biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek analityka medyczna V rok 2015-12-14

CYTOLOGIA KLINICZNA:
The Bethesda system for reporting cervical cytology / D. Solomon, R. Nayar.
Cytodiagnostyka patologii szyjki macicy / A. Malarewicz.
Cytodiagnostyka szyjki macicy / M. Chosia, W. Domagała.
Diagnostyka szyjki macicy / pod red. J. Szamborskiego.
Podręczny atlas cytologii ginekologicznej / B. M. Majak.


DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA:
Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej / red. M. I. Srebrniak, A. Tomaszewska.
Badania laboratoryjne w codziennej praktyce / red. J. Kabata i in.
Badania laboratoryjne w hematologii / red. B. Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Windyga.
Biochemia kliniczna / pod red. S. Angielskiego, Z. Jakubowskiego, M. Dominiczaka.
Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna chorób układu krążenia / red. D. Sitkiewicz.
Choroby wewnętrzne. T. I i II / red. A. Szczeklik.
Diagnostyka laboratoryjna / red. B. Solnica.
Diagnostyka laboratoryjna. T 1: Nerka i badania laboratoryjne moczu / N. A. Brunzel, red. wyd. 1 polskiego H. Kemona, M. Mantur.
Diagnostyka laboratoryjna. T 2: Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe / N. A. Brunzel, red. wyd. 1 polskiego H. Kemona, M. Mantur.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski.
Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie / pod red. M. Jastrzębskiej.
Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób reumatycznych / (red.) G. Odrowąż-Sypniewska.
Interpretacja badań laboratoryjnych / (red) J. Wallach.
Próbki : od pacjenta do laboratorium : wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych / red. W. G. Guder i in.
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej / F. Kokot.
Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej : komentarz / (red.) A. Augustynowicz i in.
Czasopismo „ Badanie i diagnoza”.
http://www.cukrzyca.pl/ptd/index.html
http://www.diaglab.pl/
http://www.kidl.org.pl/
http://www.kml.org.pl/
http://www.nacb.org/
http://www.ptbnm.pl/archiwum.php
http://www.ptdl.pl/


LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA HEMATOLOGICZNA:
Atlas hematologii klinicznej / J. H. Carr, B. F. Rodak, red. wyd. polskiego M. Dąbrowska.
Atlas hematologii klinicznej / A. Hoffbrand, J. Petit.
Atlas of clinical hematology / H. Löffler, J. Rastetter.
Badania laboratoryjne w hematologii / B. Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Windyga.
Badania układu hemostazy w praktyce laboratoryjnej / A. Raszeja-Specht.
Color atlas of hematology : practical microscopic and clinical diagnosis / H. Theml, H. Diem, T. Haferlach.
Dacie and Lewis practical haematology / S. M. Lewis, B. J. Bain, I. Bates.
Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie / red. M. Jastrzębska.
Podstawy hematologii / A. Dmoszyńska, T. Robak.
Wielka interna : hematologia / red. A. Dmoszyńska.


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU:
Biochemia kliniczna / red. S. Angielski, M. Dominiczak.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red. A. Dembińska-Kieć, J. W. Naskalski.
Clinical laboratory medicine / ed. R. C. Tilton i in.
Katalog Badań Centralnego Laboratorium Klinicznego UCK.
Laboratoryjna Baza Danych UCK


PRAWO MEDYCZNE:
Prawa pacjenta / D. Karkowska.
Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym / M. Śliwka.
Prawo farmaceutyczne / M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple.
Prawo medyczne / M. Nesterowicz.
Umowy w badaniach klinicznych / P. Zięcik, K. Bartkowiak.
Ustawa z dn. 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2001r., nr 126, poz. 138 ze zm.)
Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
Ustawa z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 ze zm.).
Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – Dz. U. 2011 Nr 112 Poz. 654. 


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed