2018-10-04

Wypożyczać zbiory na zewnątrz mogą tylko posiadacze:

 • elektronicznych legitymacji studenckich GUMed,

 • kart bibliotecznych Biblioteki Głównej GUMed.
   

LIMITY WYPOŻYCZEŃ
 

Użytkownicy

Ilość

Okres

Studenci GUMed

15

6 miesięcy lub 1 miesiąc*

Studenci kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub 1 miesiąc*

Słuchacze studiów doktoranckich GUMed

20

12 miesięcy

Słuchacze studiów podyplomowych GUMed

4

1 miesiąc

Pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed

20

12 miesięcy

Inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5

2 miesiące

Studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4

1 miesiąc

Pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK i UCMMIT

4

1 miesiąc

Wszyscy użytkownicy

+4 książki beletrystyczne

1 miesiąc

 * w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu
 

ZBIORY NIEWYPOŻYCZANE na zewnątrz użytkownikom indywidualnym**

 • czasopisma,

 • prace doktorskie, magisterskie, licencjackie,

 • zbiory wydane przed 1945 r.,

 • dzieła cenne i rzadkie,

 • modele anatomiczne kości.

** ewentualne odstępstwa patrz Regulamin Udostępniania Zbiorów
 

ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW DO WYPOŻYCZENIA

 • w oparciu o katalog online:

  • odbywa się w trybie online, po zalogowaniu się do konta czytelnika,

  • z listy egzemplarzy wybranej pozycji można zamówić tylko ten o:
   - lokalizacji: GUMed – Wypożyczalnia,
   - statusie: dostępny,

 • w oparciu o zdigitalizowany katalog kartkowy:

  • odbywa się online poprzez kliknięcie karty wybranej pozycji,

  • należy wypełnić i wysłać wyświetlony formularz zamówienia,

Zamówienia realizowane są na bieżąco, a wypożyczenia rejestrowane na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym katalogu online VIRTUA.
  

ODBIÓR ZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW

 • przed zgłoszeniem się do Wypożyczalni po odbiór zamówionych książek, należy w koncie czytelnika sprawdzić, czy mają one status: do odbioru,

 • książki należy odebrać w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia (wliczając niedziele i święta), po tym okresie są one odsyłane do magazynu,

 • odbioru należy dokonywać osobiście w Wypożyczalni okazując jednocześnie obowiązkowo kartę biblioteczną lub legitymację studencką.
   

PRZEDŁUŻANIE TERMINU ZWROTU wypożyczonych pozycji

Prolongować można:

 • tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,

 • każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,

 • tylko przed upływem terminu zwrotu, ale nie wcześniej niż 5 dni przed tą datą.

Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.

 

REZERWOWANIE POZYCJI WYPOŻYCZONYCH przez innych użytkowników

 • można zarezerwować maksymalnie do 4 pozycji,

 • rezerwacji można dokonać bez względu na ilość posiadanych przez rezerwującego książek na koncie,

 • rezerwacja jest możliwa nie wcześniej niż na 30 dni przed określonym w systemie terminem ich zwrotu,

 • w momencie zwrotu do Biblioteki pozycji, która została zarezerwowana, system automatycznie drogą mailową powiadamia rezerwującego, że pozycja jest do odbioru w Wypożyczalni; rezerwujący ma 5 dni (od daty wysłania powiadomienia) na odbiór zarezerwowanych pozycji.
   

ZWROT WYPOŻYCZONYCH MATERIAŁÓW

Wypożyczone materiały należy zwrócić w terminie do:

 • Wypożyczalni lub

 • skrzynki zwrotów umieszczonej w przedsionku bocznego wejścia do budynku BG (od ul. Dębinki) – przed godzinami otwarcia Biblioteki, tj:

  • poniedziałek: w godz. 06:00-10:00,

  • wtorek – piątek: w godz. 06:00-08:00.

Należy pamiętać, że:

 • przekroczenie terminu zwrotu powoduje automatyczną blokadę konta czytelnika i rozpoczęcie naliczania przez system kar w wysokości: 0,50 PLN za vol./dzień
  ważne: opłaty za kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych,

 • w dniu, w którym upływa termin zwrotu wypożyczonych pozycji system VIRTUA wysyła automatyczne powiadomienia o tym fakcie, na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej
  – jeżeli chcesz otrzymywać takie powiadomienia, skontaktuj się z Wypożyczalnią osobiście lub mailowo biblwyp@gumed.edu.pl.

ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE materiałów bibliotecznych

Czytelnik zobowiązany jest w przypadku:

 • zagubienia książki:

  • zwrócić egzemplarz tego samego albo najnowszego wydania lub

  • odkupić inną książkę wskazaną przez kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów;

 • zniszczenia książki:

WYPOŻYCZENIA NA NOC

Istnieje możliwość wypożyczania książek z Czytelń na noc, każdorazowo za zgodą bibliotekarza:

 • książki z Czytelń wypożyczane są na godzinę przed zamknięciem Biblioteki,

 • zwrot musi nastąpić do godziny 11:00 dnia następnego, w którym otwarta jest Biblioteka,

 • przed godziną 08:00, zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać do skrzynki zwrotów umieszczonej w przedsionku bocznego wejścia do Biblioteki, od ul. Dębinki,

 • w przypadku przekroczenia terminu zwrotu pobierana jest, opłata w wysokości 10 zł/dzień/vol.

Pamiętaj! Kary uiszcza się w Wypożyczalni, a płatność możliwa jest tylko za pomocą kart płatniczych.

Wypożyczalnia:

tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl
Nr GG: 13901880

 

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.