2019-02-13


Mozilla Firefox

Google Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

Apple Mac

Android


MOZILLA FIREFOX

(w przypadku innej wersji systemu, należy poszukać analogicznych ustawień lub znaleźć w wyszukiwarce google instrukcję dla odpowiedniej wersji)


Skonfiguruj ręcznie według instrukcji:

 1. uruchom przeglądarkę internetową

 2. z menu z prawej górnej strony ekranu wybierz  Opcje

 3. wybierz zakładkę Sieć

 4. kliknij przycisk Ustawienia

 5. zaznacz opcję Adres URL automatycznej konfiguracji oraz wpisz/wklej adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

 6. zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie  
   GOOGLE CHROME

(w przypadku innej wersji systemu, należy poszukać analogicznych ustawień lub znaleźć w wyszukiwarce google instrukcję dla odpowiedniej wersji)


Skonfiguruj ręcznie według instrukcji:

 1. uruchom przeglądarkę internetową

 2. wybierz przycisk Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome z prawej górnej strony ekranu

 3. z menu wybierz Ustawienia, a następnie Zaawansowane

 4. kliknij przycisk System i wybierz opcję Otwórz ustawienia serwera proxy

 5. w pojawiającym się oknie wybierz Ustawienia sieci LAN

 6. w kolejnym oknie zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz/wklej adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

 7. zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie
   INTERNET EXPLORER

Skonfiguruj ręcznie według instrukcji:

przy użyciu sieci LAN:

 1. uruchom przeglądarkę internetową

 2. z menu wybierz Narzędzia > Opcje internetowe

 3. otwórz zakładkę Połączenia i kliknąć Ustawienia sieci LAN

 4. w sekcji Konfiguracja automatyczna zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz/wklej adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

 5. zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie
   

OPERA

Skonfiguruj ręcznie według instrukcji:

 1. uruchom przeglądarkę internetową

 2. z menu wybierz Narzędzia > Preferencje

 3. otwórz zakładkę Zaawansowane, z menu wybierz Sieć i kliknij przycisk Serwery Proxy

 4. zaznacz opcję Użyj automatycznej konfiguracji proxy oraz wpisz/wklej adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

 5. zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie
   

SAFARI

Skonfiguruj ręcznie według instrukcji:

w systemie Windows:

 1. uruchom przeglądarkę internetową

 2. z menu wybierz opcję Edycja > Preferencje

 3. z menu wybrierz Zaawansowane, a następnie PROXY: Zmień ustawienia

 4. w oknie Właściwości: Internet kliknij Ustawienia sieci LAN

 5. w sekcji konfiguracja automatyczna zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

 6. zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie

w systemie Mac OS:

 1. uruchom przeglądarkę internetową

 2. z menu wybierz Preferencje

 3. z menu wybierz Zaawansowane, a następnie PROXY: Zmień ustawienia

 4. w oknie Właściwości: Internet kliknij Ustawienia sieci LAN

 5. w sekcji konfiguracja automatyczna zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

APPLE MAC / Mac OS HIGH SIERRA 10.13.6 i wyżej

(w przypadku starszej wersji systemu, należy poszukać analogicznych ustawień lub znaleźć w wyszukiwarce google instrukcję dla odpowiedniej wersji)

 1. wybierz menu połączenia bezprzewodowego

 2. kliknij Otwórz preferencje sieci...

 3. naciśnij Zaawansowane...

 4. przejdź do zakładki Proxy

 5. zaznacz następujące opcje:
  - Automatyczne wykrywanie proxy
  - Bezpieczny proxy www (HTTPS)

 6. w menu Bezpieczny proxy www (HTTPS):
  - wpisz adres IP serwera proxy 153.19.64.65
  -
  wpisz port serwera proxy 9600
  -
  zaznacz opcję Serwer proxy wymaga podania hasła
  -
  wpisz login i hasło do konta proxy

 7. naciśnij OK i następnie Zastosuj

 

UWAGA! Przy próbie dostępu do baz danych może ponownie wyskoczyć okienko logowania proxy, w którym należy ponownie wpisać login i hasło do dostępu proxy.


Jeżeli używana przeglądarka nie występuje na ww. liście, to należy:

 1. znaleźć w menu przeglądarki pozycję związaną z jej ustawieniami, np. Preferencje lub Opcje internetowe

 2. w ustawieniach wybrać opcję związaną z obsługą sieci np. połączenia, sieć lub zaawansowane

 3. wybrać ustawienia PROXY

 4. w sekcji konfiguracja automatyczna zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisać adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac


Uwaga: Czasami dla uwzględnienia ustawień proxy wymagane jest tzw. wyczyszczenie cache’a czyli usunięcie tymczasowych plików internetowych przeglądarki.

Aby to wykonać należy:

 1. uruchomić przeglądarkę internetową

 2. z menu wybrać Narzędzia > Opcje internetowe

 3. otworzyć zakładkę Ogólne i kliknąć Usuń pliki

 4. zaznaczyć opcję Usuń całą zawartość offline i kliknąć przycisk OK 

ANDROID

 1. należy wejść w Ustawienia -> Sieci zwykłe i bezprzewodowe -> Ustawienia Wi-Fi

 2. następnie tapnąć i przytrzymać na nazwie sieci Wi-Fi, z którą tablet lub telefon jest obecnie połączony. Wybrać Modyfikuj sieć

 3. zmienić Ustawienia serwera proxy na Ręcznie

 4. poniżej w polu Nazwa hosta serwera proxy wpisać proxy.biblioteka.gumed.edu.pl

 5. w polu Numer portu serwera proxy wpisać 9600.

 6. zapisać zmiany.

Ten opis może się nieznacznie różnić w zależności od wersji Androida.

Administrator usługi zdalnego dostępu:

 tel. 58 349 10 45 
biblinf@gumed.edu.pl

 

Informatycy:

tel. 58 349 11 43
biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.