2019-01-14

Zachęcamy autorów i redaktorów do współpracy z Biblioteką Główną GUMed i ogranizowania spotkań autorskich, promujących nowo wydane publikacje.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej i Promocji
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, tel. 58 349 10 45


 

 

 „Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne
i psychologiczne”

pod red. nauk. dra hab. n. med.
Wojciecha Lepperta, prof. UMP
oraz prof. dra hab. n. med.
Mikołaja Majkowicza

„HAZO MENA. O marzeniach
z Czerwonej Wyspy”

Daniela Kasprowicza

Ortopedia i traumatologia
pod. red. Andrzeja Nowakowskiego
i Tomasza Mazurka

"Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać"
Daniela Kasprowicza

„Było, więc minęło.
Joanna Penson
– dziewczyna z Ravensbrück,
kobieta Solidarności,

lekarka Wałęsy”
Remigiusz Grzela

„Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych”
pod red. Janiny Suchorzewskiej
i Marka Olejniczaka

Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne i psychologiczne

pod red. nauk. dra hab. n. med. Wojciecha Lepperta, prof. UMP oraz prof. dra hab. n. med. Mikołaja Majkowicza

23 listopada 2018 roku ukazała się książka Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne i psychologiczne pod redakcją naukową dra hab. n. med. Wojciecha Lepperta, prof. UMP oraz prof. dra hab. n. med. Mikołaja Majkowicza. Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek w opinii nt. tej publikacji, jest to pierwszy podręcznik, który przedstawia problematykę bólu w szerszym ujęciu, a więc nie tylko z perspektywy medycznej, ale także psychologicznej, socjalnej i duchowej. Bowiem: 

Takie spojrzenie wydaje się najpełniej odzwierciedlać sytuację chorych, u których występuje ból o charakterze przewlekłym. Konsekwencją takiego podejścia jest stosowanie optymalnego leczenia, które obejmuje nie tylko farmakoterapię, czy fizykalne bądź interwencyjne metody leczenia bólu, ale wykorzystuje również wszelkiego rodzaju wsparcie psycho-socjalne i duchowe. Dopiero takie, interdyscyplinarne, całościowe podejście, może zapewnić chorym, ale także ich rodzinom i opiekunom, rzeczywiste i najbardziej skuteczne leczenie, które można przełożyć na istotną poprawę jakości życia pacjentów i opiekunów chorych.

Spotkanie promujące tę publikację, odbyło się 13 grudnia bieżącego roku w Bibliotece Głównej GUMed. Licznie przybyli goście mieli okazję zapoznać się z kilkoma prezentacjami, wygłoszonymi m.in. przez prof. dra hab. n. med. Mikołaja Majkowicza (Zakład Badań nad Jakością Życia, Zakład Psychologii Klinicznej), dra hab. n. med. Wojciecha Lepperta, prof. UMP, prof. dr hab. Krystynę de Walden-Gałuszko (Klinika Psychiatrii Dorosłych), prof. dra hab. Andrzeja Basińskiego (Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej), prof. dr hab. Janinę Suchorzewską (Zakład Etyki) oraz dr Agatę Zdun-Ryżewską (Zakład Badań nad Jakością Życia).

Jednak celem spotkania była nie tylko promocja książki, przedstawienie jej treści w bardzo skrótowej formie, ale także możliwość rozmowy ze studentami, wśród których przy okazji zostały rozlosowane darmowe egzemplarze podręcznika.

Bardzo dziękujemy The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) – Poland, Oddział Gdańsk oraz Wydawnictwu PZWL za współorganizowanie tego spotkania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy też do zapoznania się z fotorelacją:

 

HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej Wyspy

aut. Daniel Kasprowicz

W Bibliotece Głównej GUMed odbyło się kolejne (bo już trzecie) spotkanie z Danielem Kasprowiczem – dietetykiem (absolwentem GUMed) i założycielem kliniki medycznej na Madagaskarze, który od pięciu lat pracuje na misji, gdzie opiekuje się niedożywionymi dziećmi, chorymi na malarię, dur brzuszny, trąd i młodzieżą z domu dziecka.

Na spotkanie przybyli m. in.: Rektor Gdańskiego Uniwersyteru Medycznego JM prof. dr hab. Marcin Gruchała, pani prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, pani dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku mgr Małgorzata Kłos, a także reprezentanci środowiska naukowego naszej Uczelni, studenci, absolwenci i inni goście z Trójmiasta.

Tym razem Daniel promował swoją drugą książkę pt. „HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”. Nowa publikacja to historia o procesie powstawania kliniki „Flamboyant”, której budowa była współfinanasowana przez Polską Fundację dla Afryki, zmaganiach z afrykańską korupcją i kulejącym systemie państwa, ale przede wszystkim o pacjentach kliniki, głodzie, chorobach tropikalnych i marzeniach chorych dzieci.

Z wielkim przejęciem wysłuchaliśmy prelekcji autora, z której dowiedzieliśmy się m.in. o czym marzą mieszkańcy Czerwonej Wyspy, o problemach, z jakimi musieli się zmierzyć podczas budowy kliniki i o wielu innych trudach życia "na krańcu świata".

Jak słusznie zaznaczył Daniel Kasprowicz, marzenia zmieniają się wraz z nami i w zależności od tego, jakie kto z nas odczuwa w życiu braki. Dzieci na Madagaskarze marzą więc głównie o tym, aby pójść do szkoły, dostać jakąś zabawkę lub chociażby mydło albo, żeby zjeść coś innego niż ryż. Dla nas są to banalne marzenia, ale dla wielu Malgaszy często nieosiągalne. Bywa też tak, że niektórzy już nie potrafią marzyć... Kto by z nas przypuszczał, że nawet jak coś jest legalne, to i tak niekiedy trzeba za to zapłacić łapówkę? Niestety z takim paradoksem musiał się zmierzyć Daniel, chcąc zatrudnić legalnie profesjonalny personel medyczny kliniki. Na szczęście ośrodek uzyskał pozwolenie na przeprowadzanie szczepień, co jest dużym sukcesem, ponieważ dotychczas zajmowały się tym wyłącznie placówki państwowe.

Daniel Kasprowicz zwrócił też uwagę na fakt, że świat potrzebuje wszystkich nas, ale żeby zostać wolontariuszem i wyjechać na Madagaskar, to niezbędna jest m.in. znajomość języka francuskiego
i gotowość niesienia wszelkiego rodzaju pomocy, w zależności od stale zmieniającej się, chociażby ze względu na warunki klimatyczne, sytuacji na wyspie.

W ramach promocji wszyscy przybyli mieli również możliwość nabycia najnowszej książki autora (ze zniżką i dedykacją!), obejrzenia wystawy zdjęć i wzięcia udziału w aukcji charytatywnej z prawdziwymi skarbami Madagaskaru. W charytatywnej licytacji udało się zebrać blisko 4.000 PLN, które w całości Daniel przeznacza na finansowanie leczenia najbiedniejszych Malgaszy w przychodni, którą zarządza.

Zachęcamy do obejrzenia zapisanej transmisji wideo z prelekcji Daniela: https://tinyurl.com/hazo-mena

Galeria zdjęć ze spotkania:

 

Ortopedia i traumatologia

pod. red. Andrzeja Nowakowskiego i Tomasza Mazurka

Niemal 60 lat od wydania pierwszego polskiego podręcznika do ortopedii (Zarys ortopedii ogólnej, pod red. prof. Zygmunta Ambrosa) ukazała się najnowsza książka do nauczania tego przedmiotu, która powstała przy współudziale naukowców z naszej Uczelni.

W Bibliotece Głównej GUMed 15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie promujące ten podręcznik, podczas którego można było zapoznać się z krótką prezentacją prof. Tomasza Mazurka, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed (red. naukowego tejże publikacji), a także nabyć książkę w promocyjnej cenie 70 PLN.

Chociaż podtytuł publikacji wskazuje jako odbiorców studentów medycyny, to jest ona kierowana także do rezydentów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów zainteresowanych problemami narządu ruchu.

Podręcznik składa się z wersji papierowej i elektronicznej, która umożliwia korzystanie z dodatkowych materiałów, takich jak:

  • słownik terminologiczny,

  • fotografie,

  • filmy,

  • około 300 pytań testowych.

Na marginesie książki zaznaczono symbolem ->www odniesienia do materiałów tematycznych zamieszczonych na stronie internetowej podręcznika www.ortopediaitraumatologia.pl.

 

Poszczególne zagadnienia napisane zostały przystępnie przez uznane autorytety w ortopedii i traumatologii narządu ruchu o wieloletnim doświadczeniu klinicznym. Każdy rozdział kończy się streszczeniem najważniejszych informacji, które student medycyny powinien bezwzględnie zapamiętać.

Podręcznik powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w ramach ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. Współtworzony jest przez lekarzy specjalistów ośrodków klinicznych z: Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Otwocka, Piekar Śląskich, Poznania,  Rzeszowa,  Szczecina,  Warszawy  i  Wrocławia.

Wyjątkowość projektu polega na jego ogólnokrajowym wymiarze, nowoczesnym ujęciu problematyki oraz wykorzystaniu technik multimedialnych. Użytkownik ma szeroki dostęp do najnowszych informacji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii, interesujących filmów, materiałów szkoleniowych oraz specjalistycznych publikacji tematycznych.

 

 

Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać

aut. Daniel Kasprowicz

Tytuł swojej książki rozszyfrował Daniel Kasprowicz (absolwent dietetyki GUMed) – podczas jej oficjalnej premiery, 23 października 2015 r. w Bibliotece Głównej GUMed.

Książka, w formie dziennika, jest relacją z rocznego pobytu Autora na Madagaskarze, podczas którego jako misjonarz świecki pomagał potrzebującym mieszkańcom Czerwonej Wyspy. Jego praca polegała m.in. na sprawowaniu opieki nad podopiecznymi domu dziecka Kilasymandry oraz pomaganiu chorym.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, głównie dzięki przybyłej dość tłumnie publiczności – osób zaprzyjaźnionych i od dawna wspierających Daniela w jego działaniach oraz uśmiechom malgaskich dzieci. Mogliśmy podziwiać je na fotografiach podczas prezentacji autora oraz usłyszeć, o tym jak wygląda codzienne życie na Madagaskarze.
Kolejnym punktem programu była rozmowa z autorem, poprowadzona przez Joannę Śliwińską z Sekcji Informacji i Promocji GUMed. Dowiedzieliśmy się z niej m.in.: co było najtrudniejsze przy pisaniu książki, co najprzyjemniejsze oraz poznaliśmy najbliższe plany Autora. Już w grudniu Daniel po raz trzeci wyjeżdża na Madagaskar, gdzie tym razem będzie uczestniczył w budowie laboratorium, które ma służyć wszystkim zmagającym się z tropikalnymi chorobami.
Hojność uczestników spotkania, okazana podczas licytacji zdjęć z pobytu Autora na Madagaskarze, przerosła nasze oczekiwania. Niemal każdy uczestnik spotkania chciał też zakupić książkę, zdobyć dedykację i pod tym pretekstem zamienić kilka słów z Autorem. Wielu uczestników wsparło także charytatywny projekt „Kaszka dla Malgaszka", przynosząc na spotkanie lekarstwa, środki opatrunkowe i produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Cały dochód z licytacji oraz ze sprzedaży książki wesprze potrzebujące dzieci z malgaskiego domu dziecka.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przybyli na spotkanie, uczestniczyli w licytacji oraz tak aktywnie wzięli udział w zbiórce darów, a także Danielowi Kasprowiczowi, że zaszczycił nas wyborem Biblioteki Głównej GUMed na miejsce tego niezwykłego spotkania autorskiego. DZIĘKUJEMY!

GDZIE MOŻNA KUPIĆ KSIĄŻKĘ?
Książkę można zamawiać bezpośrednio u autora, poprzez profil na Facebooku.

Oto, jak Daniel Kasprowicz zachęca do przeczytania swojej książki:
Chcę, byś Czytelniku przeszedł tę wędrówkę razem ze mną. Chcę byś poznał mój punkt widzenia na niektóre sprawy, zakochał się w moich przyjaciołach, a być może nawet zapłakał i wzruszył się w momentach, które i ze mnie wycisnęły łzy...

Zachęcamy do kupna książki; wkrótce tytuł ten zagości także w zasobach naszej Biblioteki!

 

Było, więc minęło. Joanna Penson – dziewczyna z Ravensbrück, kobieta Solidarności, lekarka Wałęsy 

aut. Remigiusz Grzela

3.12.2013 r. w naszej Bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie z Panią Profesor Joanną Muszkowską-Penson – wybitnym lekarzem nefrologiem, wieloletnim wykładowcą naszej Uczelni. Rozmowę z Panią Profesor, opartą na kanwie wspomnień zebranych przez Remigiusza Grzelę w książce „Było, więc minęło”, prowadziła redaktor Maria Mrozińska. Fragmenty książki czytały: Agata Bykowska, aktorka Teatru Wybrzeże i Agata Armatowska, uczennica XX LO w Gdańsku.

Wśród gości spotkania znalazło się wielu profesorów, którzy w młodości byli studentami, a później współpracownikami Pani Profesor, a także Jej dawni pacjenci i sąsiedzi oraz my – bibliotekarze. Warto podkreślić, iż obecność Pani Profesor w murach Biblioteki Głównej miała dla nas – pracujących w niej bibliotekarzy - dodatkowe znaczenie, bowiem Profesor Jan Muszkowski – ojciec naszego Gościa Honorowego – był wybitnym bibliologiem, bibliografem, osobą wielce zasłużoną dla polskiego bibliotekoznawstwa. Dzięki jego dokonaniom bibliologia uzyskała status samodzielnej dyscypliny naukowej.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziła niezwykła biografia Pani Profesor – ściśle spleciona zarówno z historią Polski XX wieku, jak i z historią naszej Uczelni. Jednak największe wrażenie wywarła postawa życiowa Gościa spotkania – pełna skromności, ale emanująca siłą, pogodą ducha i energią, jakby na przekór metryce i ciężkim doświadczeniom, których w życiu Pani Profesor Penson przecież nie brakowało. Na zakończenie, wszyscy obecni zgotowali Bohaterce wieczoru owację na stojąco, która i tak nie była w stanie oddać uznania dla Jej osoby. A kolejka chętnych do otrzymania autografu Pani Profesor i dedykacji w książce Jej poświęconej, zdawała się nie mieć końca.

Trudno wyrazić słowami wyjątkowo wzruszającą i ciepłą atmosferę panującą tego wieczoru, a choć mowa była o przeżyciach ludzi mających za sobą 80, 90 lat i niewiele mniej aktywności zawodowej i społecznej, nie czuło się tzw. „jesieni życia”, a raczej radość ze spotkania po latach i energię życiową naprawdę wyjątkowych osobowości.

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim uczestników spotkania, zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

 

Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych

pod red. Janiny Suchorzewskiej i Marka Olejniczaka

Promocja publikacji odbyła się w Bibliotece 26.03.2012 r. Rozmowę z redaktorami książki poprowadziła red. Katarzyna Żelazek. Fragmenty książki przeczytała aktorka Teatru Wybrzeże, Marta Jankowska.

Zapraszamy do zapoznania się z:

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.