biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Udostępnianie zbiorów w czytelni 2019-02-13

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej mają wszyscy zainteresowani literaturą gromadzoną i udostępnianą w czytelni, bez konieczności zapisywania się do niej.


Korzystający ze zbiorów na miejscu zobowiązani są:

  • pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki, itp. w szatni
  • czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin
  • okazać dokument tożsamości.

W czytelni udostępnia się prezencyjnie wszystkie zgromadzone w Bibliotece zbiory, zasoby elektroniczne oraz dokumenty oryginalne sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.


Czytelnicy po skorzystaniu z potrzebnych materiałów  proszeni są , aby samodzielnie nie odkładać książek na półki, lecz pozostawić na wózkach bibliotecznych.


Wyniesienie potrzebnych materiałów poza obręb czytelni (np. na ksero) możliwe jest tylko za zgodą dyżurującego bibliotekarza.


Posiadacze kart bibliotecznych lub legitymacji studenckich zapisani do Wypożyczalni Naukowej Biblioteki Głównej GUMed, za zgodą bibliotekarza mogą wypożyczać z Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego niektóre pozycje z księgozbioru na zewnątrz. Po książki należy zgłosić się nie wcześniej niż na 2 godziny przed zamknięciem czytelni. Zwrotu książek należy dokonać następnego dnia przed godziną 11. Po przekroczeniu terminu zwrotu na koncie czytelnika automatycznie naliczana jest kara 10 zł za każdy wolumin, za każdy dzień.
 


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2019-04-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed