2019-03-06

 DLACZEGO MENDELEY?

 MENDELEY KROK PO KROKU

Mendeley to program typu reference manager pozwalający na gromadzenie rekordów bibliograficznych, czyli pobieranie ich z baz danych, z Internetu, ale też poprzez wprowadzanie ręczne. Współpracuje z najpopularniejszymi edytorami tekstów w celu automatycznego wprowadzania przypisów i budowania bibliografii załącznikowej, np. na potrzeby przygotowywanej publikacji. Wymaga założenia indywidualnego konta.

 1. Jest to ogólnodostępny, darmowy program kompatybilny z: Windows/Mac/Linux/mobile

 2. Pozwala na pracę z programem na wersji pulpitowej oraz online

 3. Gromadzi i zarządza dokumentami różnych typów (PDF!!!, WORD, PPT, EXCEL...)

 4. Umożliwia automatyczne pobieranie opisów bibliograficznych dokumentów z naukowych baz danych i Google Scholar

 5. Daje możliwość wstawiania odnośników (cytowań) do tekstu w edytorach Word i LibreOffice oraz automatyczne tworzenie bibliografii załącznikowej

 6. Pozwala na zainstalowanie dowolnych stylów bibliograficznych (w tym polskich) oraz tworzenie własnych

 7. Zapewnia oficjalne wsparcie techniczne

KROK 1 / ZAŁÓŻ KONTO

      >> mendeley.com

Konto podstawowe, bezpłatne:

 • domena / dowolna

 • prywatna powierzchnia dyskowa / 2 GB

 • współdzielona powierzchnia dyskowa / 100 MB

 • liczba grup prywatnych / 1

 • grupy prywatne / do 3 osób

 

KROK 2 / POBIERZ WERSJĘ NA PULPIT I ZAINSTALUJ JĄ

>> https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/

 

KROK 3 / ZAINSTALUJ DODATKI


Otwórz wersję pulpitową Mendeleya i wybierz:

 • Tools / Install Web Importer

 • Tools / MS Word Plugin

 

KROK 4 / ZGROMADŹ DOKUMENTY

 • zaimportuj rekordy z innych menedżerów cytowań >> Instrukcja migracji

 • Drag&Drop (Chwyć i Upuść) pliki zgromadzone na komputerze

 • wyszukuj w bazach danych oraz w Google Scholar interesujące publikacje i eksportuj je do Mendeleya w celu późniejszego cytowania

 • zgromadź swoje publikacje


KROK 5 /  PRACUJ ZE ZGROMADZONYMI DOKUMENTAMI

 • sortuj je i filtruj

 • twórz foldery

 • zaznacz interesujące fragmenty w dokumentach pdf

 • dodaj notatki

 • taguj

 

KROK 6 / CYTUJ I TWÓRZ BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ

 

KROK 7 / WYBIERZ STYL CYTOWANIA

>> Instrukcja

 

KROK 8 / DZIEL SIĘ ZGROMADZONYMI PUBLIKACJAMI W GRUPACH

 

KROK 9 - UTWÓRZ SWÓJ PROFIL NAUKOWCA

 

 

Czytelnia Informacji Naukowej:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.