biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Poświadczenia dokumentów 2014-09-18

karty okresowych osiągnięć studentów
karty obiegowe
dostarczanie prac dyplomowych i dysertacji do Biblioteki

  karty okresowych osiągnięć studentów

Zaliczenie przedmiotów realizowanych przez Bibliotekę Główną
poświadcza: Sekretariat Biblioteki Głównej

Brak zobowiązań wobec Biblioteki Głównej
poświadcza: Wypożyczalnia Naukowa Biblioteki Głównej

                     (wszystkim studentom)

Brak zobowiązań wobec Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego
                      Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
                     (studentom Wydziału Farmaceutycznego)


  karty obiegowe

Brak zaległości wobec Biblioteki Głównej
poświadcza:
Wypożyczalnia Naukowa Biblioteki Głównej

Brak zobowiązań wobec Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego
                      Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
                     (studentom Wydziału Farmaceutycznego)


  dostarczanie prac dyplomowych i dysertacji do Biblioteki Głównej

Prace licencjackie i magisterskie
przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Czytelnia Informacji Naukowej Biblioteki Głównej

Obowiązkiem autora pracy magisterskiej i licencjackiej powstałej w GUMed jest dostarczenie jej ostatecznej wersji do Biblioteki Głównej. Prace te (za wyjątkiem prac w postaci wyłącznie prezentacji multimedialnych) Biblioteka gromadzi tylko w formie elektronicznej, celem udostępniania ich online w bibliograficzno-pełnotekstowej Bazie prac magisterskich i licencjackich GUMed.

Dostarczona praca powinna:

 • mieć formę elektroniczną
 • być zapisana na płycie CD
 • mieć postać jednego pliku w formacie PDF*
 • być zaopatrzona w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na jej udostępnianie w Czytelniach BG GUMed

Dostarczenie pracy potwierdzane jest pieczątką na odpowiednim dokumencie.

Prace doktorskie i habilitacyjne
prace przyjmuje i poświadcza dostarczenie: Sekretariat Biblioteki Głównej

Autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych, będący pracownikami GUMed, zobowiązani są do dostarczenia ww. prac do Biblioteki Głównej. Biblioteka gromadzi je zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Do Biblioteki należy dostarczać:

 • w przypadku prac doktorskich:
  pracę w formie elektronicznej zapisaną na płycie CD w postaci jednego pliku w formacie PDF*; płyta powinna być zaopatrzona  w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w Internecie.
 • w przypadku prac habilitacyjnych:
  • 26 egzemplarzy pracy w wersji drukowanej
  • płytę CD z zapisaną pracą w jednym pliku w formacie PDF*; płyta powinna być zaopatrzona w okładkę oraz umowę licencyjną (w 2 egzemplarzach) na udostępnianie pracy w Internecie.

Biblioteka Główna potwierdza fakt dopełnienia ww. formalności odpowiednim zaświadczeniem, które autorzy przedkładają w dziekanatach.
 

*W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej oraz w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego można skorzystać z oprogramowania pozwalającego na tworzenie plików w formacie PDF. 

 


 • english
 • extranet GUMed
 • poczta GUMed
 • zapytaj bibliotekarza
 • mapa serwisu
 • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed