biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Nabytki książkowe 2014-10-23

NABYTKI KSIĄŻKOWE BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
(II KWARTAŁ 2014)
 LP. AUTOR - TYTUŁ - MIEJSCE WYDANIA - ROK  SYGNATURA
 1. Kodeks etyki pracownika naukowego / oprac. przez Komisję do spraw etyki w nauce, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 13 grudnia 2012 r. Warszawa, 2013  I D 112
 2. Amino acids, peptides and proteins in organic chemistry. Vol. 1. Origins and synthesis of amino acids / ed. by A. B. Hughes. – Weinheim, 2009
 III B 321
 3. Phoenix D. A., Dennison S. R., Harris F.: Antimicrobial peptides. Weinheim, 2013  IV D 331
 4. Thin layer chromatography in drug analysis / Ed. by Ł. Komsta, M. Waksmundzka-Hajnos, J. Sherma. Boca Raton, 2014  III D 224
 5. Karkowska D.: Zawody medyczne. Warszawa, 2012  I D 113
 6. Campbell C. K. [i in.]: Identification of pathogenic fungi. Chichester, 2013  II D 083
 7. Pharmindex : kompendium leków [2014]. Warszawa, 2013  IV J 023/14
 8. Myśliwy M., Schimrosczyk R. R.: Słownik roślin leczniczych polsko-niemiecki. Szczecin, 2013  I B 080
 9. The ecological genomics of fungi / ed. F. Martin. Chichester, 2014  II D 84
 10. Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku. T. 12 / pod red. S. Koniecznej. Gdańsk, 2013  IV H 50/12
 11. Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku. T. 13 / pod red. S. Koniecznej. Gdańsk, 2013  IV H 50/13

 


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed