2019-10-24

Proxy
formularz
rejestracyjny

  

 Proxy
konfiguracja
przeglądarki
 

Proxy
konfiguracja
przeglądarki

dla bazy JCR

   

Proxy
zmiana hasła
 

EBSCO
formularz
rejestracyjny

 

ZDALNY DOSTĘP POPRZEZ SERWER PROXY

Zdalny dostęp poprzez serwer proxy pozwala na korzystanie z zasobów elektronicznych Biblioteki (z wyjątkiem bazy UpToDate), spoza sieci uczelnianej, także z domu.


Osoby uprawnione:

 • pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne,

 • doktoranci GUMed,

 • studenci GUMed.
   

Kryteria do spełnienia:

 • aktualna karta biblioteczna BG GUMed lub elektroniczna legitymacja studencka GUMed,

 • brak zaległości wobec Biblioteki,

 • indywidualne konto pocztowe w domenie gumed.edu.pl.

 
Procedura uzyskania dostępu:

 1. Sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria

 2. Wypełnij >> formularz rejestracyjny dostępu proxy

 3. Poczekaj na odpowiedź Administratora zdalnych dostępów

 4. Skonfiguruj przeglądarkę na ustawienia proxy >> zobacz instrukcję konfiguracji

 5. Wejdź na stronę WWW BG GUMed i wybierz bazę / e-książkę / e-czasopismo

 6. W pojawiającym się oknie wprowadź login i hasło, które nadałaś/łeś sobie w formularzu rejestracyjnym


Najczęstsze problemy:

 1. Zapomniałam/łem hasła  >> formularz zmiany hasła do dostępu proxy>> instrukcja, jak zmienić hasło do dostępu proxy

 2. Chcę korzystać z bazy Journal Citation Report   >> jak skonfigurować przeglądarkę na ustawienia proxy dla bazy JCR

 3. Zobacz instrukcję >> jak uzyskać zdalny dostęp do zasobów elektronicznych

 

ZDALNY DOSTĘP DO BAZ EBSCO

 
Osoby uprawnione:

 • pracownicy UCK, UCMMiT,

 • pracownicy ochrony zdrowia z woj. pomorskiego.

 
Kryteria do spełnienia:

 • należy zapisać się do Wypożyczalni  >> elektroniczny formularz zapisu,

 •  w Wypożyczalni osobiście okazać wymagany dokument:

  • legitymację doktoranta lub studenta studiów podyplomowych GUMed,

  • skierowanie z biblioteki macierzystej uczelni, dot. pracowników i studentów innych państwowych uczelni Trójmiasta,

  • prawo wykonywania zawodu w zakresie medycyny lub farmacji. Pracownicy ochrony zdrowia spoza GUMed zobowiązani są także do wniesienia kaucji zwrotnej w wysokości 100 pln (płatność tylko kartą na miejscu w Bibliotece),

 •  nie można mieć zaległości wobec Biblioteki.


Procedura uzyskania dostępu:

 1. Sprawdź, czy spełniasz powyższe kryteria

 2. Wypełnij >> formularz usługi zdalnego dostępu do baz EBSCO

 3. Wejdź na stronę >> WWW Biblioteka / Zasoby / bazy danych

 4. W alfabetycznym wykazie baz danych (pod literą E) wybierz bazę EBSCO

 5. Wybierz >> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom.

 

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
tel. (+48)  58 349 12 84
biblfarm@gumed.edu.pl

Informacja Naukowa BG:
tel. (+48)  58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.