biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek farmacja V rok 2015-12-08

BIOFARMACJA:
Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics / L. Shargel, S. Wu-Pong, A.B.C. Yu.
Biofarmaceutyczny system klasyfikacji (BCS) jako nowoczesna metoda oceny właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych środków leczniczych / M. Woskowicz // Farm. Pol. 2008, 64 (5), s.191-196.
Biofarmacja / M. Sznitowska, R. Kaliszan.
Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków / S. Janicki, M. Sznitowska, W. Zieliński.
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics : Concepts and Applications / M. Rowland, T. N. Tozer.
Farmakokinetyczne metody badania leków / A. Danek.
Farmakokinetyka : podstawy i znaczenie praktyczne / H. Derendorf, red. E. Wyska.
Farmakokinetyka : teoria i praktyka / T. W. Hermann.
Sposoby oceny jakości leków generycznych : od badania uwalniania do badania biorównoważności / M. Sznitowska // Choroby Serca i Naczyń 2011, tom 8, nr 4, 209–214.


EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE W FARMACJI:
Ekonomika zdrowia / T. Getzen.
Jak zarządzać apteką : marketing w praktyce / H. Mruk, M. Michalik, T. Barałkiewicz.
Komunikacja w pracy aptekarza / E. Zygadło.
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym / M. Michalik, B. Pilarczyk, H. Mruk.
Marketing usług / A. Payne.
Marketing usług : idee : zastosowania / M. Pluta-Olearnik.
Marketing w aptece / K. Szalonka.
Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia / M. F. Drummond i in.
Podstawy farmakoekonomiki / E. Orlewska.
Usługi : zarządzanie i marketing / P. Mudie, A. Cottam.
Wytyczne przeprowadzania Oceny Technologii Medycznych (HTA) / Agencja Oceny Technologii Medycznych (www.aotm.gov.pl).
Zarządzanie marketingiem usług / J. Mazur.
Czasopisma: Rynek Zdrowia, Menedżer Zdrowia, Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki.


FARMACJA PRAKTYCZNA W APTECE:
Apteka jako ośrodek świadczący opiekę farmaceutyczną / A. Zimmermann.
Farmacja praktyczna / R. Jachowicz.
Handbook of non-prescription drugs / American Pharmacists Association.
Opieka diabetologiczna : wybrane zagadnienia z diabetologii dla aptekarzy / M. Jasik.
Opieka farmaceutyczna : objawy, rozpoznanie i leczenie / P. Rotter.
Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym: wybrane zagadnienia dla aptekarzy / J. Brandys.
Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej / J. Łazowski.
Rozmowa z pacjentem w aptece / K. Lennecke.


FARMAKOTERAPIA Z INFORMACJĄ O LEKACH:
Clinical pharmacy and therapeutics / eds. R. Walker, C. Edwards.
Farmakologia : podstawy farmakoterapii / pod. red. W. Kostowskiego i Z. S. Hermana.
Farmakologia kliniczna / H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, red. wyd. polskiego M. Wielosza.
Foundations of clinical drug therapy / A. C. Abrams, S. S. Pennington.
Podstawy farmakologii klinicznej / K. Orzechowska-Juzwenko.
Pharmacotherapy handbook / B. G. Wells i in.
Pharmacotherapy principles & practice study guide / eds. M. D. Katz, K. R. Matthias, M. A. Chisholm-Burns.
Principles and practice of pharmaceutical medicine / L. D. Edwards, A. W. Fox, P. D. Stonier.
Principles of pharmacology : the patophysiologic basis of drug therapy / ed. in- chief D. E. Golan.


HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA:
Epidemiologia : zagadnienia wybrane / pod red. L. Zaborskiego.
Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych / pod red. J. T. Marcinkowskiego.
Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / pod red. A. Grzybowskiego, Z. Jethon.
Podstawy higieny / pod red. J. T. Marcinkowskiego.
Przewodnik do ćwiczeń z higieny / pod red. L. Zaborskiego.


LEKI POCHODZENIA NATURALNEGO:
Farmakognozja / I. Matławska.
Fitoterapia i leki roślinne / E. Lamer-Zarawska, B. Kowal-Gierczak, J. Niedworok.
Herbal drugs and phytopharmaceuticals : a handbook for practice on scientific basis / N. G. Bisset.
Leki pochodzenia naturalnego / G. Nowak.
Piśmiennictwo uzupełniające- układ pokarmowy
Postępowanie fitoterapeutyczne w gastroenterologii / J. Hasik W: Postępy Fitoterapii 2000, nr 2, s. 2-9.
Silybum marianum : źródło surowca leczniczego o wielkokierunkowej aktywności / M. Krauze-Baranowska, Farmacja Polska, 2004, t. 60, nr 15, s. 717-722.
Rośliny źródłem związków o aktywności hepatoprotekcyjnej i przeciwwirusowej / M. Krauze-Baranowska, M. Skóra W: Farmacja Polska, 2005, t. 61, nr 9, s. 426-433.
Kozieradka pospolita : źródło związków o aktywności hormonalnej ? / B. Król-Kogus, M. Krauze-Baranowska W: Farmacja Polska, 2012, t. 68, nr 1, s. 39-42.
Właściwości lecznicze roślin przyprawowych na przykładzie ostryżu długiego / M. Kania, J. Baraniak W: Postępy Fitoterapii, 2015, nr 2, s. 102-106.
Wykwintne warzywo i cenny lek / J. Nartowska W: Panacea 2010, nr 1, s. 6-8.
Ziołowy ratunek dla wątroby / K. Głowniak, K. Skalicka-Woźniak, J. Widelski W: Panacea, 2009, nr 2, s.14-17.
Arnika, karczoch i kozieradka w laboratorium / M. Krauze-Baranowska W: Panacea 2004, nr 2, s. 32.
Samoleczenie w dolegliwościach wątroby / P. Kaczmarczyk W: Panacea, 2014, nr 4, s. 16-18.
Fitoterapia w biegunce podróżnych / T. Liczko W: Panacea, 2013, nr 3, s. 8-10.
Cenne nasiona babki / E. Andrzejewska-Golec W: Panacea 2013, nr 3, s. 12-13. 
Zioła w leczeniu wakacyjnych dolegliwości : naturalne leczenie biegunek / I. Matławska W: Panacea 2015, nr 2, s. 10-13
Schizandra - lek o pięciu smakach  / J. Nartowska W:  Panacea 2014, nr 3, s. 5-7.
Aloes - roślina bliska Bogu / J. Nartowska W: Panacea 2009, nr 1, s. 8-10.
Babka jajowata i jej cenne nasiona / E. Andrzejewska-Golec W: Panacea 2012, nr 1, s. 8-9.
Borówka czernica / J. Nartowska W: Panacea, 2007, nr 4, s. 5-7.
Imbir lekarski / J. Nartowska W: Panacea 2008, nr 3, s. 6-8.
Babka lancetowata : tradycja i współczesne zastosowania w lecznictwie / E. Andrzejewska-Golec 2008, nr 3, s. 15-17.
Senna - arabskie remedium / J. Nartowska 2008, nr 2,  s. 7-9.
Greckie siano, Boża trawka : Kozieradka / M. Krauze-Baranowska, B. Król-Kogus W: Panacea  2011, nr 4, s. 20-21.
Cykoria podróżnik : wędrujące ziele / J. Nartowska W: Panacea 2015, nr 1, s. 5-7.
Owoce pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica) źródłem substancji biologicznie aktywnych / A. Nahorska, M. Dzwoniarska, B. Thiem W: Postępy Fitoterapii 2014, nr 4, s. 239-246.
Na poprawę nastroju...
Czas Karczocha  / T. Andrearczyk W: Panacea, 2010, nr 1, s. 35.
Piśmiennictwo uzupełniające - układ oddechowy
Fitoterapia w profilaktyce zakażeń układu oddechowego / T. Liczko W: Panacea 2014, nr 1, s. 10-13.
Owoce malin – źródło cennych leczniczo metabolitów wtórnych i witamin / M. Krauze-Baranowska, M. Majdan W: Panacea 2009, nr 1, s. 14-15.
Olejki eteryczne w przeziębieniu i grypie  / B. Kowalczyk W: Panacea 2009, nr 1, s.10-13.
Aloes - roślina bliska Bogu / J. Nartowska W: Panacea 2009, nr 1, s. 8-10.
Tymianek - leczy i smakuje / J. Nartowska W:  Panacea, 2014, nr 2, s. 5-7.
Słodka stewia / J. Pelc  W: Panacea 2014, nr 1, s. 14-15.


PRAWO FARMACEUTYCZNE:
Apteka jako ośrodek świadczący opiekę farmaceutyczną : zagadnienia prawne / A. Zimmermann.
Badania kliniczne : organizacja, nadzór i monitorowanie / pod red. M. Waltera.
Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii / I. Łagocka.
Podstawy prawa / W. Góralczyk.
Podstawy prawa dla farmaceutów / T. Włudyka, Ł. Smaga, M. Smaga.
Prawo farmaceutyczne / M. Kondrat.
Prawo farmaceutyczne : zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne / M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple.
Prawo ochrony zdrowia / A. Sieńko.
Prawo reklamy w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle prawno-porównawczym / R. Stefanicki.
Rozporządzenia wykonawcze do Prawa farmaceutycznego z komentarzem dla aptekarzy / B. Jendryczko.
Wprowadzenie do prawa / J. Jabłońska-Bonca.


TECHNOLOGIA POSTACI LEKU III:
British Pharmacopoeia.
Ćwiczenia z receptury / L. Krówczyński, R. Jachowicz.
Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji / S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska.
Encyclopedia of pharmaceutical technology / red. J. Swarbrick.
European Pharmacopoeia.
Farmakopea Polska X .
Leki homeopatyczne : postacie i zasady sporządzania / S. Janicki, J. Krysiński, D. Partyka.
Leki stosowane w terapii okulistycznej / R. Jachowicz.
Leki współczesnej terapii / J. K. Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska.
Mieszaniny do żywienia pozajelitowego : standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów / M. Ciszewska-Jędrasik, M. Pertkiewicz.
Pharmindex.
Preparaty galenowe / J. Pluta.
Receptura apteczna : podręcznik dla studentów farmacji / R. Jachowicz.
Receptura apteczna płynnych postaci leków / L. Marszałł.
Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę / L. Marszałł.
United States Pharmacopeia USP.
Zbiór recept : materiały do ćwiczeń dla studentów III roku / M. Gajewska, M. Płaczek, J. Szulc, M. Sznitowska.
Czasopismo: International Journal of Pharmaceutical Compounding. 

top


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed