2024-02-13

6 lutego 2024 r. biblioteki należące do Uczelni Fahrenheita (Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z bibliotekami wydziałowymi) oraz Europejskiego Centrum Solidarności zakończyły wdrożenie systemu bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo.

Nowy katalog online połączony z multiwyszukiwarką Primo będzie służył do przeszukiwania księgozbioru i zasobów elektronicznych naszej biblioteki oraz bibliotek Związku Uczelni Fahrenheita. Jednak w pełni można z niego skorzystać tylko po zalogowaniu.
 

Studenci i pracownicy GUMed logują się do katalogu i swojego konta bibliotecznego w taki sam sposób jak do uczelnianej poczty czy do Extranetu.
 

Zalogowanie do konta bibliotecznego to ważny krok, gdyż pewne informacje (np. dostępność książki) nie wyświetlają się niezalogowanym użytkownikom. Dzięki zalogowaniu będzie można zamówić i wypożyczyć podręczniki i książki naukowe, skorzystać z zasobów elektronicznych, sprawdzić swoje konto biblioteczne, a także zapisać i zachować interesujące wyszukiwania, czy skorzystać z możliwości przesłania danych do wskazanych menadżerów bibliografii.

 

Katalog Primo

 

Miniprzewodnik - do korzystania z katalogu Primo

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.