biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Bibliografia i bibliometria 2019-02-14

Pracownia Bibliograficzna
lokalizacja:
Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego

 mgr Małgorzata Pawlak
(58) 349 12 84
  
biblfarm@gumed.edu.pl

Bibliografia GUMed

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy pracowników Uczelni powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę:

Bibliografia GUMed (1945+)    więcej o bazie

moduł Analiza bibliograficzna publikacji GUMed

moduł Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek GUMed


dostarczanie materiału bibliograficznego

Pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed, opublikowany materiał bibliograficzny powinni dostarczać osobiście, pocztą wewnętrzną GUMed lub pocztą elektroniczną (skany PDF) do Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego.
W przypadku, kiedy praca została opublikowana w wydawnictwach będących w zbiorach Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego, dostarczenie odbitki kserograficznej pracy nie jest niezbędne - wystarczy przekazanie do Biblioteki informacji o publikacji.
W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej lub też pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik, należy wskazać adres internetowy zarówno samego dokumentu, jak i źródła, w którym został opublikowany.

Uwaga:
Autorzy zobowiązani są również dostarczyć wypełnione oświadczenia:

 • dla książek i rozdziałów - dot. objętości wydawniczej
  jeśli w książce brak informacji o afiliacji autora i fakcie recenzowania, należy również wypełnić odpowiednie pola ww. oświadczeń:
  • książka - oświadczenie (pdf, doc)
  • rozdział - oświadczenie (pdf, doc)
 • w przypadku wielu afiliacji autora w publikacji w czasopiśmie - dot. zaliczenia publikacji do dorobku jednostki: pobierz (pdf, doc)

Obliczanie liczby arkuszy we własnej publikacji

 • 1 arkusz wydawniczy zawiera 40000 znaków
 • liczbę znaków ze spacjami z worda we własnej publikacji należy podzielić przez 40000
 • monografia - co najmniej 6 arkuszy wydawniczych
 • rozdział w monografii - co najmniej 0.5 arkusza wydawniczego
   

wskaźniki bibliometryczne, punktacja, bibliometria

dostępne są w zakładce Bibliografia i Bibliometria na stronie Biblioteki Głównej GUMed
 


 • english
 • extranet GUMed
 • poczta GUMed
 • zapytaj bibliotekarza
 • mapa serwisu
 • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2019-04-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed