biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Nabytki książkowe 2015-06-26

NABYTKI KSIĄŻKOWE BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
(II KWARTAŁ 2015)
 
NR AUTOR - TYTUŁ - MIEJSCE WYDANIA - ROK SYGNATURA
 1.  Rang H.P. i in.: Rang i Dale farmakologia. Red. wyd. 2 pol. D. Mirowska-Guzel i in. Wrocław, 2014  IV D 337
 2.  Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku. T. XV. Tanatologia Tadeusza Kielanowskiego / J. Halasz. Gdańsk, 2014  IV H 50/15
 3.  Vademecum medycyny wewnętrznej. Red. J. Duława. Warszawa, 2015  II E 151
 4.  Scott M.G. i in.: Tietz medycyna laboratoryjna w praktyce. T. 1 Red wyd. 1 pol. M. Woźniak. Wrocław, 2014
 III E 137/1
 5.  Scott M.G. i in.: Tietz medycyna laboratoryjna w praktyce. T. 2 Red wyd. 1 pol. M. Woźniak. Wrocław, 2014
 III E 137/2
 6.  Zając A. i in.: Żywienie i suplementacja w sporcie, rekreacji i stanach chorobowych. Katowice, 2014  IV E 178
 7.  Śliwińska-Mossoń M.:Toksykologia środowiskowa i kliniczna. Wrocław, 2013  IV F 216
 8.  Ciężkie zakażenia szpitalne. Pod red. D. Dzierżanowskiej. Warszawa, 2013  II E 152
 9.  Interna Szczeklika. Red. P. Gajewski. Kraków, 2014  II E 153
10.  Bodera P. i in.: Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości. Pod red. B. Filipek. Warszawa, 2010.   IV H 135
11.  Farmakologia. Red. G. Rajtar-Cynke. Warszawa, 2015  IV D 338
12.  Domowe żywienie pozajelitowe. Pod. red. K. Karwowskiej i in. Wrocław, 2015.  IV E 179
13.  Przewodnik antybiotykoterapii 2015. Pod red. D. Dzierżanowskiej i K. Dzierżanowskiej-Fangrat. Bielsko-Biała, 2015  IV J 68
14.  Dzierżanowska D., Dzierzanowska-Fangrat K.: Przewodnik antybiotykoterapii szpitalnej. Bielsko-Biała, 2013  IV J 174
15.  Demski G. i in.: Interakcje z lekami stosowanymi w onkologii. Płaska, 2013  IV D 339
16. Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności. Pod red. M. Gniewosz i E. Lipińskiej. Warszawa, 2013 IV E 180
17. Produkt leczniczy : aktualne problemy prawne. Pod red. K. Mełgeś, K. Miaskowskiej-Daszkiewicz. Warszawa, 2013 I D 117
18.  Medyczne laboratorium diagnostyczne. Red. B. Solnica, K. Sztefko. Warszawa, 2015.  III E 138
19.  Clinical pharmacy and therapeutics. Ed. R. Walker, C. Whittlesea. Edinburgh, 2012.  IV D 340
20.  Blood-brain barrier in drug discovery. Ed. L. Di, E. H. Kerns. Hoboken, 2015  IV C 35
21.  Bean A.: Żywienie w sporcie. Przeł. E. Wojtczak. Poznań, 2013  IV E 181
22. Manual of industrial microbiology and biotechnology. Ed. R.H. Baltz i in. Washington, 2010 II D 87
23. Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : stan na 1 stycznia 2015 r. T.1-3. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Warszawa, 2015 IV J 033/15
24.  Pomysł - badanie - publikacja : poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych. Pod red. Ł. Budyńko, P. Waszaka. Gdańsk, 2015.  V C 21
 25.  Energia w żywności i żywieniu. Pod red. J. Gawęckiego i J. Jeszki. Poznań, 2015  IV E 182
 26.  Dietetyka i żywienie kliniczne. Red. A. Payne, H. Barker. Red. wyd. 1 polskiego J. Chojnacki. Wrocław, 2013  IV E 183
27.  Olszanecki R.: Farmakologia : repetytorium. Red. R. Korbut. Warszawa, 2015  IV D 341
28.  Żywność prozdrowotna : składniki i technologia. Red. J. Czapski, D. Górecka. Poznań, 2014  IV E 184
29. Analiza żywności : wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych. Pod red. M. Nogali-Kałuckiej. Poznań, 2013 IV E 185
30.  Frank U., Tacconelli E.: Antybiotykoterapia szpitalna : standardy europejskie. Tł. S. Giedrys-Kalemba, M. Kalemba. Szczecin, 2013  IV D 342
31.  Szustakowska-Chojnacka M.: Sto roślin w twojej kuchni. Warszawa, 2015  IV E 187
32.  Pereira I. i in.: Atlas krwi obwodowej. Red. wyd. 1 pol. I. Urbanowicz i in. Wrocław  III E 139
33.  Width M., Reinhard T.: Dietetyka kliniczna. Red wyd. 1 pol. J. Chojnacki, G. Klupińska  IV E 186
34.  Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Pod red. Z. Kopczyńskiego. Poznań, 2014  III E 140

 


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed