2022-03-16

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego mają wszyscy zainteresowani literaturą gromadzoną i udostępnianą w czytelni, bez konieczności zapisywania się do niej.


Korzystający ze zbiorów na miejscu zobowiązani są:

  • pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki, itp. w szatni
  • wpisać się do zeszytu odwiedzin

W czytelni udostępnia się prezencyjnie, z wolnym dostępem do półek wszystkie zgromadzone w Bibliotece zbiory, zasoby elektroniczne oraz dokumenty oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.


Czytelnicy po skorzystaniu z potrzebnych materiałów  proszeni są , aby samodzielnie nie odkładać książek na półki, lecz pozostawić na wózkach bibliotecznych.


Wyniesienie potrzebnych materiałów poza obręb czytelni (np. do ksero) możliwe jest tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza.


Posiadacze kart bibliotecznych lub legitymacji studenckich zapisani do Wypożyczalni Naukowej Biblioteki Głównej GUMed, za zgodą bibliotekarza mogą wypożyczać z Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego niektóre pozycje z księgozbioru na zewnątrz. Po książki należy zgłosić się nie wcześniej niż na 2 godziny przed zamknięciem czytelni. Zwrotu książek należy dokonać następnego dnia przed godziną 11. Po przekroczeniu terminu zwrotu na koncie czytelnika automatycznie naliczana jest kara 10 zł za każdy wolumin, za każdy dzień

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. (+48)  58 349 12 84
biblioteka.farmacja@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.