biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek farmacja III rok 2015-12-04

CHEMIA LEKÓW:
Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej : podręcznik dla studentów farmacji / Z. Szmal, T. Lipiec.
Chemia leków : dla studentów farmacji i farmaceutów / M. Zając, E. Pawełczyk.
Chemia leków : dla studentów farmacji i farmaceutów / A. Zejc, M. Gorczyca.
Chemiczna analiza ilościowa / M. Wesołowski.
Chemiczna analiza ilościowa środków leczniczych / W. Kwapiszewski, i in.
Chemiczne metody analizy ilościowej środków leczniczych / D. Rajzer, i in.
Chemiczne metody identyfikacji środków leczniczych / A. Kraczkowska, i in.
Ćwiczenia z chemii leków / M. Gorczycowa, A. Zejc.
Farmakopea Polska VI-X.
An introduction to medicinal chemistry / G. L. Patrick.
Leki współczesnej terapii / J. K. Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska.
Metody instrumentalne w analizie chemicznej / W. Szczepaniak.
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach / J. T. DiPiro i in.
Podręcznik do ćwiczeń z chemii farmaceutycznej / Z. Dudzik.
Podstawy chromatografii / Z. Witkiewicz.
Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska.


FARMAKOLOGIA I FARMAKODYNAMIKA:
Chemia medyczna : podstawowe zagadnienia / G. L. Patrick.
Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki dla studentów farmacji / pod red. B. Damasiewicz i R. Kaliszana.
Farmakodynamika : podręcznik dla studentów farmacji T. 1, T. 2 /  W. Janiec.
Farmakologia / R. Korbut
Farmakologia : podstawy farmakoterapii / pod red. W. Kostowskiego i Z. S. Hermana
Farmakologia Goodmana & Gilmana / pod red. L. L. Bruntona, J. S. Lazo, K. L. Parkera, wyd. polskie pod red. T. F. Krzemińskiego, W. Buczko i S. Czuczwara.
Farmakologia kliniczna / H. P. Rang, M. M. Dale, J. M. Ritter, wyd. polskie pod red. M. Wielosza.
Medical physiology : the big picture / J. D. Kibble, C. R. Halsey.
Mutschler farmakologia i toksykologia : podręcznik / E. Mutschler i in., wyd. polskie pod red. W. Buczko.
Pharmaceutical chemistry / ed. D. G. Watson.
Principles of pharmacology : the patophysiologic basis of drug therapy / ed. D. E. Golan.


FARMAKOGNOZJA:
Analiza fitochemiczna / W. Cisowski i in.
Farmakognozja / S. Kohlmünzer.
Farmakognozja / I. Matławska.
Metody ekstrakcji w przygotowaniu próbek do analizy fitochemicznej / M. Krauze-Baranowska, L. Pobłocka // Farmacja Polska 2002, nr 9, s. 411–421.
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji : dla studentów Wydziału Farmaceutycznego / W. Cisowski i in.


IMMUNOLOGIA:
Immunologia / J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek.
Immunologia / W. Lasek.
Immunologia / I. Roitt, J. Brostoff, D. Male.
Immunologia. Seria: Krótkie wykłady / P. M. Lydyard, A. Whelan, M. W. Fanger.
Podstawy immunologii / W. Ptak, M. Ptak, M. Szczepanik.


MIKROBIOLOGIA:
Ćwiczenia z mikrobiologii : dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG / pod red. W Werela, M. Wroczyńskiej-Pałka.
Microbiology / L. Prescott, J. P. Harley, D. A. Klein.
Mikrobiologia. Seria: Krótkie wykłady / J. Nicklin, K. Graeme-Cook, R. Killington.
Mikrobiologia i choroby zakaźne / G. Virella.
Mikrobiologia lekarska / P. B. Heczko, M. Wróblewska, A. Pietrzyk.
Mikrobiologia medyczna. Seria: Krótkie wykłady / W. Irving, T. Boswell, D. Aldeen.
Mikrobiologia ogólna / H. G. Schlegel.
Podstawy mikrobiologii lekarskiej / M. L. Zaręba, J. Borowski.
Przegląd mikrobiologii lekarskiej / E. Jawetz, J. I. Melnik, E. A. Adelberg.
Wirusologia / L. Collier, J. Oxford.
Życie bakterii / W. J. H. Kunicki-Goldfinger.


PATOFIZJOLOGIA:
Choroba niedokrwienna serca / L. Giec.
Choroby wewnętrzne. T. 1-2 / pod red. F. Kokota.
Choroby wewnętrzne / A. Wojtczak.
Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii / F. Kokot.
Patofizjologia / I. Damjanow.
Patofizjologia : materiały do zajęć dla studentów Wydziału Lekarskiego / pod red. A. Hoppe.
Patofizjologia człowieka / A. Badowska-Kozakiewicz.
Patofizjologia człowieka w zarysie / J. W. Guzek.


TECHNOLOGIA POSTACI LEKU I:
Ćwiczenia z receptury / L. Krówczyński, R. Jachowicz.
Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji / S. Janicki, A. Fiebig, M. Sznitowska.
Farmakopea Polska IX-X.
Leki stosowane w terapii okulistycznej / R. Jachowicz.
Preparaty galenowe / J. Pluta i in.
Receptura apteczna / R. Jachowicz.
Receptura apteczna płynnych postaci leków / L. Marszałł.
Receptura apteczna półpłynnych postaci leków do stosowania na skórę / L. Marszałł.
Zbiór recept : materiały do ćwiczeń dla studentów III roku / M. Gajewska i in.


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed