biblioteka online
Biblioteka Główna GUMed

Polecane podręczniki - kierunek farmacja I rok 2015-12-16

ANATOMIA:
Anatomia człowieka T. 1 Anatomia ogólna : kości, stawy i więzadła, mięśnie/ A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 2 Trzewa / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 3 Układ naczyniowy / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 4 Układ nerwowy ośrodkowy / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka T. 5 Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów / A. Bochenek, M. Reicher.
Anatomia człowieka / pod red. J. Sokołowskiej-Pituchowej.
Anatomia człowieka T. 1 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka T. 2 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka T. 3 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka T. 4 / red. O. Narkiewicz, J. Moryś.
Anatomia człowieka : repetytorium : na podstawie Anatomii człowieka A. Bochenka / red. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek, K. Krasucki.
Anatomia człowieka : 1200 pytań testowych jednokrotnego wyboru / red. F. Czerwiński.
Anatomia człowieka : 1500 pytań testowych / red. F. Czerwiński.
Anatomia i fizjologia człowieka / A. Michajlik, W. Ramotowski.
Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka / Z. Ignasiak.
Anatomia Nettera do kolorowania / J. T. Hansen.
Anatomia układu ruchu / Z. Ignasiak.
Podstawy anatomii człowieka / B. K. Gołąb.


BIOFIZYKA:
Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. F. Jaroszyk.
Biofizyka : wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami / red. Z. Józwiak, G. Bartosz.
Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki medycznej : dla studentów medycyny i farmacji / J. Terlecki.
Wybrane zagadnienia z biofizyki / S. Miękisz.


BIOLOGIA I GENETYKA:
Biologia farmaceutyczna / T. Dingerman i in.
Ćwiczenia z botaniki : cytologia, histologia i organografia / red. J. R. Ochocka.
Flora ojczysta / J. R. Moraczewski i in.
Parazytologia i akaroentomologia medyczna : podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych / red. A. Deryło, [aut.] K. Boczoń i in.
Podstawy biologii komórki : wprowadzenie do biologii molekularnej / B. Alberts i in.
Podstawy cytofizjologii i histofizjologii / A. Myśliwski
Podstawy genetyki : dla studentów i lekarzy / pod red. G. Drewy i T. Ferenca.
Podstawy genetyki medycznej / M. Connor, M. Ferguson-Smith.
Praktikum do ćwiczeń z botaniki farmaceutycznej / [aut. Helena Tokarz i in.].
Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. J. Kawiaka i M. Zabla.
Zarys parazytologii lekarskiej : podręcznik dla studentów / pod red. R. Kadłubowskiego i A. Kurnatowskiej.


BOTANIKA:
Anatomia roślin / K. Esau.
Anatomia roślin / E. Malinowski.
Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych / Z. Hejnowicz.
Atlas arkuszy zielnikowych / K. i Z. Biologii i Botaniki Farmaceutycznej AMG
Atlas preparatów mikroskopowych / K. i Z. Biologii i Botaniki Farmaceutycznej AMG
Botanika : podręcznik dla szkół wyższych / E. Strasburger i in.
Botanika : systematyka / A. Szweykowska, J. Szweykowski.
Ćwiczenia z botaniki : cytologia, histologia i organografia
/ red. J. R. Ochocka.
Fizjologia roślin / J. Zurzycki, M. Michniewicz.
Flora ojczysta / J. R. Moraczewski i in.
Internetowy Atlas Roślin Leczniczych / A. Piotrowski i in.
Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / L. Rutkowski.
Leksykon roślin leczniczych / pod red. A. Rumińskiej i A. Ożarowskiego.
Rośliny polskie / W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski.
Słownik botaniczny / pod red. A. Szweykowskiej i J. Szweykowskiego.
Taksonomia roślin i biosystematyka / C. A. Stace.
Zarys botaniki farmaceutycznej : podręcznik dla studentów farmacji / B. Broda.


CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA:
Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej / Z. S. Szmal, T. Lipiec.
Chemiczna analiza jakościowa / pod red. R. Piękosia.
Chemia nieorganiczna / F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus.
Chemia nieorganiczna. Seria: Krótkie wykłady / P. A. Cox.
Chemia ogólna i nieorganiczna / A. Bielański.
Chemia ogólna z elementami biochemii / T. Kędryna
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej / Z. Michałowski, J. Prejzner.


HISTORIA FARMACJI:
Historia farmacji / R. Rembieliński, B. Kuźnicka.
Historia medycyny / red. T. Brzeziński.
Kremers and Urdang’s history of pharmacy / G. Sonndecker.
Polskie apteki / W. Roeske.
Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823-1939) / T. Kitka.


HISTORIA FIOLZOFII:
Etyka / P. Vardy, P. Grosch.
Filozofia XX wieku / pod red. Z. Kuderowicza.
Filozofia medycyny : wprowadzenie / H. R. Wullf, S. A. Pedersen, R. Rosenberg.
Filozofia nauk przyrodniczych / C. G. Hempel.
Filozofia. Wybór tekstów t. I-III / B. Markiewicz.
Historia filozofii. T.1-3 / W. Tatarkiewicz.
O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie / L. Kołakowski.
Słownik pojęć filozoficznych / pod red. W. Krajewskiego.
Wprowadzenie do filozofii / A. Anzenbacher.
Zagadnienia i kierunki filozofii / K. Ajdukiewicz.


JĘZYK ANGIELSKI:
The Cambridge Encyklopedia.
An English course for pharmacy students / S. Jędraszko.
English for pharmacists : selected topics / A. Kierczak.
English for pharmacy / I. Ciecierska.
English for pharmacy and medical analytics / E. Donesch-Jeżo.
English in Pharmacy. Part I. : skrypt dla studentów I roku farmacji / E. Krawczuk, M. Kruk-Pedersen.
Listening, speaking & gramar exercises for pharmacy / O. Wysocka.
A manual of English for overseas doctors / J. Parkinson.
Oxford Medical Dictionary.

Literatura pomocnicza. Podręczniki do gramatyki. Poziom niższy.
Czasy i formy czasowników / M. Matysek.
Ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne dla studentów / M. Matysek.
Ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne / M. Matysek.
English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for intermediate students / R. Murphy.
First Certificate Language Practice / M. Vince.
Gramatyka angielska w teorii i w ćwiczeniach / J. Siuda.
Intermediate Language Practice / M. Vince.
Język angielski : repetytorium gramatyki z ćwiczeniami / B. Jasinska , J. Jaślan.

Literatura pomocnicza. Podręczniki do gramatyki. Poziom wyższy.
Advanced Grammar in Use a self-study reference and practice book for advanced learners of English / M. Hewings.
Advanced Language Practice / M. Vince.
Grammar for CAE Proficiency / M. Hewings.


JĘZYK FRANCUSKI:
Larousse Médical / [dir. ed. C. Naudin, N. Grumbach].
Le médicament / S. Demirdjian.
Materiały do nauki języka francuskiego dla studentów farmacji / B. Jakimczyk.
Słownik lekarski francusko-polski / B. Neuman.
Słownik lekarski polsko-francuski / B. Neuman.


LEKTORAT JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO:
Język łaciński dla studentów farmacji / B. Cygan.
Lingua latina pharmaceutica / M. Bugaj, W. Bugaj, A. Kierczak.
Podręczny słownik lekarski łacińsko–polski i polsko–łaciński / K. Karwowska.
Receptariusz / S. Janicki, J. Szulc, B. Woyczikowski.
Receptura dla studentów farmacji / L. Krówczyński.
Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie / A. Ożarowski, W. Jaroniewski.
Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie / J. Kreiner.
Słownik medyczny łacińsko-polski / B. Dąbrowska.
Słownik medyczny polsko-łaciński / B. Dąbrowska.


MATEMATYKA:
Analiza matematyczna dla licealistów / K. Kłoczkow.
Analiza matematyczna w zadaniach / W. Krysicki, L. Włodarski.
Kurs matematyki dla chemików / J. Ger.
Matematyka dla biologów / D. Wrzosek.
Matematyka dla chemików / E. Steiner
Matematyka w biologii / U. Foryś.
Matura z matematyki od roku 2010 / A. Cewe, H. Nahorska.
Podstawy matematyki i statystyki dla biologów, lekarzy i farmaceutów / J. Martin.
Rachunek różniczkowy i całkowy : teoria : przykłady : ćwiczenia : podręcznik dla studentów farmacji / J. Chmaj.
Wprowadzenie do biomatematyki / J. D. Murray.
Wybrane zagadnienia analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa / M. Tosik, I. Bautembach, H. Grzenkowski.
Zadania z analizy matematycznej / M. Lassak.
Zbiór zadań z matematyki dla biologów / M. Bodnar.
Zbiór zadań z matematyki dla chemików. Cz. I i II / S. Gniłka, K. Nowakowski, D. Stachowiak-Gniłka.
Zbiór zadań z matematyki dla licealistów kl. I-III / K. Kłoczkow.
Zbiór zadań z matematyki dla szkół średnich / J. Kujawa.


PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA:
Człowiek – istota społeczna / E. Aronson.
Elementarne pojęcia socjologii / J. Szczepański.
Psychologia i życie / R. J. Gerring, P. H. Zimbardo.
Psychologia pracy i organizacji / Z. Ratajczak.
Psychologia w medycynie / P. Salmon.
Socjologia : analiza społeczeństwa. / P. Sztompka.
Teorie osobowości / C. S. Hall, G. Lindzey.
Wstęp do psychologii społecznej / S. Mika.
Wstęp do socjologii / N. Goodman.
Zdrowie i choroba : wybrane problemy socjologii medycyny / [red.] J. Barański, W. Piątkowski.


STATYSTYKA:
Metody opisu statystycznego / W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak.
Metody wnioskowania statystycznego / A. Balicki, W. Makać.
Statystyka / M. Sobczyk.
Statystyka : analiza badań społecznych / G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński.
Statystyka : elementy teorii i zadania / S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka.
Statystyka : skrypt dla studentów medycyny i studiów podyplomowych / B. Turczyński.
Statystyka : zbiór zadań / H. Kassyk Rokicka.
Statystyka medyczna / M. Górkiewicz, J. Kołacz.
Statystyka medyczna w zarysie / A. Patrie, C. Sabin.
Statystyka od podstaw / J. Jóźwiak, J. Podgórski.
Statystyka w pigułce / A. Lemańczyk
Przystępny kurs statystyki. T. I, II i III / A. Stanisz.
Zbiór zadań ze statystyki / M. Tosik, I. Bautembach, H. Grzenkowski
Zbiór zadań ze statystyki medycznej / A. Lemańczyk.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:
Microsoft Windows XP : dla ekspertów / E. Bott, C. Siechert
Windows XP PL : biblia / A. Simpson
Windows XP : skuteczne rozwiązania / K. Stephenson

top


  • english
  • extranet GUMed
  • poczta GUMed
  • zapytaj bibliotekarza
  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . al. Gen. J. Hallera 107 . 80-416 Gdańsk . tel.: +48 58 349 12 84


email: biblfarm@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-10-03 mgr I. Damaszke . Biblioteka Główna © 2014 - 2018 . omilian&blukis&milewski

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed