.com
(niezbędne na 2. zajęciach) zalecamy jako login podać adres w domenie gumed.edu.pl

Wydział Lekarski + Wydział Farmaceutyczny z OML
zapisy online do grup / formularz zapisu będzie uruchomiony 04.02.2019 (pon.) o godz. 12:00

 

Grupa 1 / poniedziałki / 01.04.2019 i 08.04.2019 / godz..08:30-10:00

Grupa 2 / wtorki / 02.04.2019 i 09.04.2019 / godz. 08.30-10.00

Grupa 3 / środy / 03.04.2019 i 10.04.2019 / godz. 13.30-15.00

Grupa 4 / piątki  / 05.04.2019 i 12.04.2019 / godz. 08:30-10:00

 

Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT

 czwartki / 04.04.2019, 11.04.2019 / godz. 08:30-10:00

 

Bibliograficzne i prawne aspekty publikowania w nauce / 3 rok / seminaria

Wydział Lekarski + Wydział Farmaceutyczny z OML
zapisy online do grup  / formularz zapisu będzie uruchomiony 04.02.2019 (pon.) o godz. 12:00

Grupa 1 / poniedziałek / 20.05.2019 / godz. 08:00-10:30

Grupa 2 / wtorek / 21.05.2019 / godz. 08.00-10.30

Grupa 3 / środa / 22.05.2019 / godz.12.30-15.00

 

 Wydział Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT

 

 czwartek / 23.05.2019 / godz. 08:00-10:30

 

Uwaga! Szczegóły dot. zaliczenia przedmiotów dostępne są w Extranecie GUMed na stronach przedmiotów; wszystkie seminaria i ćwiczenia odbywają się w Bibliotece Głównej w Czytelni Informacji Naukowej.  
 

 

Sekretariat:

tel. 58 349 10 40,
biblsekr@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.