Podręczniki polecane przez wykładowców 2018-09-06

 

Wydział / Oddział / kierunek

Rok studiów

Wydział Farmaceutyczny

farmacja 1 2 3 4 5
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny 1        

Oddział Medycyny Laboratoryjnej

analityka medyczna 1 2 3 4 5