biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek analityka medyczna II rok 2015-12-09

ANALITYKA OGÓLNA KLINICZNA I TECHNIKA POBIERANIA MATERIAŁU:
Atlas osadu moczu / S. Althof.
Atlas osadu moczu / J. Głębski, P. Opolska.
Atlas osadu moczu / I. Węgrowicz-Rebandel.
Badania laboratoryjne w codziennej praktyce / Z. Jakubowski i in.
Biochemia kliniczna i analityka / red. S. Angielski.
Diagnostyka laboratoryjna. T. I: Nerka i badania laboratoryjne moczu  / N. A. Brunzel.
Diagnostyka laboratoryjna T. 2: Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe / N. A. Brunzel.
Diagnostyka laboratoryjna / B. Solnica
Płyn mózgowo-rdzeniowy : badanie i interpretacja wyników / M. Mantur, P. Lewczuk.
Płyny z jam ciała / M. Mantur.
Próbki: od pacjenta do laboratorium / W. G. Guder.
Przygotowanie pacjenta i materiału biologicznego do badań laboratoryjnych : przewodnik / B. Antes-Maciejczyk.


ANALIZA INSTRUMENTALNA:
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej / M. Wesołowski, G. Sarrazin-Kledzik.
Chemia analityczna T. 1 / J. Minczewski, Z. Marczenko.
Chemia analityczna T. 2 / J. Minczewski, Z. Marczenko.
Chemia analityczna. Seria: Krótkie wykłady / D. Kealey, P. J. Haines.
Chemia analityczna : podręcznik dla studentów T. 1, T. 2 / pod red. R. Kocjana.
Metody instrumentalne w analizie chemicznej / W. Szczepaniak.
Podstawy chemii analitycznej. T. 1-2 / D. A. Scoog i in.
Współczesna chemia analityczna : wybrane zagadnienia / A. Hulanicki.


BIOCHEMIA:
Biochemia / M. Berg, J. L.Tymoczko, L. Stryer.
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / E. Bańkowski.
Biochemia Harpera / R. K. Murray i in.
Biochemia : podręcznik dla studentów medycznych studiów licencjackich / K. Pasternak.
Biochemia. Seria: Krótkie wykłady / D. B. Hames, N. M. Hooper.


BIOFIZYKA:
Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. F. Jaroszyk.
Biofizyka : wybrane zagadniebia wraz z ćwiczeniami / Z. Jóżwiak, G. Bartosz.
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki / pod red. Terleckiego.
Podstawy biofizyki / pod red. A. Pilawskiego.
Wybrane zagadnienia z biofizyki / pod red. S. Miękisza, A. Hendricha.


BIOLOGIA MOLEKULARNA:
Biologia molekularna. Seria: Krótkie wykłady / P. C. Turner i in.
Ćwiczenia z biologii molekularnej : dla III roku Medycyny Laboratoryjnej / K. i Z. Mikrobiologii Farmaceutycznej AMG.


CHEMIA ORGANICZNA:
Analiza jakościowa związków organicznych z elementami spektrometrii molekularnej [Dokument elektroniczny] / W. Rudnicka i in.
Analiza jakościowa związków organicznych z elementami spektroskopii i chromatografii cieczowej : dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej [Dokument elektroniczny] / pod red. J. Sławińskiego
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej / A. Drabczyńska.
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej / J. Sławiński i in.
Chemia organiczna / H. Hart i in.
Chemia organiczna / P. Mastalerz.
Chemia organiczna T. 1 / R. T. Morrison, R. N. Boyd.
Chemia organiczna T. 2 / R. T. Morrison, R. N. Boyd.
Chemia organiczna. Seria: Krótkie wykłady / G. L. Patrick.
Preparatyka związków organicznych / H. Foks. i in.


HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA:
Epidemiologia : zagadnienia wybrane / pod red. L. Zaborskiego.
Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych / pod red. J. T. Marcinkowskiego.
Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / pod red. Z. Jethona, A. Grzybowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z higieny [Dokument elektroniczny] / pod red. L. Zaborskiego.


IMMUNOLOGIA
IMMUNOPATOLOGIA LABORATORYJNA:

Cellular and molecular immunology / A. K. Abbas et al.
Clinical immunology / ed. R. R. Rich et. al.
Immunologia / red. J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek.
Immunologia / W. Lasek.
Immunologia / red. I. M. Roitt, J. Brostoff, D. Male (tłumaczenie polskie).
Immunologia. Seria: Krótkie wykłady / P. M. Lydyard, M. W. Fanger, A. Whelan.
Immunologia kliniczna / M. L. Kowalski.
Immunologia molekularna : skrypt dla studentów biotechnologii  [Dokument elektroniczny] / M. Ryba [skrypt dostępny w Extranecie].
Janeway`s immunobiology / C. A. Janeway.
Kuby immunology / R. Goldsby.
Czasopisma: American Journal of Transplantation, Clinical Immunology, Current Opinion in Immunology, Immunity, Journal of Immunology, Nature Reviews Immunology, Transplant Immunology.


JĘZYK ANGIELSKI:
English for medical purposes : self-assessment texts / I. Ciecierska, B. Janike, T. Turduj.
English for pharmacy and medical analytics / E. Donesz-Jeżo.
English texts for students of medical analytics / pod red. A. W. Kierczak.
Słownik lekarski angielsko-polski i polsko-angielski / P. Słomski.


JĘZYK FRANCUSKI:
Larousse Médical, Paris.
Pratiques du français médical / B. Jakimczyk.
Słownik lekarski francusko-polski i polsko-francuski / B. Neuman.


JĘZYK NIEMIECKI:
Język niemiecki dla studentów farmacji / J. Weiss-Wilk, M. Drebenstedt.
Język niemiecki dla studentów medycyny / J. Weiss-Wilk, M. Drebenstedt.
Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko-polski / M. Tafil-Klawe, J. Klawe.


PODSTAWY MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ:
Bakterie, antybiotyki, lekooporność / Z. Markiewicz, Z. A. Kwiatkowski.
Ćwiczenia z mikrobiologii : dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG / pod red. W Werela, M. 
Diagnostyka bakteriologiczna / E. M. Szewczyk.
Mikrobiologia / P. B. Heczko.
Mikrobiologia. Seria: Krótkie wykłady / J. Nicklin, K. Graeme-Cook, R. Killington.
Mikrobiologia i choroby zakaźne / G. Virella.
Mikrobiologia medyczna. Seria: Krótkie wykłady / W. Irving, T. Boswell, D. Aldeen.
Mikrobiologia ogólna / H. G. Schlegel.
Podstawy mikrobiologii lekarskiej / M. L. Zaręba, J. Borowski.
Praktyczny atlas mikrobiologii / red. M. Dąbrowska-Szponar, I. K. Garbacz, L. Piechowicz.
Prescott, Harley and Klein's microbiology / J. M. Willey, L. Sherwood, Ch. J. Woolverton.


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I:
Badania laboratoryjne w codziennej praktyce / Z. Jakubowski i in.
Katalog badań Centralnego Laboratorium Klinicznego UCK.
Samples : from the patient to the laboratory / W. G. Guder i in.


PSYCHOLOGIA RELACJI Z PACJENTEM:
Człowiek istota społeczna / E. Aronson.
Jak rozmawiać z pacjentem / P. R. Mayerscough, M. Ford.
Koncepcje psychologiczne człowieka / J. Kozielecki.
Psychologia : podręcznik dla studentów studiów medycznych / pod red. A. Trzcieniecka-Green.
Psychologia i życie / P. Zimbardo.
Psychologia kliniczna T. 1 / red. H. Sęk.
Psychologia kliniczna T. 2 / red. H. Sęk.
Psychologia w medycynie / P. Salmon.
Psychologia w medycynie : wybrane zagadnienia / pod red. B. Borys, M. Majkowicz.
Psychologia zdrowia / G. D. Bishop.
Psychoterapia : teoria / L. Grzesiuk.
Wprowadzenie do psychologii / G. Mietzel.
Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / R. Cialdini. 

top


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed