AKTUALNOŚCI

2020-09-30

 

 

 

Funkcjonowanie Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego od 1 października 2020 roku

 

 

Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00, z przerwą od godz. 11:30 do 11:45 na wietrzenie pomieszczeń.


Przed wejściem należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę na nos i usta.

W bibliotecznej książce odwiedzin będzie prowadzony rejestr użytkowników na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.

W czytelni jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 użytkowników. Konieczne jest zachowanie dystansu minimum 1,5 metra pomiędzy osobami przebywającymi w czytelni.

Istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje/ zarezerwowanie miejsca w czytelni - zapisy biblfarm@gumed.edu.pl, przy zachowaniu odpowiednich przerw pomiędzy kolejnymi spotkaniami, celem dezynfekcji wyposażenia i przewietrzenia pomieszczenia.

Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych wyłącznie na miejscu, istnieje możliwość samodzielnego wykonania odpłatnych kserokopii (kopiarka znajduje się na korytarzu bibliotecznym).


Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej książki i inne materiały biblioteczne np. zeszyty czasopism zwracane przez czytelników muszą zostać poddane kwarantannie przez okres 3 dni.


Biblioteka będzie przyjmować zamówienia na kopie materiałów drukowanych, tj. artykułów naukowych oraz fragmentów książek w postaci skanów do 25 stron i wysyłać czytelnikom na adres e-mail. Osoby zainteresowane otrzymaniem skanu publikacji proszone są o przesłanie odpowiednich informacji bibliograficznych na adres biblfarm@gumed.edu.pl


Będzie możliwość skorzystania z komputera z bazami prac magisterskich i licencjackich po wcześniejszym umówieniu się biblfarm@gumed.edu.pl


Pozostałe usługi informacyjne będą świadczone tak jak dotychczas drogą online.

 


2020-06-30

 

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR)  z wartościami wskaźnika Impact Factor 2019.

Prace nad przepunktowaniem publikacji z Bibliografii GUMed zgodnie z nową punktacją są w toku.

 


2020-06-09

 

 

Przedstawiciel Chemical Abstracts oferuje przeprowadzenie szkolenia online na temat bazy SciFinder-n, czyli rozszerzonej wersji SciFinder, którą Biblioteka subskrybuje od tego roku. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno bibliotekarze jak i pracownicy naukowi i studenci.

 

Szkolenie odbedzie się 17 czerwca o godz. 9.00 , przez Webex - link poniżej :

 

Please join my personal Webex room
https://casevents.webex.com/meet/vhyttinen

 


2020-05-25

 

Od 25.05.2020 do odwołania  kontakt z bibliotekarzem dyżurującym możliwy  jest od poniedziałku do piątku za pośrednictwem telefonu 58 / 349 12 84  w godzinach 8:30-14:30 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biblfarm@gumed.edu.pl

Zarządzenie Rektora nr 48/2020 z dnia 28.05.2020 r. (ogłoszono dnia 28.05.2020 r.)

Zarządzenie Rektora nr 48/2020 z dnia 28.05.2020 r. (ogłoszono dnia 28.05.2020 r.) [116 kB]

o zmianie zarządzenia 46/2020 Rektora GUMed z dnia 26.05.2020 r. w sprawie organizacji funkcjonowania GUMed w okresie epidemii COVID-19

Dokumenty bezpośrednio powiązane:

 

 

 

Kontakt z bibliotekarzem dyżurującym od 19.03.2020 do odwołania możliwy  będzie od poniedziałku do piątku za pośrednictwem telefonu 58 / 349 12 84  w godzinach 9.00-14:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biblfarm@gumed.edu.pl

Zarządzenie Rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 r. (ogłoszono dnia 11.03.2020 r.) 

 Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności GUMed


2020-05-15

 

Akademia Web of Science I InCites
 
Czasopisma wschodzące z Emerging Source Citation Index – selekcja, wpływ i znaczenie.
20 maja 2020, godz. 11:00-11:45 CET
Zarejestruj się
 
28 maja 2020, godz. 11:00-11:45 CET
Zarejestruj się
 
Indeks czasopism wschodzących Emerging Source Citation Indeks odgrywa coraz bardziej istotną rolę nie tylko dla kolekcji Web of Science, ale również dla społeczności autorów badaczy i wydawców.

Dowiedz się:
  • jakie są kryteria wyboru czasopism do Web of Science,
  • jak oceniane są publikacje w czasopismach wschodzących,
  • jaką rolę i znaczenie mają czasopisma z indeksu ESCI.
 
Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
19 maja 2020, godz. 13:00-14:00 CET
Zarejestruj się
 
25 maja 2020, godz. 10:00-11:00 CET
Zarejestruj się
 
Dowiedz się, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty cytowań, co może istotnie wpłynąć na wartość indeksu h dla autora.
 
Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy?
19 maja 2020, godz. 10:00-11:00 CET
Zarejestruj się
 
25 maja 2020, godz. 13:00-14:00 CET
Zarejestruj się

Poznaj wskazówki ułatwiające wyszukiwanie i porównanie czasopism, do których warto zgłosić publikacje.

 

Jak zaoszczędzić tysiące godzin na badania

29 maja 2020, godz. 10:00-11:00 CET

Ile czasu spędziłeś ręcznie zbierając i formatując bibliografię w publikacji, raporcie lub pracy dyplomowej? Jeśli dłużej niż kilka minut, to to webinarium może odmienić Twoje życie.
Zarejestruj się

Czy ktoś przegląda Twoje publikacje w Web of Science?

27 maja 2020, godz. 10:00-11:00 CET

Nie pozwól, aby Twoje badania zostały omyłkowo przypisane innej osobie. Odkryj, jak znajdować, śledzić i zgłaszać roszczenia do swoich publikacji w Web of Science dzięki nowym funkcjom Author Search BETA i Author Records.
Zarejestruj się

Odnajdywanie właściwych informacji poprzez zaawansowane kwerendy

26 maja 2020, godz. 11:00-11:45 CET

Zapoznaj się z zaawansowanymi technikami wyszukiwań, jak skonstruować wyszukiwanie w Web Science, aby mieć pewność, że znajdziesz odpowiednie dla siebie badania. Dowiedz się:
  • jak korzystać z operatorów wyszukiwania,
  • jak tworzyć odpowiednie kwerendy,
  • jak zarządzać i edytować rezultaty wyszukiwań
Zarejestruj się

2020-04-27

 

Na stronie Biblioteki Głównej, w zakładce Usługi >> Szkolenia można znaleźć polecane szkolenia online, w tym bezpłatne webinaria prowadzone w języku polskim przez firmę Elsevier na platformie BrightTalk. Dotyczą one m.in. bazy Scopus, platformy ScienceDirect, narzędzia bibliometrycznego SciVal czy menadżera bibliografii Mendeley.
 

Po kliknięciu na odnośnik, pojawi się lista szkoleń, na które można się zarejestrować, wcześniej zakładając konto BrightTalk. Szkolenia, które już się odbyły, można odtworzyć w dowolnym momencie.

 


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.