biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek analityka medyczna IV rok 2015-12-11

CHEMIA KLINICZNA NARZĄDOWA:
Analityczne podstawy diagnostyki laboratoryjnej / T. Badzio, J. Rogulski.
Atlas hematologii klinicznej / J. H. Carr, B. F. Rodak, red. wyd. 1 pol. M. Dąbrowska.
Badania laboratoryjne : zakres norm i interpretacja / F. Kokot.
Diagnostyka laboratoryjna / B. Solnica.
Diagnostyka laboratoryjna T. 1 / pod red. A. Szutowicza, A. Raszei-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna T. 2 / pod red. A. Szutowicza, A. Raszei-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna. T 1: Nerka i badania laboratoryjne moczu / N. A. Brunzel, red. wyd. 1 pol. H. Kemona, M. Mantur.
Diagnostyka laboratoryjna. T 2: Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe / N. A. Brunzel, red. wyd. 1 pol. H. Kemona, M. Mantur.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / A. Dembińska-Kieć, J. W. Naskalski.
Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych / J. Naskalski, B. Solnica.
Tietz fundamentals of clinical chemistry / (eds.) C. A. Burtis, E. R. Ashwood.
Tietz medycyna laboratoryjna w praktyce T. 1, T. 2 / M. G. Scott, A. M. Gronowski, Ch. S. Eby.


FARMAKOLOGIA:
Farmakodynamika T. 1, T 2 / pod red. W. Jańca, J. Krupińskiej.
Farmakologia : podstawy farmakoterapii / pod red. W. Kostowskiego i Z. S. Hermana
Farmakologia : podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej / (red.) W. Kostowski, P. Kubikowski.
Farmakologia kliniczna / H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter.
Farmakologia : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych / pod red. G. Rajtar-Cynke.
Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków medycznych / red. E. Obuchowicz i in.
Farmakologia w zarysie / red. tł. polskiego W. Janiec.
Kompendium farmakologii / W. Janiec.
Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera / wyd. polskie pod red. W. Buczko.


FARMAKOTERAPIA MONITOROWANA:
Applied pharmacokinetics and pharmacodynamics : principles of theraupeutic drug monitoring / M. E. Burton et al.
Mutschler farmakologia i toksykologia /  E. Mutschler i in., pod red. W. Buczko.
Podstawy farmakogenetyki i farmakogenomiki w praktyce klinicznej / J. Prandota.
Terapia monitorowana / red. H. Adamska-Dyniewska.


GENETYKA MOLEKULARNA:
Analiza DNA : teoria i praktyka / pod red. R. Słomskiego.
Biochemia / J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer.
Biochemia : podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich / K. Pasternak.
Biologia molekularna. Seria: Krótkie wykłady / P. C. Turner i in.
Biologia molekularna w medycynie :  elementy genetyki klinicznej / red. nauk. J. Bal.
Genetyka / J. M. Friedman i in., red wyd. 1 polskiego J. Limon.
Genetyka. Seria: Krótkie wykłady / P. C. Winter, G. J. Hickey, H. L. Fletcher.
Genetyka medyczna / E. S. Tobias, M. Connor, M. F. Smith, red. A. Latos-Bieleńska.
Genetyka molekularna / P. Węgleński.
Genomy / T. A. Brown.
Podstawy genetyki medycznej / M. Connor, M. Ferguson Smith.


IMMUNOPATOLOGIA:
Immunologia / (red.) J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek.
Immunologia / W. Lasek
Immunologia. Seria: Krótkie wykłady / P. M. Lydyard, M. W. Fanger, A. Whelan.
Immunologia kliniczna / pod red. M. L. Kowalskiego.
Czasopisma: American Journal of Treansplantation, Clinical Immunology, Current Opinion in Immunology, Immunity, Journal of Immunology, Transplant Immunology.


HEMATOLOGIA LABORATORYJNA:
Atlas hematologiczny (CD-ROM) / K. Lewandowski, A. Hellmann.
Atlas hematologii klinicznej / J. H. Carr, B. F. Rodak, (red. pol.) M. Dąbrowska.
Atlas hematologii klinicznej / A. Hoffbrand, J. Petit.
Atlas of clinical hematology / H. Löffler, J. Rastetter.
Badania laboratoryjne w hematologii / B. Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Windyga.
Color atlas of hematology : practical microscopic and clinical diagnosis / H. Theml, H. Diem, T. Haferlach.
Cytologiczny atlas hematologiczny / K. Lewandowski, A. Hellmann.
Dacie and Lewis practical haematology / M. Lewis, B. Bain, I. Bates.
Podstawowe laboratoryjne badania hematologiczne / H. Bomski.
Podstawy hematologii / A. Dmoszyńska, T. Robak.


MIKROBIOLOGIA KLINICZNA:
Antybiotykoterapia praktyczna / D. Dzierżanowska, (wyd. IV).
Badania laboratoryjne w codziennej praktyce / J. Kabata, M. Kalinowski, M. Szczepańska-Konkel.
Choroby zakaźne i pasożytnicze / red. J. Cianciara, J. Juszczyk.
Choroby zakaźne i pasożytnicze / red. Z. Dziubek.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / (red.) A. Dembińska-Kieć, J. W. Naskalski.
Mikrobiologia / P. R. Murray, K. S. Rosenthal, M. A. Pfaller, (red.) A. Przondo-Mordarska i in.
Mikrobiologia medyczna. Seria: Krótkie wykłady / W. Irving, T. Boswell, D. Aldeen / (red.) E. M. Szewczyk.
Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarskiej / pod red. A. Nitsch-Osuch, K. A. Wardyna, I. Choroszy-Król.
Patogeny zakażeń szpitalnych / pod red. D. Dzierżanowskiej.
Postacie kliniczne zakażeń szpitalnych / pod red. D. Dzierżanowskiej.


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU III:
Biochemia kliniczna / (red.) S. Angielski, M. Dominiczak, Z. Jakubowski.
Clinical laboratory medicine / (ed.) R. C. Tilton et al.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / (red.) A. Dembińska-Kieć, J. W. Naskalski.
Katalog Badań Centralnego Laboratorium Klinicznego UCK.
Laboratoryjna Baza Danych UCK.


PROPEDEUTYKA MEDYCYNY:
Badania laboratoryjne w codziennej praktyce / red. J. Kabata i in.
Choroby wewnętrzne : podręcznik akademicki T. 1, T. 2 / pod red. F. Kokota.
Choroby wewnętrzne : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa / pod red. L. Pączka, K. Muchy, B. Foroncewicza.
Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2011 / pod red. A. Szczeklika ; [aut. E. Augustynowicz-Kopeć i in.].
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski.
Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2014 / [red. P. Gajewski ; aut. E. Augustynowicz-Kopeć i in.].
Medycyna wewnętrzna : repetytorium dla studentów i lekarzy / red. G. Herold.
Ogólna diagnostyka internistyczna : podręcznik dla studentów medycyny / J. Tatoń, H. Czech.
Onkologia : podręcznik dla studentów i lekarzy / red. R. Kordek i in.
Onkologia : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. A. Kułakowskiego, A. Skowrońskiej-Gardas.
Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku Grupa Robocza
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym.   
Wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego PTNT 2011.
http://batesvisualguide.com
http://www.informator.gumed.edu.pl/357t
http://www.kidl.org.pl/
http://www.ptendo.org.pl/czasopisma.htm


TOKSYKOLOGIA:
Clarke’s analysis of drugs and poisons / A. C. Moffat, M. D. Osselton, B. Widdop.
Fundamentals of analytical toxicology / R. J. Flanagan, A. Taylor, I. D. Watson.
Materiały do ćwiczeń z toksykologii
/ pod red. W. Czarnowskiego.
Mutschler farmakologia i toksykologia / E. Mutschler i in., (red.) W. Buczko.
Podstawy toksykologii / pod red. J. K. Piotrowskiego.
Toksykologia : wybrane zagadnienia / J. Brandys.
Toksykologia narządowa / A. Starek.
Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / S. T. Manahan.
Toksykologia współczesna / pod red. W. Seńczuka.
Zarys toksykologii klinicznej / J. Pach.


TOKSYKOLOGIA KLINICZNA:
Biochemia kliniczna / red. S. Angielski, Z. Jakubowski, M. Dominiczak.
Diagnostyka laboratoryjna ostrych zatruć / J. Mielczarska i in., red. M. Jakubowski, J. Mielczarska.
Medical biochemistry / J. W. Baynes, M. H. Dominiczak.
Mutschler farmakologia i toksykologia / E. Mutschler i in., pod red. W. Buczko.


TRANSFUZJOLOGIA:
Antygeny i przeciwciała układów grupowych krwi / M. Stroup, M. Treacy.
Badania laboratoryjne w hematologii / B. Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Indyga.
Czynniki zakaźne przenoszone przez krew / E. Brojer.
Hematologia / S. Maj, B. Mariańska, H. Seyfredowa.
Immunologia krwinek czerwonych / K. Wieczorek, D. Bochenek-Jantczak, A. Grajewska.
Immunologia krwinek czerwonych : grupy krwi / J. Fabijańska-Mitek.
Immunologia krwinek czerwonych : niedokrwistości immunohemolityczne / J. Fabijańska Mitek.
Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi / M. Łętowska.
Serologia grup krwi w praktyce / T. Grzywak-Kołodziejczyk i in.
Transfuzjologia kliniczna / J. Korsak, M. Łętowska.

top


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed