2024-03-24

                SciFinder

UWAGA:  Dostęp do bazy SciFinder ZAKOŃCZYŁ SIĘ z dniem 6 maja 2022.

Użytkownicy posiadajacy login i hasło do starszej wersji SciFinder mogą sie nimi posługiwać przy logowaniu do nowej wersji SciFinder-n.

Nowi użytkownicy dokonują rejestracji od razu do nowszej wersji bazy SciFinder-n  

 • SciFinder-n oferuje zintegrowany i rozszerzony dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS - oddział American Chemical Society) na nowej platformie CAS SciFinder-n.

  Platforma obejmuje następujące bazy:

  • CA Plus (literatura naukowa i patenty)
  • CAS Registry (substancje chemiczne)
  • CASREACT (reakcje chemiczne)
  • CHEMCAST (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców)
  • CHEMLIST - informacje o ponad 394.000 zarejestrowanych substancjach chemicznych, dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
  • CIN (Chemical Industry Notes)
  • MARPAT - ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 r.
  • ChemZent - baza przetłumaczonych na angielski abstraktów z czasopisma "Chemisches Zentralblatt" od 1830 r.


  UWAGA!  WYMAGANA INDYWIDUALNA REJESTRACJA:

  • użytkownicy starej platformy SciFinder logują się na stronie SciFinder-n, korzystając z dotychczasowej nazwy użytkownika i hasła
  • nowi użytkownicy natomiast muszą się zarejestrować poprzez formularz
  • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci GUMed, na którym został rozpoczęty
  • przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail o domenie gumed.edu.pl
  • w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
   • nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych)
   • hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków (kombinacja małych i wielkich liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych)
   • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy z komputerów podłączonych do sieci GUMed lub komputerów osobistych poprzez system HAN

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.