biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek analityka medyczna III rok 2015-12-11

BIOCHEMIA KLINICZNA:
Atlas hematologii klinicznej / J. H. Carr, B. F. Rodak, red. wyd. 1 pol. M. Dąbrowska.
Diagnostyka laboratoryjna. T. 1: Nerka i badania laboratoryjne moczu / N. A. Brunzel.
Diagnostyka laboratoryjna. T. 2: Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe / N. A. Brunzel.
Diagnostyka laboratoryjna / B. Solnica.
Diagnostyka laboratoryjna T. 1 / A. Szutowicz, A. Raszeja-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna T. 2 / A. Szutowicz, A. Raszeja-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / red. A. Dembińska-Kieć, J. Naskalski.
Podstawy endokrynologii / Ch. Brook, N. Marshall.


CHEMIA KLINICZNA:
Analityczne podstawy diagnostyki laboratoryjnej / T. Badzio, J. Rogulski.
Biochemia kliniczna i analityka : podręcznik dla słuchaczy medycznych studiów zawodowych wydziałów analityki medycznej / red. S. Angielski.
Diagnostyka laboratoryjna T. 1 / A. Szutowicz, A. Raszeja-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna T. 2 / A. Szutowicz, A. Raszeja-Specht.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / A. Dembińska-Kieć, J. W. Naskalski.
Tietz fundamentals of clinical chemistry / eds. D. C. A. Burtis, E. R. Ashwood.


DIAGNOSTYKA IZOTOPOWA:
Człowiek i promieniowanie jonizujące / A. Hryniewicz.
An introduction to radioimmunoassay and related techniques / ed. T. Chard.
Obliczenia biochemiczne / A. Zgirski, R. Gondko
Radioisotopes in biology / R. J. Slater.
Radioizotopowa diagnostyka w nefrologii / pod red. J. Przedlackiego.
Techniques of sample preparation for liquid scintillation counting / B. W. Fox.


DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA:
Color atlas of tropical medicine and parasitology / W. Peters, H.M. Gilles.
Diagnostic medical parasitology / L.S. Garcia, D.A. Brucker.
Zarys parazytologii lekarskiej / R. Kadłubowski, A. Kurnatowska.


ETYKA ZAWODOWA:
Bioetyka / pod red. J. Różyńskiej, W. Chańskiej.
Bioetyka : medycyna na granicach życia / K. Szewczyk.
Bioetyka i prawa człowieka / W. Bołoz.
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / PAN, Komitet Etyki w Nauce.
Etyka / P. Vardy, P. Grosch.
Granice życia : dylematy współczesnej bioetyki / T. Ślipko.
Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie / pod red. J. Suchorzewskiej i M. Michowskiej.


GENETYKA MEDYCZNA:
Biologia molekularna w medycynie, elementy genetyki klinicznej / red. J. Bal.
Genetyka / J. Friedman i in.; pod red. J Limona.
Genetyka : ilustrowany przewodnik / E. Passarge.
Genetyka. Seria: Krótkie wykłady / P. C Winter, G. I. Hickey, H. L. Flether ; przekł. pod red. J. Augustyniaka, W. Prusa-Głowackiego.
Genetyka molekularna / red. P. Węgleński.
Genomy / T. A. Brown, red. P. Węgleński.
Podstawy genetyki medycznej / J. M. Connor, M. A. Smith Ferguson.


MIKOLOGIA:
Grzybice: rozpoznawanie i leczenie / M. D Richardson, D. W Warnock.
Grzybicze zakażenia skóry / B. E. Elewski.
Mikologia lekarska / G. Midgley, Y. M Clayton, R. J. Hay.
Zarys mikologii lekarskiej / pod red. E Barana.
http://www.doctorfungus.org/


MIKROBIOLOGIA LABORATORYJNA:
Antybiotykoterapia praktyczna / D. Dzierżanowska.
Bakterie, antybiotyki, lekooporność / Z. Markiewicz, Z. A. Kwiatkowski.
Diagnostyka mikrobiologiczna / pod red. E. M. Szewczyk.
Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zakażeń przewodu pokarmowego oraz zatruć pokarmowych / red. M. Jagielski.
Mikrobiologia / P. R. Murray i in., (red.) A. Przondo-Mordarska i in.
Mikrobiologia lekarska : repetytorium z bakteriologii / A. Szkaradkiewicz.
Podstawowe procedury laboratoryjne w bakteriologii klinicznej / pod red. A. Przondo-Mordarska.
Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego / Ministerstwo Zdrowia.
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
Rekomendacje Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST.
Czasopisma: Mikrobiologia Doświadczalna, Diagnostyka Laboratoryjna.


ORGANIZACJA MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH:
Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics / N. W. Tietz, ed. by C. A. Burtis, E. R. Ashwood, D. E. Bruns.
Norma ISO/IEK 17 025 rok 2005 i 15 189 rok 2006.


PATOFIZJOLOGIA:
Choroba niedokrwienna serca / L. Giec.
Choroby wewnętrzne. T. 1-2 / pod red. F. Kokota.
Choroby wewnętrzne / A. Wojtczak.
Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii / F. Kokot i in.
Patofizjologia / I. Damianov, wyd. 1 pol., red. A. Bręborowicz,P. J. Thor, M. M. Winnicka.
Patofizjologia : materiały do zajęć dla studentów Wydziału Lekarskiego / pod red. A. Hoppe.
Patofizjologia człowieka w zarysie / J. W. Guzek.


PATOMORFOLOGIA:
Robbins Patologia / V. Kumar, R. S. Cotran, S. L. Robbins, pod red. W. Olszewskiego.
Patologia znaczy słowo o chorobie / J. Stachura, W. Domagała.


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU II:
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej / A. Dembińska-Kieć, J. W. Naskalski.


SEROLOGIA GRUP KRWI:
Antygeny i przeciwciała układów grupowych krwi / M. Stroup, M. Treacy.
Badania laboratoryjne w hematologii / B. Mariańska, J. Fabijańska-Mitek, J. Windyga.
Hematologia / S. Maj, B. Mariańska, H. Seyfredowa.
Immunologia krwinek czerwonych : niedokrwistości immunohemolityczne / J. Fabijańska-Mitek.
Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi / M. Łętowska.
Serologia grup krwi w praktyce / T. Grzywak-Kołodziejczyk i in.
Transfuzjologia kliniczna / J. Korsak, M. Łętowska.
Immunologia krwinek czerwonych / K. Wieczorek, D. Bochenek-Jantczak, A. Grajewska. 


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed