Nabytki książkowe 2016-02-05

 

NABYTKI KSIĄŻKOWE BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
(III-IV KWARTAŁ 2015)
 
NR AUTOR - TYTUŁ - MIEJSCE WYDANIA - ROK SYGNATURA
 1.  Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku T. XVI. Kujawski R.: Tadeusz Bilikiewicz (1901-1980) : lekarz, historyk i filozof medycyny. Cz. 2 (lata 1952-1980) Gdańsk 2015.  IV H 50/16
 2.  Tomaszewski W, Piątkowski P.: Maści, żele, kremy, spraye i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu. Warszawa, 2015.  IV D 343
 3.  Marszał L.: Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę. Warszawa, 2015.  IV A 224
 4.  Rybka M.: Vademecum technika farmaceutycznego : wraz z pytaniami testowymi przygotowującymi do państwowego egzaminu zawodowego. Warszawa 2015.
 IV A 225
 5.  Chemia żywności. T. 1 Główne składniki żywności. Red. Z. E. Sikorski, H. Staroszczyk. Warszawa, 2015.  IV E 188/1
 6.  Cichocki M.: Biochemiczne i molekularne podstawy biotransformacji ksenobiotyków. Poznań, 2015.  III E 141
 7.  Biologia molekularna dla farmaceutów. Red. B. Licznerska, E. Ignatowicz, W. Baer-Dubowska. Poznań, 2012.  II A 64
 8.  Ujednolicone przepisy : farmacja : stan prawny - 2kwietnia 2015. Warszawa, 2015.  I D 118
 9.  Kompendium farmakologii. Red. W. Janiec. Warszawa, 2015.  IV D 344
10.  Mutschler E. i in.: Mutschler Farmakologia i toksykologia. Red. M. Droździk, I. Kocić, D. Pawlak. Wrocław, 2016.  IV D 322
11.  Stein J. i in.: Wybrane zagadnienia z zakresu toksykologii żywności oraz wpływu pokarmu na farmakoterapię. Red. M. Bronkowska. Wrocław, 2016.  IV E 189
12.  Vollmar A., Zundorf I., Dingermann T.: Immunologia i immunoterapia. Red. J. Żeromski. Wrocław, 2015.  II D 88
13.  Leki w ratownictwie medycznym. Red. J. Kleszczyński, M. Zawadzki. Warszawa, 2015.  IV D 345
14.  Interakcje leków w neurologii. Pod red. M. Białeckiej, J. Sławka. Gdańsk, 2015.  IV D 346
15.  Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Red. Z. Kopczyński. Poznań, 2014.  III E 140 b
16.  Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej. Red. A. Lewiński, A. Zygmunt. Lublin, 2011.  II E 154
17.  Ekotoksykologia : rośliny, gleby, metale. Red. M. Wierzbicka. Warszawa, 2015  IV F 217
18.  The United States Pharmacopeia USP 39 : The National Formulary NF 34 : Official from May 1, 2016. Rockville, 2015  IV J 111/XXXIX/1
19.  The United States Pharmacopeia USP 39 : The National Formulary NF 34 : Official from May 1, 2016. Rockville, 2015  IV J 111/XXXIX/2
20.  The United States Pharmacopeia USP 39 : The National Formulary NF 34 : Official from May 1, 2016. Rockville, 2015  IV J 111/XXXIX/3
21.  The United States Pharmacopeia USP 39 : The National Formulary NF 34 : Official from May 1, 2016. Rockville, 2015  IV J 111/XXXIX/4
22.  Zimmermann A.: Wybrane zagadnienia z prawa farmaceutycznego : poradnik farmaceuty. Warszawa, 2015  I D 119 a,b