O Bibliotece 2017-08-16

  

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ma charakter prezencyjny. Gromadzi i udostępnia na miejscu w czytelni specjalistyczne książki i czasopisma, między innymi z botaniki, biochemii, biologii, bromatologii, chemii, farmacji, farmakologii, kosmetologii i toksykologii, a także prasę codzienną.

W Bibliotece jest dostęp do wszystkich baz danych bibliograficznych i pełnotekstowych oferowanych przez Bibliotekę Główna GUMed. Z czytelni Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego mogą korzystać na miejscu nie tylko studenci, absolwenci czy pracownicy GUMed, lecz również inni czytelnicy nie związani z naszą uczelnią, poszukujący publikacji zgodnych z profilem zbiorów.
W bibliotece realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne. Opracowuje się na bieżąco Bibliografię Publikacji Pracowników Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.