biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Regulamin Czytelni 2017-08-16

Regulamin Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

§ 1

Biblioteka wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

§ 2

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego dostępna jest dla pracowników i studentów Uczelni, a także innych osób zainteresowanych literaturą chemiczno-farmaceutyczną i medyczną.

§ 3

Księgozbiór Biblioteki Wydziałowej udostępniany jest na miejscu w czytelni bez wolnego dostępu do półek.

§ 4

W czytelni Biblioteki Wydziałowej udostępnia się księgozbiór podręczny, podstawowe podręczniki i skrypty oraz monografie zgodne z profilem biblioteki, czasopisma polskie i zagraniczne wpływające na bieżąco oraz roczniki archiwalne, dokumenty oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych oraz prasę codzienną.

Na stanowiskach komputerowych udostępnia się:

- katalogi biblioteczne,

- bibliograficzne bazy danych,

- internet (tylko do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych),

- czasopisma pełnotekstowe w wersji elektronicznej,

- bazę pełnotekstową prac magisterskich i licencjackich,

- pakiet MS Office,

- program Adobe Acrobat do tworzenia plików w formacie pdf.

§ 5

Korzystający z Czytelni są zobowiązani:

- pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki, itp. w szatni,

- wyłączyć telefony komórkowe,

- pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument potwierdzający tożsamość oraz zgłosić wnoszone materiały,

- czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin,

- czytelnie wypisać rewersy na dzieła z księgozbioru Biblioteki i wręczyć je bibliotekarzowi,

- zachować ciszę,

- przestrzegać zakazu spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami,

- oddać wypożyczone dzieła w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 6

1. Dopuszcza się udostępnienie na zewnątrz pozycji z księgozbioru podręcznego Czytelni, po każdorazowym uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza, który określa termin zwrotu.

2.Dokumentem uprawniającym do wypożyczenia na zewnątrz jest aktualna karta biblioteczna BG GUMed lub elektroniczna legitymacja studencka pełniąca jednocześnie funkcję karty bibliotecznej. Dokumentem takim może się posługiwać wyłącznie osoba, dla której ów dokument został wydany.

 3. Przekroczenie terminu zwrotu pozycji wymienionych w pkt. 1. spowoduje naliczenie kary zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone w systemie biblioteczno-informacyjnym GUMed.

§ 7

W Bibliotece Wydziałowej prowadzone są wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 8

W Bibliotece wykonuje się wydruki i skany zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 9

W Bibliotece Wydziałowej możliwe jest korzystanie z Internetu bezprzewodowego.

 

Obowiązuje od 1 października 2009


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2019-04-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed