biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Ibuk Libra 2019-02-14

E- podręczniki polecane studentom farmacji i analityki medycznej dostępne w języku polskim poprzez serwis Ibuk Libra 
 

  Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów. T. 1, [Anatomia ogólna, ściany tułowia] / red. nauk. Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś ; aut. Olgierd Narkiewicz, Jerzy Dziewiątkowski ; il. wykonała Sylwia Scisłowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)

 

  Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów. T. 2, [Kończyna górna, kończyna dolna] / red. nauk.: Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś ; aut.: Olgierd Narkiewicz, Jerzy Dziewiątkowski, Władysław Kubik ; il. wykonała Sylwia Scisłowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów. T. 3, [Układy narządów wewnętrznych, jama klatki piersiowej, jama brzuszna, jama miednicy] / red. nauk.: Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś ; aut.: Olgierd Narkiewicz, Sławomir Wójcik, Jerzy Dziewiątkowski ; il. wykonała Sylwia Scisłowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów. T. 4, [Szyja, głowa, mózgowie] / red. nauk.: Olgierd Narkiewicz, Janusz Moryś ; aut.: Olgierd Narkiewicz [et al.] ; il. wykonała Sylwia Scisłowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed
  Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / red. nauk. Janina Sokołowska-Pituchowa ; [aut. Adam Krechowiecki et al.] ; wyd. I-III pod red. Witolda Sylwanowicza. Wyd. 8 (dodruk). Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Anatomia człowieka. T. 1 Anatomia ogólna : kości, stawy i więzadła, mięśnie / napisał Michał Reicher ; współaut. T. Bilikiewicz, St. Hiller, E. Stołyhwo ; przerobili i uzup. E. Sieńkowski [et al.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Seria wydawnicza: Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 1
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Anatomia człowieka. T. 2 Trzewa / napisał Adam Bochenek ; przerobili i uzup. Stanisław Hiller [et al.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
Seria wydawnicza: Anatomia człowieka / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 2
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Anatomia człowieka. T. 3 Układ naczyniowy / napisał Adam Bochenek ; przerobili i uzup. Stanisław Hiller [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
Seria wydawnicza: Anatomia człowieka / Adam Bochenek, Michał Reicher
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed) ; t. 3
  Anatomia człowieka. T. 4 Układ nerwowy ośrodkowy / napisali Józef Markowski, Olgierd Narkiewicz ; współaut. Stanisław Hiller, Janina Hurynowicz, Michał Reicher ; przer. i uzup. Wiesław Łasiński, Olgierd Narkiewicz, Zofia Zegarska ; pod red. Wiesława Łasińskiego.
Wydawnictwo Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
Seria wydawnicza: Anatomia człowieka / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 4
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
Anatomia człowieka. T. 5 Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / napisali F. Krzyształowicz [et al.] ; współaut. I. Abramowicz [et al.] ; przer. i uzup. J. Jordan [et al.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego.
Wydawnictwo Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Seria wydawnicza: Anatomia człowieka / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 5
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Anatomia człowieka : repetytorium na podstawie Anatomii człowieka A. Bochenka, M. Reichera / przygotowali uzupełniając i redagując Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek, Krzysztof Krasuski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.
Seria wydawnicza Anatomia człowieka / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 6
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
Anatomia i fizjologia człowieka / Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Biochemia [Dokument elektroniczny] / D. Hames, N. Hooper ; przekł. zbior. pod red. Lilli Hryniewieckiej i Kazimierza Ziemnickiego ; zespół tł. wyd. 3 Halina Augustyniak [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Biochemia : dla studentów medycznych studiów licencjackich / Kazimierz Pasternak. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. nauk. Feliks Jaroszyk ; aut.: Beata Czarnecka [et al.]. Wyd. 2 uaktualnione i rozszerzone, 2 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Biofizyka : wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami / red. nauk.: Zofia Jóźwiak, Grzegorz Bartosz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Biologia molekularna / Phil Turner [et al.] ; przekł. zbiorowy pod red. Mirosławy Dabert. Wyd. 3 zm. / zespół tł. Halina Augustyniak [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Botanika T. 1 Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Bromatologia : zarys nauki o żywności i żywieniu / Henryk Gertig, Juliusz Przysławski. Wyd. 1 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1  Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2 Analiza instrumentalna / pod red. Ryszarda Kocjana ; [aut.: Anna Flieger et al.].
Uwaga: T. 2 w bazie Ibuk zaczyna się od strony 622.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Chemia fizyczna. T. 1, Podstawy fenomenologiczne / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Chemia fizyczna. T. 2 Fizykochemia molekularna / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz ; pod red. Ludwika Komorowskiego, Józefa Lipińskiego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Chemia leków / Graham Patrick ; z jęz. ang. tł. Zbigniew Zawadzki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Seria wydawnicza: Krótkie wykłady.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Chemia leków : podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów / red. nauk. Alfred Zejc, Maria Gorczyca ; aut. Hanna Byrtus [et al.]. Wyd. 3 uaktualnione i rozszerzone, 1 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Chemia nieorganiczna / Paul Antony Cox ; przekł. Zbigniew Zawadzki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Chemia organiczna. T. 1 / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd ; [tł. z jęz. ang. Wiesław Antkowiak et al.].  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Chemia organiczna. T. 2 / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd ;  [tł. z jęz. ang. Wiesław Antkowiak et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd ; [tł. z jęz. ang. Wiesław Antkowiak et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański ; red. 7 wyd. Marianna Gadkowska. Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Choroby wewnętrzne : podręcznik akademicki. T. 1, T. 2 / pod red. Franciszka Kokota ; aut. Hanna Chwalińska-Sadowska [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004.
Uwaga: Spis rozdziałów T. 2 na str. 15
Uwaga: T. 2 w bazie Ibuk zaczyna się od strony 876.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Choroby wewnętrzne : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa / pod red. Leszka Pączka, Krzysztofa Muchy i Bartosza Foroncewicza ; [aut. Irena Bartłomiejczyk et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Choroby zakaźne i pasożytnicze / red. nauk. Zdzisław Dziubek ; aut. Ewa Duszczyk [et al.]. Wyd. 4 uaktualnione i rozszerzone. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Chromatografia gazowa / Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hetper. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Diagnostyka laboratoryjna / red. nauk. Bogdan Solnica ; [aut. Andrzej Cieśla et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2014.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
   English for pharmacists : selected topics / Anna W. Kierczak. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Farmacja praktyczna / red. nauk. Renata Jachowicz ; aut. Jerzy Brandys [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 

 
Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji / pod red. Stanisława Janickiego, Adolfa Fiebiga, Małgorzaty Sznitowskiej ; aut. Teresa Achmatowicz [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2013].
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji. T. 1, T. 2 / red. nauk. Waldemar Janiec ; aut.: Tomasz Bączek [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Uwaga: T. 2 w bazie Ibuk zaczyna się od strony 720.

 
  Farmakognozja : podręcznik dla studentów farmacji / Stanisław Kohlmünzer. Wyd. 5, dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Farmakologia / Rafał Olszanecki, Paweł Wołkow, Jacek Jawień ; red. nauk. Ryszard Korbut. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Farmakologia : podręcznik dla studentów i absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznych / red. nauk. Grażyna Rajtar-Cynke ; [aut. Stanisław Czuczwar et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Farmakologia : podstawy farmakoterapii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. T. 1, T. 2 / pod red. Wojciecha Kostowskiego i Zbigniewa S. Hermana. Wyd. 3 poprawione i uzuopełnione, dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Uwaga: T. 2 w bazie Ibuk zaczyna się od strony 832.
 
  Farmakologia : zbiór pytań testowych dla studentów medycyny i stomatologii / Jacek Petrusewicz [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
   Fitoterapia i leki roślinne / red. nauk. Eliza Lamer-Zarawska, Barbara Kowal-Gierczak, Jan Niedworok ; aut. Zofia Błach-Olszewska [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2013].
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Fizjologia człowieka / Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White ; przekł. zbiorowy pod red. Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej ; zespół tłumaczy: Joanna Gromadzka-Ostrowska, Ewa Fürstenberg, Danuta Rosołowska-Huszcz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)

 
  Fizjologia roślin / pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka ; [aut.: Halina Gabryś et al.]. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. Jan Górski ; aut.: Zdzisław Adach [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / red. naukowa Jan Górski ; współaut. Jan Celichowski . Wyd. 2 zm. i uzup., dodr. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2008.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Genetyka / P. C. Winter, G. I. Hickey, H. L. Fletcher ; przekł. zbior. pod red. Wiesława Prus-Głowackiego ; [weryfikacja i tł. nowych tekstów wyd. drugiego Ewa Chudzińska et al.]. Wyd. 2 popr. i unowocześnione. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Genetyka medyczna / Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson-Smith ; red. nauk. wyd. pol. Anna Latos-Bieleńska ; tł. z jęz. ang. Magdalena Badura-Stronka [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Genomy / T. A. Brown ; przekł. pod red. Piotra Węgleńskiego ; [zespół tł.: Aleksandra Dmochowska et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii / Franciszek Kokot. Złota Seria Interny Polskiej. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Histologia / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Histologia : fiszki on line [dokument elektroniczny] / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
   Immunologia / P. M. Lydyard, A. Whelan, M. W. Fanger ; przekł. Nadzieja Drela, Grażyna Korczak-Kowalska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
    Immunologia : podstawowe zagadnienia i aktualności / Witold Lasek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
   Immunologia [Dokument elektroniczny] : podstawowe zagadnienia i aktualności / Witold Lasek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej : repetytorium / Wojciech Gaszyński. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Interakcje leków w praktyce klinicznej / Elżbieta Kostka-Trąbka, Jarosław Woroń. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. Wyd. 2 popr. i unowocz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Kompendium farmakologii / pod red. Waldemara Jańca ; aut.: Urszula Cegieła [et al.]. Wyd 3 uaktualnione i rozszerzone. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu : praca zbiorowa / pod red. Jana Gawęckiego i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Janusz Czapski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Kosmetologia i farmakologia skóry / Marie-Claude Martini ; red. nauk. wyd. pol. Waldemar Placek ; tł. z jęz. fr. Maria Bobrowska, Krystyna Romańska-Gocka. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Leczenie bólu / red. nauk. Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Ostre zatrucia / Lech Panasiuk [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Seria: Praktyka Lekarza Rodzinnego.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
Postać leku : optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej / red. nauk. Renata Jachowicz ; aut.: Anna Czech [et al. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
   Receptura apteczna : podręcznik dla studentów farmacji / redakcja naukowa Renata Jachowicz, aut. Lucyna Bułaś i in. Wyd. 3 uaktual. i rozsz. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
    Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej / Eliza Lamer-Zarawska, Cezary Chwała, Antoni Gwardys. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed) 
  Toksykologia współczesna / pod red. Witolda Seńczuka ; aut. Tadeusz Bogdanik [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Wegetarianizm : zalety i wady / Maria Halina Borawska, Magdalena Malinowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej / Franciszek Kokot. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)
  Zarys botaniki farmaceutycznej / Bolesław Broda. Wyd. 6 poprawione, 2 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2013], cop. 2002.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)

 
  Zielnik i zielnikoznawstwo / Jacek Drobnik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Zielnik pierwszej pomocy  : czyli jak sobie radzić w nagłych przypadkach wśród pól, łąk i lasów [Dokument elektroniczny] / Hanna Świątkowska. Wydawnictwo internetowe e-bookowo, cop. 2010.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)
Żywienie człowieka T. 1 Podstawy nauki o żywieniu / red. Jan Gawęcki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)
 
Żywienie człowieka : słownik terminologiczny / Henryk Gertig, Jan Gawęcki. Wyd. 2 zmienione. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)
 
Żywienie czlowieka a zdrowie publiczne T. 3 / red. Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)
Żywienie człowieka zdrowego i chorego T. 2 / red. Marian Grzymisławski, Jan Gawęcki. Wyd. 2 zmienione, 2 dodruk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Żywienie dzieci / Halina Woś, Anna Staszewska- Kwak. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.
Dostęp on-line  (dla użytkowników sieci GUMed)
 
  Żywienie w chorobach nowotworowych / Zofia Wieczorek-Chełmińska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Dostęp on-line (dla użytkowników sieci GUMed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2019-04-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed