2019-03-26

Cennik usług został wprowadzony zarządzeniem Nr 60/2016 Rektora GUMed z 09.11.2016 r.

Opłaty uiszcza się w Wypożyczalni (płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych).

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1. Wydanie tradycyjnej karty bibliotecznej

bezpłatnie

2. Duplikat tradycyjnej karty bibliotecznej

10,- zł

3. Przekroczenie terminu zwrotu publikacji udostępnionych przez Wypożyczalnię

0,50 zł/1 volumin/1 dzień

4. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wypożyczonych ze Strefy Nauki

10,- zł/1 volumin/1 dzień

5. Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych

opłata ustalana każdorazowo przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów, nie mniej niż 10,- zł

6. Kaucja (zwrotna) dla pracowników ochrony zdrowia z województwa pomorskiego zapisujących się za kaucją

100,- zł/1 rok

7. Nieregulaminowe korzystanie z szafki samoobsługowej

50,- zł

8. Zagubienie numerka / kluczyka do szafki

40,- zł

9. Zniszczenie zamka do szafki

40,- zł

10. Usługi reprograficzne w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego:

  • wydruki materiałów (czarno-białe)

  • skanowanie materiałów0,50 zł/A4

1,00 zł/A4
 

Wypożyczalnia:

tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.