2021-09-13

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.
 

MULTIWYSZUKIWARKA


 

/ ogólnodostępne

   / dostęp w sieci GUMed i przez system HAN

   / dostęp dla pracowników: UCK, UCMMiT oraz ochrony zdrowia z woj. pomorskiego

   / dostęp tylko w sieci GUMed

   / dostęp tylko w sieci Wydziału Farmaceutycznego GUMed

BAZY PODSTAWOWE

Bibliografia GUMed 

 
     

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)   

 
     

PubMed 

  

Medline - baza opracowywana w National Library of Medicine (NLM) w Stanach Zjednoczonych; największa na świecie bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych; podstawowe źródło naukowej informacji medycznej; zawiera kilkadziesiąt milionów rekordów bibliograficznych z czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i w innych krajach.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1946+

PubMed /
Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed - in process];
>> więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial: ang


Scopus

 
     

Web of Science

 
     

Journal Citation Reports / Impact Factor


     

 

WYBRANE BAZY DANYCH BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ - WYKAZ ALFABETYCZNY
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

ZAccessMedicine

 

Baza oferuje dostęp do blisko 90 tytułów książek elektronicznych z dziedziny medycyny wydawnictwa McGraw-Hill (w tym do Harrison's Online), a także do bazy leków oraz rozmaitych wykładów; treści książek wzbogacone są o liczne zdjęcia, filmy i animacje; baza posiada możliwość wyszukiwania zagadnień, pobierania zawartości do telefonu komórkowego.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

AccessPharmacy

Multimedialna platforma e-learningowa z zakresu farmacji dla studentów, wykładowców i specjalistów z tej dziedziny; oferuje m.in.:

>> kolekcję podręczników głównie z zakresu farmacji i farmakologii
>> ponad 20 funkcjonalnych kalkulatorów dawek, przewodniki po testach laboratoryjnych oraz zintegrowaną bazę leków
>> ponad 150 przypadków różnych terapii lekowych oraz instrukcji profesjonalistów
>> ponad 500 najważniejszych tematów z międzynarodowych programów nauczania
>> filmy video, ilustracje, grafy; pytania/testy z diagnozowania i dawkowania leków
>> multimedialne wykłady i prezentacje w PowerPoincie dla uczniów i wykładowców
>> szczegółowe opisy interakcji leków zaczerpnięte z Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

Zakres dziedzinowy: farmacja i farmakologia
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco

Interfejs: angielski
Tutorial: ang, broszura informacyjna

Agricola / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza bibliograficzna udostępniana przez firmę Ebsco, tworzona przez U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Obejmuje ponad 4,1 mln danych z artykułów z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.
Zakres dziedzinowy: rolnictwo
Zakres chronologiczny: 1970+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

AHFS Consumer Medication Information / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

AHFS Consumer Medication Information (baza danych firmy Ebsco) jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.
Zakres dziedzinowy: farmacja, farmakologia
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim i hiszpańskim
Tutorial: ang

Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed

zamknięta 31.12.2013 / doktoraty 2005-2013, habilitacje 1945-2013
kontynuacja: kolekcja e-doktoraty i e-habilitacje w katalogu online

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed w latach 2005-2013; zawiera opisy bibliograficzne prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed, a od 2005 r. także pełne teksty tych prac, o ile autor wyraził na to zgodę.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: prace habilitacyjne 1945-2013; prace doktorskie 2005-2013
Interfejs: polski

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

 

Pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed; zawiera opisy bibliograficzne i pełne teksty prac magisterskich i licencjackich powstających w GUMed.

Uwaga: Pełne teksty prac dostępne, o ile autor wyraził na to zgodę, tylko w Czytelni Informacji Naukowej oraz w Bibliotece Wydz. Farmaceutycznego GUMed

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2005+
Interfejs: polski

BazTech

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 470 czasopism technicznych oraz z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, wydawanych głównie przez uczelnie techniczne i instytuty PAN.
Zakres dziedzinowy: nauki techniczne, nauki ścisłe, ochrona środowiska
Zakres chronologiczny: 1998+

Interfejs: polski

Tutorial: pol

 

   

BioMed Central

Pełnotekstowa baza danych; zawiera artykuły z prawie 200 recenzowanych czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny, wydawanych przez BioMed Central; tworzona zgodnie z zasadą Open Access.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, farmakologia, biotechnologia
Zakres chronologiczny: 1999+
Interfejs: angielski

Books@Ovid

Kolekcja 35 książek medycznych wydawnictwa LWW na platformie Ovid; istnieje możliwość przeszukiwania wszystkich książek jednocześnie lub przeglądania po rozdziałach konkretnej pozycji.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: najnowsze edycje
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Bookshelf / NCBI

Baza na platformie PubMed, licząca ponad 700 tytułów i stale wzbogacana o nowe pozycje pełnotekstowych książek elektronicznych.
Zakres dziedzinowy: nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia
Zakres chronologiczny: 1977 +
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Chemical Abstracts - SciFinder   SciFinder-n

Zintegrowany i rozszerzony (SciFinder-n) dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS - oddział American Chemical Society) na platformie CAS SciFinder. Jest to największa na świecie chemiczna baza danych, indeksująca czasopisma, książki naukowe, materiały konferencyjne, raporty, sprawozdania i patenty. Zawiera zarówno dane bibliograficzne, jak i informacje o związkach i reakcjach chemicznych. Oprócz nauk chemicznych w bazie reprezentowane są także nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze, a także ochrona środowiska, geologia, górnictwo, energetyka.

Platforma obejmuje następujące bazy:

CA Plus (literatura naukowa i patenty)
CAS Registry (substancje chemiczne)
CASREACT (reakcje chemiczne)
CHEMCAST (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców)
CHEMLIST - informacje o ponad 394.000 zarejestrowanych substancjach chemicznych, dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
CIN (Chemical Industry Notes)
MARPAT - ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 r.
ChemZent - baza przetłumaczonych na angielski abstraktów z czasopisma "Chemisches Zentralblatt" od 1830 r.  - dostępna w SciFinder-n

 Uwaga! Wymagana indywidualna rejestracja:

rejestracja odbywa się online na platformie SciFinder
cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci GUMed, na którym został rozpoczęty
przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail o domenie gumed.edu.pl
w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych)
hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków (kombinacja małych i wielkich liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych)
po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy z komputerów podłączonych do sieci GUMed lub komputerów osobistych poprzez system HAN

Zakres dziedzinowy: chemia i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych modułów
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

 

   

Edra Elibrary  e-podręczniki w jęz. polskim

Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier, na której udostępniono 48 podręczników elektronicznych w języku polskim:

Anatomia Gray. Pytania testowe, t. 1-3, R. Maciejewski, G. Staśkiewicz, A. Torres, K. Torres
Anatomia. Podręcznik dla studentów. Gray, t. 1-3, R. Drake
Anestezjologia, t. 1-2, R. Larsen
Atlas anatomii człowieka Nettera. Angielskie mianownictwo anatomiczne, F. Netter
Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne, F. Netter
Biochemia, E. Bańkowski
Chirurgia, O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii wyd. IV, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski, B. Solnica
Diagnoza kliniczna. Macleod, A.G. Japp, C. Robertson
Embriologia i wady wrodzone, K.L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia
Endokrynologia. Crash Course, R. O’Neill, R. Murphy, A. Lewiński
Genetyka medyczna, Jorde, M.J. Bamshad, J.C. Carey, L.B. Jorde
Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej, Zbigniew Kmieć
Histologia i embriologia jamy ustnej, D. Chiego
Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, M. Zabel
Histologia. Podręcznik i atlas, Wheather, B. Young, J.S. Lowe, A. Stevens, J.W. Heath
Immunologia. Funkcje i zaburzenia układu immunologicznego, A.K. Abbas, A.H. Lichtman, S. Pillai
Konturek Fizjologia czlowieka. Podrecznik dla studentów medycyny, wyd. II, S. Konturek
LEK last minute. Chirurgia, M.N. Opiłka
LEK last minute. Ginekologia i położnictwo, red. D. Sieroń, M.N. Opiłka, A. Sulewski
LEK last minute. Pediatria, red. D. Sieroń, M.N. Opiłka
Macleod. Badanie kliniczne wyd. II, G. Douglas, F. Nicol, C . Robertson
Metabolizm i żywienie. Crash Course, O. Vanbergen, R. Appleton
Mianownictwo anatomiczne polskoangielskołac., J.H. Spodnik
Mikrobiologia, P. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller
Netter. Atlas anatomii radiologicznej, E. Weber, J.A. Vilensky, S.W. Carmichael , K.S. Lee
Ortopedia i reumatologia. Crash Course, C. Elias-Jones, M. Perry
Patofizjologia, I. Damjanov
Patofizjologia kliniczna. Podręcznik, B. Zahorska-Markiewicz, E. Małecka-Tendera, M. Olszanecka-Glinianowicz, J. Chudek
Pediatria, G. Clayden, T. Lissauer
Pielęgniarstwo, t. 1-2, red. M. Kózka
Podręcznik radiologii, W. Herring
Podstawy pielęgniarstwa. Repetytorium, red. A. Krupienicz
Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, B. Bober-Gheek, M. Fleischer
Psychiatria, P. Gałecki, A. Szulc
Psychiatria. Crash Course, S. Birrell, K. Marwick
Rehabilitacja medyczna, t. 1-2, A. Kwolek
Stomatologia dziecięca, A. C. Cameron, R. P. Widmer
Wheeler. Budowa zębów, fizjologia i okluzja, S.J. Nelson, M.M. Ash
Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna, S. Majewski
Zdajlek, B. Łęgowicz, M. Grobelna, A. Gaczkowska, M. Staniek, M. Łęgowicz, M. Strojny, W. Suchy

Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski
Tutorial: pol

Elsevier – zob. ScienceDirect

 

 

     

Esp@cenet Europejski Urząd Patentowy

Baza pełnotekstowa tworzona przez Europejski Urząd Patentowy; zawiera ponad 60 milionów dokumentów patentowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1836 +
Interfejs: angielski

Tutorial: ang

Espacenet Urząd Patentowy RP

Baza pełnotekstowa tworzona przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, zawierająca patenty zgłoszone w Polsce.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1924 +
Interfejs: polski
Tutorial: ang

Green File / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza udostępniana na platformie EBSCOhost zawiera ponad 384.000 abstraktów i ponad 4.700 pełnych tekstów publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych informujących o badaniach dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko.
Zakres dziedzinowy: zanieczyszczenie środowiska, energia odnawialna, recycling, alternatywne źródła energii
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

IBUK Libra

Platforma IBUK Libra jest czytelnią online, na której znajduje się kilkaset książek naukowych, w tym podręczniki akademickie. Aby w pełni korzystać z bazy należy jednorazowo założyć osobiste konto myIbuk. Umożliwi to:

 • wyszukiwanie wewnątrztekstowe
 • dodawanie zakładek
 • zaznaczanie fragmentów tekstu
 • wprowadzanie własnych notatek
 • tagowanie fragmentów
 • eksport notatek > prześlij/udostępnij notatkę/zakładkę
 • tryb optymalny/zgodny
 • wstawianie przypisów (wkrótce)


Uwaga: należy korzystać z aktualnych wersji przeglądarek Google Chrome, Safari lub Mozilli.

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Interfejs: polski

Tutorial: pol, FAQ
Video: Funkcje platformy IBUK Libra, Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN, Osobista półka myIBUK

 

   

 

   

Karger

Kolekcja kilkudziesięciu czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: 1998+ (w niektórych tytułach występuje embargo)
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA  / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Specjalistyczna baza danych na platformie EBSCOhost o tematyce obejmującej zagadnienia z zakresu bibliotekarstwa, katalogowania, opracowania przedmiotowego, pozyskiwania i zarządzania informacją.
Zakres dziedzinowy: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
Zakres chronologiczny: 1965+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Martindale: The Complete Drug Reference

Zawiera monografie leków stosowanych na całym świecie, ich nazw własnych, stosowania w leczeniu chorób.
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

MEDLINE Complete / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z dziedziny medycyny, wykorzystująca indeksowanie MeSH (Medical Subject Headings). Umożliwia wyszukiwanie cytowań z kilku tysięcy bieżących czasopism medycznych. MEDLINE Complete to również jedno z najobszerniejszych na świecie źródeł pełnotekstowych czasopism medycznych, zawierające pełny tekst ponad 2500 czasopism zindeksowanych w bazie MEDLINE.
Zakres dziedzinowy: medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, system opieki zdrowotnej, nauki przedkliniczne i wiele innych dziedzin.
Zakres chronologiczny: 1865+ (bez embarga)
Interfejs: polski
Tutorial:
ang

Medline  / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i HAN

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Medline / OVID

Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Medline / Web of Science

Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

Nauka Polska

Przedstawia zawartość prowadzonej od 1990 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) bazy; w tym elektroniczną wersję "Informatora Nauki Polskiej”; baza zawiera dane na temat polskiego środowiska naukowego i prowadzonych na terenie naszego kraju badań.
Zakres dziedzinowy: nauka polska
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: polski
Tutorial:
pol

Poszczególne moduły bazy:

 • Badania
  prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Ludzie nauki
  osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób bez stopnia naukowego, pełniących funkcje kierowników prac badawczych lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego.
 • Instytucje
  jednostki naukowe, a także instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe.
 • Targi, wystawy i konferencje
  krajowe i międzynarodowe imprezy organizowanych przez krajowe placówki naukowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką, takie jak PAN, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe itp.

Ovid

Platforma firmy Wolters Kluwer oferująca dostęp do następujących zasobów:

 • Medline-Ovid
 • Your Journals@Ovid
 • Books@Ovid


Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang, pol

POL-on

Platforma informatyczna tworzona z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pierwszy w Polsce Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2011-2013; obecnie serwis składa się z modułów:

 • Rejestr uczelni niepublicznych
 • Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego
 • Rejestr jednostek naukowych
 • Rejestr kierunków studiów

Interfejs: polski
Tutorial: pol

 

   
ProQuest Ebook Central

Kolekcja ebooków różnych wydawców, w tym 19 subskrybowanych tytułów, dostępna po założeniu indywidualnego konta - przycisk "Join Ebook Central". Uwaga! Dostęp tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2013-2017
Interfejs: angielski

Tutorial: instrukcja, jak dotrzeć do kolekcji zakupionych tytułów

PSJD – Polish Scientific Journal Database

Baza prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki (CeON) gromadzi artykuły z polskich czasopism naukowych. Zawartość bazy jest udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Zakres dziedzinowy: nauki medyczne, farmaceutyczne, fizyczne, chemiczne oraz obszar nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Interfejs: angielski

 

   

 

   

ScienceDirect / Elsevier – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 2.000 tytułów czasopism wydawnictwa Elsevier, w tym znaczną kolekcję z dziedziny medycyny i nauk biologiczno-chemicznych. Udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+
Interfejs: angielski
Tutorial:
pol

ScienceDirect / Elsevier – serwer wydawcy

Platforma grupy wydawniczej Elsevier udostępnia kolekcje:

 • czasopism (Journals) - zasób czasopism (tożsamy z kolekcją dostępną w bazie Elsevier na serwerze ICM), udostępniany bezpośrednio z serwera wydawcy na platformie ScienceDirect. Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach do tworzenia bibliografii,
 • e-książek (Books) - ponad 5 tys. książek elektronicznych, w tym ok. 1.700 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.


Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+ (czasopisma); 2010+ (książki)
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

SciFinder – zob. Chemical Abstracts


 

 

   

 

   

Springer – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 1.300 tytułów czasopism grupy wydawniczej Springer z rocznikami archiwalnymi od 1995 r. (dla większości tytułów), w tym ponad 150 tytułów niekontynuowanych; udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+
Interfejs: angielski
Tutorial:
pol

Springer / SpringerLink – serwer wydawcy 

Platforma SpringerLink wydawnictwa Springer udostępnia m.in. kolekcje:

 • czasopism (tożsamą z kolekcją udostępnianą na serrwerze ICM),
 • książek (blisko 23.000 tytułów). 


Baza jest aktualizowana na bieżąco i daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych typu EndNote.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1997+ oraz archiwa książek od 1840 r.
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Taylor & Francis Journals

Platformia wydawcy Taylor & Francis, udostępniająca czasopisma elektroniczne w pełnych tekstach.
Zakres dziedzinowy subskrybowanych kolekcji:

 • medycyna (205 tytułów)
 • psychologia (104 tytuły)

Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

TOXNET – Toxicology Data Network

Kolekcja baz danych z zakresu toksykologii opracowywanych przez National Library of Medicine (NLM) w ramach programu Toxicology and Environmental Health Information Program (TEHIP):

 • ChemIDplus - Dictionary of over 370,000 chemicals
 • HSDB - Hazardous Substances Data Bank
 • TOXLINE - Toxicology Literature Online
 • CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System
 • DART - Development and Reproductive Toxicology Database
 • GENE-TOX - Genetic Toxicology Data Bank
 • IRIS - Integrated Risk Information System
 • ITER - International Toxicity Estimates for Risk
 • LactMed - Drugs and Lactation Database
 • TRI - Toxics Release Inventory
 • Haz-Map - Occupational Exposure to Hazardous Agents
 • Household Products Database
 • TOXMAP - Environmental Health e-Maps (USA)
 • CPDB - Carcinogenic Potency Database


Zakres dziedzinowy: toksykologia, niebezpieczne substancje chemiczne, wpływ stanu środowiska na zdrowie człowieka, odpady toksyczne

Zakres chronologiczny: 1965+
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

 

   

Wiley Online Library

Platforma wydawnictwa Wiley, zawierająca czasopisma pełnotekstowe, e-książki  (zob. wykaz dostępnych książek) i inne zasoby elektroniczne; możliwy jest dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułu tylko w przypadku czasopism objętych subskrypcją.
Zakres dziedzinowy: medycyna, chemia
Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Informacja o bazach bibliograficznych, czasopismach i książkach dostępnych zarówno w licencji krajowej, jak i licencjach konsorcyjnych instytucji akademickich (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w skład których wchodzą zasoby wydawców:

 • Elsevier (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Springer (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Wiley (e-książki, e-czasopisama) / opis
  a także:
 • bazy EBSCO (pakiet podstawowy) / opis
 • baza Scopus / opis
 • zasoby Web of Science / opis
 • czasopismo Nature (bieżący rocznik i 4 roczniki archiwalne)
 • czasopismo Science (bieżący rocznik i archiwa od 1997 r.)

Interfejs: polski

Your Journals@Ovid

Baza pełnotekstowa medycznych czasopism naukowych udostępniana na platformie Ovid; oferuje dostęp do 293 tytułów wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins ukazujących się na bieżąco oraz archiwalnych (LWW Journal Legacy Archive) oraz 7 tytułów innych wydawców.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang


Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. (+48)  58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.