2018-09-06

Kącik japoński

Wystawa dokumentująca współpracę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Nagoya Uniwersity School of Medicine

Autorki wystawy: Anna Grygorowicz, Elżbieta Kraszewska, Małgorzata Florianowicz, Małgorzata Omilian-Mucharska

Wszystkich zmęczonych nadmiarem bodźców i szukających spokoju zapraszamy do „Kącika Japońskiego”.
Kącik, zaaranżowany w naszej Bibliotece w sąsiedztwie Wypożyczalni, to miejsce, gdzie czas płynie wolniej. Delikatne światło zachęca, by schować się za parawanem, usiąść na tatami i wziąć do ręki książkę… Zainteresowanym japońską kulturą szczególnie polecamy półeczkę z książkami poświęconymi japońskiej estetyce, kuchni czy poezji, miłośnikom historii - publikacje na temat dziejów Japonii, a lubiącym wyzwania -  podręczniki do nauki japońskiej kaligrafii… Wszystkich zaś zapraszamy do obejrzenia wystawy przedmiotów codziennego użytku przywiezionych z Japonii przez pracowników GUMed.
Prawdziwy crème de la crème Kącika to prace japońskich artystów. Na wystawie prezentujemy cykl obrazów „Cztery pory roku” Naoko Tanaki oraz unikatowe kaligrafie autorstwa Reiki Ohiry, czy też wiersz Ko-Kei zapisany przez kaligrafa Mushu Tai.
Asumptem do zainscenizowania „Kącika Japońskiego” w Bibliotece była uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa GUMed rektorowi Uniwersytetu w Nagoi, prof. Michinari Hamaguchi. Ten wybitny uczony, wraz z prof. Takashi Wakabayashi, od lat współpracuje z naszym Uniwersytetem, a prezentowana wystawa dokumentuje rozpoczętą w 1970 roku spotkaniem prof. Takashi Wakabayashi i prof. Jerzego Popinigisa współpracę obu uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego otwarcia ekspozycji! 

 

"Czy piątek, 13-go jest szkodliwy dla zdrowia?" - przesądy a medycyna

Autorki wystawy: Katarzyna Dorocińska, Małgorzata Omilian-Mucharska, Małgorzata Florianowicz

Do, jak się wydaje, błahego tematu zabobonów i przesądów w medycynie bibliotekarze podeszli naukowo i racjonalnie: przeprowadzili solidną kwerendę, której efekty prezentujemy na wystawie.

 

Ku naszemu niemałemu zaskoczeniu, okazało się, że publikacje łączące tematy przesądów i medycyny nie ograniczają się jedynie do historycznie i etnograficznie ujętych opisów „dawnych zwyczajów” oraz walki z zabobonem.
W piśmiennictwie współczesnym znaleźliśmy także opisy badań zachowań społecznych, związanych zwłaszcza z okresem ciąży i połogu, używania „sposobów magicznych” w celu poprawy jakości życia erotycznego, a także świadectwa, że od przesądów nie jest wolne środowisko medyczne.

Gdy zebrane materiały uświadomiły nam, jak szeroką i mocno utrwaloną część rzeczywistości stanowią przesądy i wynikające z nich nawyki, postanowiliśmy też … zbadać samych siebie.
Nazywając własne fobie i z przymrużeniem oka przełamując tabu na ich temat, być może nauczymy się też z dystansem podchodzić do innych spraw wymykających się spod kontroli naszego rozumu.
(M. Florianowicz)

Hemofilia - choroba królów

Autorka wystawy Katarzyna Dorocińska

 

Królowa Wiktoria odegrała znaczącą rolę w doprowadzeniu do rewolucji rosyjskiej i hiszpańskiej. Gdyby dzieci królowej Wiktorii nie odziedziczyły po niej hemofilii, prawdopodobnie historia potoczyłaby się innym torem.
(prof. M. Haldane)

Hemofilia jest dziedziczną, genetycznie uwarunkowaną skazą krwotoczną, występującą prawie wyłącznie u mężczyzn. Spowodowana jest brakiem lub obniżeniem poziomu białka osocza uczestniczącego w procesie krzepnięcia krwi, zwanego czynnikiem krzepnięcia. Jest to jedna z najrzadziej występujących chorób. Choruje na nią jeden na 10 tysięcy Europejczyków.
Do lat 20. XX wieku walka z hemofilią była praktycznie niemożliwa. 30% chorych umierało przed zakończeniem dziesiątego roku życia.
Najsłynniejszymi hemofilikami byli członkowie europejskich rodzin królewskich, których choroba ta dotknęła za sprawą genu przekazanego przez królową Wiktorię. Fakt ten miał znaczący wpływ na dwudziestowieczne dzieje Europy.
(K. Dorocińska)

 

Rysunek satyryczny Aliny Boguszewicz

Autorki wystawy: Alina Boguszewicz, Katarzyna Dorocińska

 

„I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.”
(Ignacy Krasicki)

Autorka rysunków satyrycznych Alina Boguszewicz od wielu lat współpracuje z wydawaną przez naszą Uczelnię „Gazetą AMG”. Wystawa towarzyszyła obchodom jubileuszu 20-lecia „Gazety”.
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.