biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Wypożyczenia międzybiblioteczne 2016-02-19

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
lokalizacja:
Czytelnia Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego
mgr Małgorzata Pawlak
(58) 349 12 84
 
biblfarm@gumed.edu.pl

Za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej dla czytelników Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego sprowadzamy tylko te publikacje, które nie są dostępne w bibliotekach Trójmiasta:

 • w oryginale – książki, prace doktorskie, prace habilitacyjne – do korzystania tylko i wyłącznie na miejscu w czytelniach 
  - termin zwrotu dzieł określa biblioteka wypożyczająca
  - usługa nieodpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek polskich
  - usługa odpłatna w przypadku wypożyczeń z bibliotek zagranicznych
 •  w postaci kopii – artykuły z czasopism lub fragmenty publikacji – jako kserokopie lub pliki elektroniczne
  - usługa odpłatna wg zasad przyjętych przez biblioteki wykonujące zamówienia
  - dla pracowników GUMed istnieje możliwość rozliczeń bezgotówkowych (po przedstawieniu oświadczenia o zarezerwowaniu środków na ten cel, potwierdzonego przez Dział Nauki lub Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich GUMed
  pobierz formularz poświadczenia posiadanych środków

Biblioteka realizuje również zamówienia międzybiblioteczne złożone przez inne biblioteki w Polsce - na materiały biblioteczne znajdujące się w zbiorach Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego. Zamówienia prosimy kierować na adres biblfarm@gumed.edu.pl


W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, pod patronatem Biblioteki Głównej, istnieje możliwość współpracy z systemem subito.

 

subito jest internetowym serwisem oferującym odpłatne usługi w zakresie dostarczania książek oraz kopii publikacji z czasopism ze zbiorów bibliotek niemieckich, austriackich i szwajcarskich;
w systemie dostępnych jest ok. 1 mln tytułów czasopism reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym medycynę i nauki pokrewne;

aby zamówić potrzebne pozycje nalezy skontaktować się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną

czas realizacji:
do 3 dni / artykuł
do 2 tyg. / książka
 
koszt usługi:
od 6 do 11 euro / artykuł
13 euro / książka

 


 • english
 • extranet GUMed
 • poczta GUMed
 • zapytaj bibliotekarza
 • mapa serwisu
 • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2019-04-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed