2018-09-06

Pokonkursowa wystawa logotypów zaprojektowanych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 6 do 10 czerwca br. w holu katalogowym Biblioteki Głównej można było zapoznać się z trzynastoma logotypami przygotowanymi przez studentów Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku na potrzeby różnych akcji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na otwarciu wystawy zorganizowanej przez mgr Annę Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej GUMed i prof. Jacka Bigdę, dyrektora Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej przy współpracy z prof. Małgorzatą Sznitowską, kierownikiem Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prof. Tomaszem Zdrojewskim, kierownikiem programu SOPKARD oraz mgr Klaudią Suligowską, koordynatorem programu SOPKARD zaprezentowane zostały logotypy do projektu Hospitality, zwycięski i wyróżniony dla programu SOPKARD oraz propozycje dla Koła Naukowego „ISPE-Farmacja Przemysłowa”.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

  

 

 

Ekspozycja projektów loga dla programu SOPKARD

Autorzy prac: studenci prof. Tomasza Bogusławskiego z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Plakat wystawy: M. Omilian-Mucharska

Organizatorzy w celu poznania opinii, które projekty zgłoszonych prac podobają się najbardziej, umożliwili wszystkim, którzy odwiedzili wystawę zagłosowanie na wybrany logotyp.

Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób  cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży SOPKARD, realizowany jest wśród uczniów sopockich szkół podstawowych, przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Urząd Miasta w Sopocie.

Początkowo (w 1999 r.) projekt obejmował grupę dorosłych, zaś od 2006 r. programem objęci są uczniowie klas II sopockich gimnazjów, a od 2015 r. wszyscy V-klasiści  sopockich publicznych szkół podstawowych.

Pakiet programu obejmuje wykonanie bezpłatnych badań: antropometrycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, psychologicznych, laboratoryjnych krwi i moczu, pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna, EKG oraz echokardiografii serca.
Ponadto w trakcie trwania programu odbywają się spotkania informacyjno-edukacyjne z dziećmi i rodzicami.

Zakłady współpracujące z programem SOPKARD ze strony GUMed:

  • Zakład Prewencji i Dydaktyki

  • Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

  • Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

  • Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej

  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

oraz

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami konkursowymi:

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.