Bibliografia i bibliometria 2015-11-25

Pracownia Bibliograficzna
lokalizacja:
Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego

 mgr Małgorzata Pawlak
(58) 349 12 84
  
biblfarm@gumed.edu.pl

Bibliografia GUMed

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy pracowników Uczelni powstały w okresie ich zatrudnienia w Uczelni, tworząc na bieżąco ogólnodostępną bazę:

Bibliografia GUMed (1945+)    więcej o bazie

moduł Analiza bibliograficzna publikacji GUMed

moduł Rankingi pracowników, wydziałów i jednostek GUMed


dostarczanie materiału bibliograficznego

Pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Diagnostyki Laboratoryjnej GUMed, opublikowany materiał bibliograficzny powinni dostarczać osobiście, pocztą wewnętrzną GUMed lub pocztą elektroniczną (skany PDF) do Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego.
W przypadku, kiedy praca została opublikowana w wydawnictwach będących w zbiorach Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego, dostarczenie odbitki kserograficznej pracy nie jest niezbędne - wystarczy przekazanie do Biblioteki informacji o publikacji.
W odniesieniu do prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej lub też pierwotnym miejscem publikacji jest ten nośnik, należy wskazać adres internetowy zarówno samego dokumentu, jak i źródła, w którym został opublikowany.

Uwaga:
Autorzy zobowiązani są również dostarczyć wypełnione oświadczenia:

Obliczanie liczby arkuszy we własnej publikacji


wskaźniki bibliometryczne, punktacja, bibliometria

dostępne są w zakładce Bibliografia i Bibliometria na stronie Biblioteki Głównej GUMed