biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek analityka medyczna I rok 2015-12-16

ANATOMIA:
Anatomia człowieka T. 1 Anatomia ogólna : kości, stawy i więzadła, mięśnie / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 2 Trzewa / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 3 Układ naczyniowy / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 4 Układ nerwowy ośrodkowy / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 5 Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka / pod red. J. Sokołowskiej-Pituchowej.
Anatomia człowieka T. 1 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka T. 2 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka T. 3 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka T. 4 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka : repetytorium : na podstawie Anatomii człowieka A. Bochenka / red. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek, K. Krasucki.
Anatomia człowieka : 1200 pytań testowych jednokrotnego wyboru / red. F. Czerwiński.
Anatomia człowieka : 1500 pytań testowych / red. F. Czerwiński.
Anatomia i fizjologia człowieka / A. Michajlik, W. Ramotowski.
Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka / Z. Ignasiak.
Anatomia Nettera do kolorowania / J. T. Hansen.
Anatomia układu ruchu / Z. Ignasiak.
Podstawy anatomii człowieka / B. K. Gołąb.


BIOLOGIA:
Ćwiczenia z botaniki : cytologia, histologia i organografia / pod red. J. R. Ochockiej.
Histologia / W. Sawicki, J. Malejczyk.
Histologia : fiszki on line / W. Sawicki, J. Malejczyk.
Podstawy biologii komórki / B. Alberts i in.
Seminaria z cytofizjologii / pod red. J. Kawiaka i in.


CHEMIA ANALITYCZNA:
Chemia analityczna / pod red. R. Kocjana.
Chemia analityczna T. 1 / J. Minczewski, Z. Marczenko.
Chemia analityczna T. 2 / J. Minczewski, Z. Marczenko.
Chemiczna analiza ilościowa / pod red. M. Wesołowskiego.
Chemiczne metody analizy ilościowej / A. Cygański.
Podstawy chemii analitycznej. Tom 1 / D. A. Skoog i in.; przekł. zbior. pod red. A. Hulanickiego.
Zbiór zadań z analizy chemicznej / M. Wesołowski, K. Szefer, D. Zimna.


CHEMIA FIZYCZNA:
Chemia fizyczna / P. W. Atkins.
Chemia fizyczna T. 1 / K. Pigoń, Z. Ruziewicz.
Chemia fizyczna T. 2 / K. Pigoń, Z. Ruziewicz.
Chemia fizyczna T. 4 / red. L. Komorowski, A. Olszowski.
Chemia fizyczna. Seria: Kótkie wykłady / A. G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal.
Chemia fizyczna : podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej / red. T. W. Hermann.
Chemia medyczna / W. Gałasiński.
Materiały do ćwiczeń z chemii fizycznej / red. J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz.


CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA:
Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej / Z. S. Szmal, T. Lipiec.
Chemia nieorganiczna / F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus.
Chemia nieorganiczna. Seria: Krótkie wykłady / P. A. Cox.
Chemia ogólna i nieorganiczna / A. Bielański.
Chemiczna analiza jakościowa / pod red. R. Piękosia.
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej / Z. Michałowski, J. Prejzner.


FIZJOLOGIA:
Anatomia i fizjologia człowieka / B. Gołąb, W. Traczyk.
Anatomia i fizjologia człowieka / W. Lewiński.
Anatomia i fizjologia człowieka / A. Michajlik, W. Ramotowski.
Fizjologia / W. Ganong.
Fizjologia człowieka / J. Górski.
Fizjologia człowieka. Seria: Krótkie wykłady / D. McLaughlin, J. Stamford, D. White.
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / red. S. Konturek
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych / red. L. Borodulin-Nadzieja.


GENETYKA:
Genetyka / J. M. Friedman i in., pod red. J. Limona.
Genetyka. Seria: Krótkie wykłady / P. C. Winter, G. I. Hickey, H. L. Fletcher, pod red. W. Prusa-Głowackiego.
Genetyka : ilustrowany przewodnik / E. Passarge, pod red. T. Mazurczaka
Genetyka molekularna / red. nauk., przekł. P. Węgleński.
Genomy / T. A. Brown, pod red. P. Węgleńskiego.
Podstawy genetyki medycznej / J. M. Connor, M. A. Ferguson-Smith.


HISTOLOGIA:
Histologia / W. Sawicki, J. Malejczyk.
Histologia : fiszki on line / W. Sawicki, J. Malejczyk.
Podstawy biologii komórki / B. Alberts i in.
Podstawy cytofizjologii i histocytofizjologii / A. Myśliwski.
Podstawy technik mikroskopowych / J. A. Litwin.
Podstawy technik mikroskopowych / J. A. Litwin, M. Gajda. 


HISTORIA MEDYCYNY I FARMACJI:
Aptekarstwo gdańskie 1399–1939 / A. Drygas.
Charitatis. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / red. U. Augustyniak, A. Karpiński.
Dżuma, ospa, cholera : w trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711 / red. E. Kizik.
Historia farmacji / R. Rembieliński, B. Kuźnicka.
Historia medycyny / pod red. T. Brzezińskiego.
Kronika medycyny / oprac. zespół pod kierunkiem M. B. Michalika.
Medycyna w Gdańsku w dobie Odrodzenia / S. Sokół.
Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku / Z. Podgórska-Klawe.
Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.) / T. Brzeziński, s. 13–164.
Proces medykalizacji szpitali gdańskich, aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755–1874) / A. Szarszewski.
Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji / R. Dzierżanowski.
Szpitalnictwo w dawnej Polsce / red. M. Dąbrowska, J. Kruppé.
W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne / A. Karpiński.


JĘZYK ANGIELSKI:
Cambridge advanced learner's dictionary / Cambridge University Press.
English for medical purposes : self-assessment texts / J. Ciecierska, B. Jenke, K. Tudruj.
English for pharmacy and medical analytics / E. Donesz-Jeżo.
English texts for students of medical analytics / pod red. A. W. Kierczak.
First certificate language practice / M. Vince.
Longman : Dictionary of contemporary English for advanced learners / J. Fisiak i in.
Longman : Słownik współczesny angielsko-polski, polsko-angielski / J. Fisiak i in.
Oxford handbook of clinical medicine / M. Longmore, I. Wilkinson, E. Torok.
Podręczny słownik medyczny angielsko-polski polsko-angielski / P. Słomski, P. Słomski.
Słownik lekarski angielsko-polski i polsko-angielski / P. Słomski.


JĘZYK FRANCUSKI:
Larousse Médical.
Pratiques du français médical / B. Jakimczyk.
Słownik lekarski francusko-polski i polsko-francuski / B. Neuman.


KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC:
Encyklopedia pierwszej pomocy.
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / M. Goniewicz.
Pierwsza pomoc medyczna i resuscytacyjna krążeniowo-oddechowa / pod red. M. Wujtewicz, B. Kwiecińskiej.
Wytyczne 2010 Resuscytacji krążeniowo-oddechowej / Polska Rada Resuscytacji (www.prc.krakow.pl)


SOCJOLOGIA:
Oblicza globalizacji : smak słowa / W. Wosińska.
Socjologia / A. Giddens.
Socjologia / P. Sztompka.
Socjologia codzienności / red. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska.
Socjologia medycyny / A. Ostrowska.
Socjologia medycyny / M. Sokołowska.
Socjologia rodziny / T. Szlendak.
Styl życia a zdrowie / A. Ostrowska.
Wstęp do metod i technik badań społecznych / J. Sztumski.
Zdrowie i choroba : wybrane problemy socjologii medycyny / pod red. J. Barański, W. Piątkowski.


STATYSTYKA:
Metody opisu statystycznego / W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak.
Metody wnioskowania statystycznego / A. Balicki, W. Makać.
Przystępny kurs statystyki T. I-III / A. Stanisz.
Statystyka / S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka.
Statystyka / M. Sobczyk.
Statystyka / B. Turczyński
Statystyka : analiza badań społecznych / G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński.
Statystyka : zbiór zadań / H. Kassyk-Rokicka.
Statystyka medyczna / M. Górkiewicz, J. Kołacz.
Statystyka medyczna w zarysie / A. Petrie, C. Sabin.
Statystyka od podstaw / J. Jóźwiak, J. Podgórski.
Statystyka w pigułce / A. Lemańczyk.
Zbiór zadań ze statystyki dla studentów Akademii Medycznej w Gdańsku / M. Tosik, I. Bautembach, H. Grzenkowski.
Zbiór zadań ze statystyki medycznej / A. Lemańczyk.

top


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed