Kopiowanie materiałów 2015-11-10

W Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego GUMed istnieje możliwość drukowania i skanowania materiałów 

 

 drukowanie A4  0.50 zł
 skan A4  1.00 zł

 


kopiowanie a polskie prawo autorskie

Zagadnienia związane z ochroną praw autorskich reguluje ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa daje prawo korzystania – bez zezwolenia twórcy – z już rozpowszechnionego utworu jego autorstwa w tzw. "zakresie własnego użytku osobistego”.

Oznacza to, iż można wykonać pojedynczą kopię fragmentu lub nawet całego dokumentu, ale tylko i wyłącznie na własne potrzeby.

Jeżeli dla celów naukowych i dydaktycznych przytacza się więcej niż kilka słów z już rozpowszechnionej pracy innego autora (dotyczy to także tłumaczeń) lub parafrazuje jego stwierdzenia, istnieje obowiązek podania nazwiska autora i źródła tych informacji w formie bibliografii.