2021-09-27

 

 

 

Zapraszamy do Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego w nowym roku akademickim 2021/2021

Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

Załatwianie spraw nie wymagajacych osobistego przyjścia do biblioteki możliwe jest za pośrednictwem telefonu 58 / 349 12 84 oraz poczty elektronicznej biblfarm@gumed.edu.pl

Biblioteka BWF przyjmuje zamówienia na kopie materiałów drukowanych, tj. artykułów naukowych oraz fragmentów książek w postaci skanów (do 25 stron).

Osoby zainteresowane otrzymaniem skanu publikacji proszone są o przesłanie odpowiednich informacji bibliograficznych na adres biblfarm@gumed.edu.pl

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych zasobów Biblioteki poprzez serwer HAN.

Zachęcamy do korzystania  z elektronicznej wersji European Pharmacopoeia wyd. 10 oraz Farmokopea Polska XI, a także The United States Pharmacopeia (USP)  - dostęp z komputerów czytelni (logowanie hasłem przyznanym dla biblioteki BWF).

Isnieje możliwość założenia indywidualnego konta użytkownika w celu korzystania z European Pharmacopoeia Online, wyd. 10 (UWAGA! Dostęp do publikacji jest możliwy dla maksymalnie 200 użytkowników).

W celu skorzystania z bieżącego wydania, należy:

 - założyć indywidualne konto użytkownika, podając adres email z domeny gumed.edu.pl;
 - oraz przesłać zarejestrowaną nazwę użytkownika - adres email na adres biblbazy@gumed.edu.pl celem autoryzacji, podając w temacie wiadomości: "European Pharmacopoeia aktywacja".
Po aktywowaniu konta użytkownik otrzyma automatyczne potwierdzenie na swój adres email.

W przypadku konieczności skorzystania z bazy prac magisterskich i licencjackich, badź innych zasobów bibliotecznych z sieci GUMed zalecamy dokonanie rezerwacji miejsca w czytelni na wybrany dzień i godzinę - zapisy biblfarm@gumed.edu.pl

W czytelni jednocześnie może przebywać maksymalnie 4 użytkowników.

W bibliotecznej książce odwiedzin prowadzony jest rejestr użytkowników na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.

Konieczne jest zachowanie dystansu minimum 1,5 metra pomiędzy osobami przebywającymi w czytelni.  

Przed wejściem należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę na nos i usta.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.