2020-01-30

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.
 

MULTIWYSZUKIWARKA


 

/ ogólnodostępne

   / dostęp w sieci GUMed i przez serwer proxy

   / dostęp dla pracowników: UCK, UCMMiT oraz ochrony zdrowia z woj. pomorskiego

   / dostęp tylko w sieci GUMed

   / dostęp tylko w sieci Wydziału Farmaceutycznego GUMed

BAZY PODSTAWOWE

Bibliografia GUMed 

 
     

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)   

 
     

PubMed 

  

Medline - baza opracowywana w National Library of Medicine (NLM) w Stanach Zjednoczonych; największa na świecie bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych; podstawowe źródło naukowej informacji medycznej; zawiera kilkadziesiąt milionów rekordów bibliograficznych z czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i w innych krajach.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1946+

PubMed /
Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed - in process];
>> więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial: ang


Scopus

 
     

Web of Science

 
     

Journal Citation Reports / Impact Factor


zmiana ustawień proxy!


     

 

POLECANE BAZY - WYKAZ ALFABETYCZNY
 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

X

Y

ZAccessMedicine

 

Baza oferuje dostęp do blisko 90 tytułów książek elektronicznych z dziedziny medycyny wydawnictwa McGraw-Hill (w tym do Harrison's Online), a także do bazy leków oraz rozmaitych wykładów; treści książek wzbogacone są o liczne zdjęcia, filmy i animacje; baza posiada możliwość wyszukiwania zagadnień, pobierania zawartości do telefonu komórkowego.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

AccessPharmacy

Multimedialna platforma e-learningowa z zakresu farmacji dla studentów, wykładowców i specjalistów z tej dziedziny; oferuje m.in.:

>> kolekcję podręczników głównie z zakresu farmacji i farmakologii
>> ponad 20 funkcjonalnych kalkulatorów dawek, przewodniki po testach laboratoryjnych oraz zintegrowaną bazę leków
>> ponad 150 przypadków różnych terapii lekowych oraz instrukcji profesjonalistów
>> ponad 500 najważniejszych tematów z międzynarodowych programów nauczania
>> filmy video, ilustracje, grafy; pytania/testy z diagnozowania i dawkowania leków
>> multimedialne wykłady i prezentacje w PowerPoincie dla uczniów i wykładowców
>> szczegółowe opisy interakcji leków zaczerpnięte z Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics

Zakres dziedzinowy: farmacja i farmakologia
Zakres chronologiczny: aktualizowana na bieżąco

Interfejs: angielski
Tutorial: ang, broszura informacyjna

Agricola / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza bibliograficzna udostępniana przez firmę Ebsco, tworzona przez U.S. Department of Agriculture's National Agricultural Library. Obejmuje ponad 4,1 mln danych z artykułów z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.
Zakres dziedzinowy: rolnictwo
Zakres chronologiczny: 1970+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

AHFS Consumer Medication Information / EBSCO

 

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

AHFS Consumer Medication Information (baza danych firmy Ebsco) jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.
Zakres dziedzinowy: farmacja, farmakologia
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim i hiszpańskim
Tutorial: ang

Baza prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed

zamknięta 31.12.2013 / doktoraty 2005-2013, habilitacje 1945-2013
kontynuacja: kolekcja e-doktoraty i e-habilitacje w katalogu online

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed w latach 2005-2013; zawiera opisy bibliograficzne prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników GUMed, a od 2005 r. także pełne teksty tych prac, o ile autor wyraził na to zgodę.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: prace habilitacyjne 1945-2013; prace doktorskie 2005-2013
Interfejs: polski

Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed

 

Pełnotekstowa baza danych tworzona w Bibliotece Głównej GUMed; zawiera opisy bibliograficzne i pełne teksty prac magisterskich i licencjackich powstających w GUMed.

Uwaga: Pełne teksty prac dostępne, o ile autor wyraził na to zgodę, tylko w Czytelni Informacji Naukowej oraz w Bibliotece Wydz. Farmaceutycznego GUMed

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2005+
Interfejs: polski

BazTech

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 470 czasopism technicznych oraz z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska, wydawanych głównie przez uczelnie techniczne i instytuty PAN.
Zakres dziedzinowy: nauki techniczne, nauki ścisłe, ochrona środowiska
Zakres chronologiczny: 1998+

Interfejs: polski

Tutorial: pol

Bibliografia GUMed

Bibliograficzna baza danych tworzona w Bibliotece Głównej oraz w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego GUMed; zawiera informacje o opublikowanym dorobku naukowym i popularnonaukowym pracowników Uczelni, powstałym w okresie ich zatrudnienia w GUMed; umożliwia analizy bibliometryczne i tworzenie rankingów dla poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych i autorów.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne

Zakres chronologiczny: 1945+
Interfejs: polski
Tutorial:
pol

BioMed Central

Pełnotekstowa baza danych; zawiera artykuły z prawie 200 recenzowanych czasopism z dziedziny nauki, technologii i medycyny, wydawanych przez BioMed Central; tworzona zgodnie z zasadą Open Access.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, farmakologia, biotechnologia
Zakres chronologiczny: 1999+
Interfejs: angielski

Books@Ovid

Kolekcja 17 książek medycznych wydawnictwa LWW na platformie Ovid; istnieje możliwość przeszukiwania wszystkich książek jednocześnie lub przeglądania po rozdziałach konkretnej pozycji.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: najnowsze edycje
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Bookshelf / NCBI

Baza na platformie PubMed, licząca ponad 700 tytułów i stale wzbogacana o nowe pozycje pełnotekstowych książek elektronicznych.
Zakres dziedzinowy: nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia
Zakres chronologiczny: 1977 +
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Chemical Abstracts - SciFinder

Zintegrowany dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS - oddział American Chemical Society) na platformie CAS SciFinder. Jest to największa na świecie chemiczna baza danych, indeksująca czasopisma, książki naukowe, materiały konferencyjne, raporty, sprawozdania i patenty. Zawiera zarówno dane bibliograficzne, jak i informacje o związkach i reakcjach chemicznych. Oprócz nauk chemicznych w bazie reprezentowane są także nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze, a także ochrona środowiska, geologia, górnictwo, energetyka.

Platforma obejmuje następujące bazy

 • CA Plus (literatura naukowa i patenty)
 • CAS Registry (substancje chemiczne)
 • CASREACT (reakcje chemiczne)
 • CHEMCAST (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców)
 • CHEMLIST - informacje o ponad 387.000 zarejestrowanych substancjach chemicznych, dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
 • CIN (Chemical Industry Notes)
 • MARPAT - ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 r

Uwaga! Korzystanie wyłącznie z komputerów sieci Wydziału Farmaceutycznego, wymagana indywidualna rejestracja:

 • rejestracja odbywa się online na platformie SciFinder
 • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci Wydziału Farmaceutycznego, na którym został rozpoczęty
 • przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail o domenie gumed.edu.pl lub amg.gda.pl
 • w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
  • nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych)
  • hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków (kombinacja małych i wielkich liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych)
  • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy wyłącznie z komputerów dostępnych w sieci Wydziału Farmaceutycznego


Zakres dziedzinowy: chemia i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych modułów
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

Conference Proceedings Citation Index – Science  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, biochemia, chemia, fizyka, informatyka
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

Elibrary 

Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier, na której udostępniono 13 podręczników elektronicznych w języku polskim:

 • Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne, F. Netter
 • Chirurgia, O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks
 • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii wyd. IV, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski, B. Solnica
 • Diagnoza kliniczna. Macleod, A.G. Japp, C. Robertson
 • Embriologia i wady wrodzone, K.L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia
 • Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej, Zbigniew Kmieć
 • Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, M. Zabel
 • Konturek Fizjologia czlowieka. Podrecznik dla studentów medycyny, wyd. II, S. Konturek
 • Macleod. Badanie kliniczne wyd. II, G. Douglas, F. Nicol, C . Robertson
 • Mikrobiologia, P. Murray,  K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller
 • Patofizjologia, I. Damjanov
 • Pediatria, G. Clayden, T. Lissauer
 • Stomatologia dziecięca, A. C. Cameron,  R. P. Widmer


Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski
Tutorial: pol

Elsevier – zob. ScienceDirect

 

 

     

Esp@cenet Europejski Urząd Patentowy

Baza pełnotekstowa tworzona przez Europejski Urząd Patentowy; zawiera ponad 60 milionów dokumentów patentowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1836 +
Interfejs: angielski

Tutorial: ang

Espacenet Urząd Patentowy RP

Baza pełnotekstowa tworzona przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, zawierająca patenty zgłoszone w Polsce.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1924 +
Interfejs: polski
Tutorial: ang

Green File / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza udostępniana na platformie EBSCOhost zawiera ponad 384.000 abstraktów i ponad 4.700 pełnych tekstów publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych informujących o badaniach dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko.
Zakres dziedzinowy: zanieczyszczenie środowiska, energia odnawialna, recycling, alternatywne źródła energii
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial: ang, pol

IBUK Libra

Platforma IBUK Libra jest czytelnią online, na której znajduje się kilkaset książek naukowych, w tym podręczniki akademickie. Aby w pełni korzystać z bazy należy jednorazowo założyć osobiste konto myIbuk. Umożliwi to:

 • wyszukiwanie wewnątrztekstowe
 • dodawanie zakładek
 • zaznaczanie fragmentów tekstu
 • wprowadzanie własnych notatek
 • tagowanie fragmentów
 • eksport notatek > prześlij/udostępnij notatkę/zakładkę
 • tryb optymalny/zgodny
 • wstawianie przypisów (wkrótce)


Uwaga: należy korzystać z aktualnzch wersji przeglądarek Google Chrome, Safari lub Mozilli.

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Interfejs: polski

Tutorial: pol, FAQ
Video: Funkcje platformy IBUK Libra, Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN, Osobista półka myIBUK

InCites / Web of Science

Narzędzie służące m.in. do:

 • analizy trendów w badaniach,
 • porównywania dorobku naukowców i instytucji badawczych,
 • identyfikowania opcji współpracy,
 • wizualizacji analiz...


Do korzystania z InCites niezbędne jest osobiste konto na platformie
Web of Science.

Hasła do kont dotychczasowych użytkowników tej platformy zachowują ważność, należy jednak przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta WoS i wyczyścić dane przeglądarki.

Kompendium InCites

Journal Citation Reports / Impact Factor

Baza stanowiąca podstawowe i wszechstronne źródło pozwalające na ocenę wartości merytorycznej czasopism naukowych i porównanie ich między sobą w oparciu o odpowiednie analizy cytowań; cytowania są podstawą obliczania wartości wskaźnika IMPACT FACTOR (IF), określającego stopień oddziaływania konkretnego czasopisma; baza tworzona niegdyś w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), produkowana jest obecnie przez Clarivate Analytics; uwzględnia ponad 8.600 tytułów czasopism naukowych (SCIENCE Edition - ponad 6.600, SOCIAL SCIENCES edition - ok. 2.000).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: Science Edition 1997 +
Interfejs: angielski

Tutorial:
ang

Karger

Kolekcja kilkudziesięciu czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: 1998+ (w niektórych tytułach występuje embargo)
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA  / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Specjalistyczna baza danych na platformie EBSCOhost o tematyce obejmującej zagadnienia z zakresu bibliotekarstwa, katalogowania, opracowania przedmiotowego, pozyskiwania i zarządzania informacją.
Zakres dziedzinowy: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
Zakres chronologiczny: 1965+
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Martindale: The Complete Drug Reference

Zawiera monografie leków stosowanych na całym świecie, ich nazw własnych, stosowania w leczeniu chorób.
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

MEDLINE Complete / EBSCO

>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /wymagana rejestracja/

Baza z dziedziny medycyny, wykorzystująca indeksowanie MeSH (Medical Subject Headings). Umożliwia wyszukiwanie cytowań z kilku tysięcy bieżących czasopism medycznych. MEDLINE Complete to również jedno z najobszerniejszych na świecie źródeł pełnotekstowych czasopism medycznych, zawierające pełny tekst ponad 2500 czasopism zindeksowanych w bazie MEDLINE.
Zakres dziedzinowy: medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, system opieki zdrowotnej, nauki przedkliniczne i wiele innych dziedzin.
Zakres chronologiczny: 1865+ (bez embarga)
Interfejs: polski
Tutorial:
ang

Medline  / EBSCO

Medline / OVID

Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Medline / Web of Science

Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

Nauka Polska

Przedstawia zawartość prowadzonej od 1990 r. przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) bazy; w tym elektroniczną wersję "Informatora Nauki Polskiej”; baza zawiera dane na temat polskiego środowiska naukowego i prowadzonych na terenie naszego kraju badań.
Zakres dziedzinowy: nauka polska
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: polski
Tutorial:
pol

Poszczególne moduły bazy:

 • Badania
  prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.
 • Ludzie nauki
  osoby związane z nauką w Polsce, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób bez stopnia naukowego, pełniących funkcje kierowników prac badawczych lub zarządcze w jednostkach zaplecza naukowego.
 • Instytucje
  jednostki naukowe, a także instytucje decyzyjne i doradcze wywierające wpływ na politykę naukową państwa: PAN, PAU, organy administracji centralnej i organizacje pozarządowe.
 • Targi, wystawy i konferencje
  krajowe i międzynarodowe imprezy organizowanych przez krajowe placówki naukowe oraz inne polskie jednostki związane z nauką, takie jak PAN, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe itp.

Ovid

Platforma firmy Wolters Kluwer oferująca dostęp do następujących zasobów:

 • Medline-Ovid
 • Your Journals@Ovid
 • Books@Ovid


Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang, pol

POL-on

Platforma informatyczna tworzona z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pierwszy w Polsce Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2011-2013; obecnie serwis składa się z modułów:

 • Rejestr uczelni niepublicznych
 • Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego
 • Rejestr jednostek naukowych
 • Rejestr kierunków studiów

Interfejs: polski
Tutorial: pol

Polska Bibliografia Lekarska

Baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie (GBL); podstawowe żródło naukowej informacji medycznej rejestrujące polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny szeroko definiowanej medycyny i nauk pokrewnych oraz popularną z zakresu oświaty zdrowotnej; rejestruje także informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1979+
Interfejs: polski

Tutorial: pol

ProQuest Ebook Central

Kolekcja ebooków różnych wydawców, w tym 19 subskrybowanych tytułów, dostępna po założeniu indywidualnego konta - przycisk "Join Ebook Central". Uwaga! Dostęp tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2013-2017
Interfejs: angielski

Tutorial: instrukcja, jak dotrzeć do kolekcji zakupionych tytułów

PSJD – Polish Scientific Journal Database

Baza prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki (CeON) gromadzi artykuły z polskich czasopism naukowych. Zawartość bazy jest udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Zakres dziedzinowy: nauki medyczne, farmaceutyczne, fizyczne, chemiczne oraz obszar nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej
Interfejs: angielski

PubMed

Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed - in process]; więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Uwaga! Wejście do bazy PubMed poprzez stronę Biblioteki pozwala na korzystanie z narzędzia FullText Finder.

Science Citation Index Expanded  / Web of Science

Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 7100 światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, chemia, informatyka, fizyka, matematyka
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

ScienceDirect / Elsevier – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 2.000 tytułów czasopism wydawnictwa Elsevier, w tym znaczną kolekcję z dziedziny medycyny i nauk biologiczno-chemicznych. Udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+
Interfejs: angielski
Tutorial:
pol

ScienceDirect / Elsevier – serwer wydawcy

Platforma grupy wydawniczej Elsevier udostępnia kolekcje:

 • czasopism (Journals) - zasób czasopism (tożsamy z kolekcją dostępną w bazie Elsevier na serwerze ICM), udostępniany bezpośrednio z serwera wydawcy na platformie ScienceDirect. Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach do tworzenia bibliografii,
 • e-książek (Books) - ponad 5 tys. książek elektronicznych, w tym ok. 1.700 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.


Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+ (czasopisma); 2010+ (książki)
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

SciFinder – zob. Chemical Abstracts


 

Scival / Scopus

Narzędzie służące m.in. do:

 • analizy trendów w badaniach,
 • porównywania dorobku naukowców i instytucji badawczych,
 • identyfikowania opcji współpracy,
 • wizualizacji analiz...


Do korzystania z narzędzia SciVal niezbędne jest osobiste konto do serwisów Elsevier (ScienceDirect or Scopus).

Czym jest SciVal (video)

Wprowadzenie do SciVal (pdf)

Tutoriale (online)

Serwis użytkowników SciVal Polska

Scopus

zobacz nowości z GUMed w SCOPUS

Baza bibliograficzno-abstraktowa zawierająca miliony rekordów z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, nauk o ziemi, fizyki, chemii oraz nauk społecznych; indeksuje wiele tysięcy tytułów czasopism różnych wydawców (w tym wszystkie umieszczone w Medline); ponad połowa tytułów czasopism pochodzi z Europy, Ameryki Południowej i Azji; zawiera rekordy z kilkuset polskich czasopism, w wynikach wyszukiwania prezentuje również informacje pochodzące z patentów, materiałów konferencyjnych, książek i serii książkowych oraz stron internetowych; podaje liczbę cytowań publikacji i prace ją cytujące (1996+), co pozwala na przeprowadzanie różnego typu analiz; posiada intuicyjny interfejs w języku angielskim, jednak z uwagi na zawartość rekordów z wielu polskich czasopism możliwe jest również prowadzenie wyszukiwania wg polskich terminów.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1966+
Interfejs angielski
Tutorial:
ang

Springer – serwer ICM

Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 1.300 tytułów czasopism grupy wydawniczej Springer z rocznikami archiwalnymi od 1995 r. (dla większości tytułów), w tym ponad 150 tytułów niekontynuowanych; udostępniana jest z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1995+
Interfejs: angielski
Tutorial:
pol

Springer / SpringerLink – serwer wydawcy 

Platforma SpringerLink wydawnictwa Springer udostępnia m.in. kolekcje:

 • czasopism (tożsamą z kolekcją udostępnianą na serrwerze ICM),
 • książek (blisko 23.000 tytułów). 


Baza jest aktualizowana na bieżąco i daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych typu EndNote.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1997+ oraz archiwa książek od 1840 r.
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Taylor & Francis Journals

Platformia wydawcy Taylor & Francis, udostępniająca czasopisma elektroniczne w pełnych tekstach.
Zakres dziedzinowy subskrybowanych kolekcji:

 • medycyna (205 tytułów)
 • psychologia (104 tytuły)

Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

TOXNET – Toxicology Data Network

Kolekcja baz danych z zakresu toksykologii opracowywanych przez National Library of Medicine (NLM) w ramach programu Toxicology and Environmental Health Information Program (TEHIP):

 • ChemIDplus - Dictionary of over 370,000 chemicals
 • HSDB - Hazardous Substances Data Bank
 • TOXLINE - Toxicology Literature Online
 • CCRIS - Chemical Carcinogenesis Research Information System
 • DART - Development and Reproductive Toxicology Database
 • GENE-TOX - Genetic Toxicology Data Bank
 • IRIS - Integrated Risk Information System
 • ITER - International Toxicity Estimates for Risk
 • LactMed - Drugs and Lactation Database
 • TRI - Toxics Release Inventory
 • Haz-Map - Occupational Exposure to Hazardous Agents
 • Household Products Database
 • TOXMAP - Environmental Health e-Maps (USA)
 • CPDB - Carcinogenic Potency Database


Zakres dziedzinowy: toksykologia, niebezpieczne substancje chemiczne, wpływ stanu środowiska na zdrowie człowieka, odpady toksyczne

Zakres chronologiczny: 1965+
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

Web of Science

Platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca. Zasoby można przeszukiwać oddzielnie lub łącznie, a wyniki przenosić bezpośrednio do zintegrowanego z bazami programu EndNote.
W skład pakietu wchodzą następujące bazy:

>> Web of ScienceTM Core Collection (1945-present) wraz z indeksami cytowań:

> Science Citation Index Expanded (1945-present) 
> Social Sciences Citation Index  (1956-present) 

> Arts & Humanities Citation Index  (1975-present)

> Conference Proceedings Citation Index- Science  (1990-present)

> Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-present)

> Book Citation Index– Science (2010-present)
> Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2010-present)
> Emerging Sources Citation Index (2015-present)
> Current Chemical Reactions (2010-present; Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)

> Index Chemicus (2010-present)

>> BIOSIS Citation Index (2010-present)
>> Current Contents Connect
>> Data Citation Index (2010-present)
>> Derwent Innovations Index (2010-present)
>> KCI - Korean Journal Database (1980-present)
>> MEDLINE® (1950-present)

>> Russian Science Citation Index (2005-present)
>> SciELO Citation Index  (1997-present)
>> Zoological Records (2010-present)

Ponadto z platformy jest dostęp do:

>> Journal Citation Report
>> Essential Science Indicators
>> Publons
>> EndNote - program do tworzenia bibliografii

Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial: ang, pol

Wiley Online Library

Platforma wydawnictwa Wiley, zawierająca czasopisma pełnotekstowe, e-książki  (zob. wykaz dostępnych książek) i inne zasoby elektroniczne; możliwy jest dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułu tylko w przypadku czasopism objętych subskrypcją.
Zakres dziedzinowy: medycyna, chemia
Zakres chronologiczny: 1998+
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Informacja o bazach bibliograficznych, czasopismach i książkach dostępnych zarówno w licencji krajowej, jak i licencjach konsorcyjnych instytucji akademickich (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w skład których wchodzą zasoby wydawców:

 • Elsevier (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Springer (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Wiley (e-książki, e-czasopisama) / opis
  a także:
 • bazy EBSCO (pakiet podstawowy) / opis
 • baza Scopus / opis
 • zasoby Web of Science / opis
 • czasopismo Nature (bieżący rocznik i 4 roczniki archiwalne)
 • czasopismo Science (bieżący rocznik i archiwa od 1997 r.)


Interfejs: polski

Your Journals@Ovid

Baza pełnotekstowa medycznych czasopism naukowych udostępniana na platformie Ovid; oferuje dostęp do 293 tytułów wydawnictwa Lippincott, Williams & Wilkins ukazujących się na bieżąco oraz archiwalnych (LWW Journal Legacy Archive) oraz 7 tytułów innych wydawców.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang


Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. (+48)  58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.