AKTUALNOŚCI

2019-10-05

  

Zachęcamy do korzystania z bazy SciFinder-n - nowej, rozbudowanej wersji platformy SciFinder, będącej najobszerniejszą bazą gromadzącą informacje z dziedziny chemii, biochemii oraz inżynierii chemicznej.

Dostęp testowy obejmuje także zintegrowany z bazą SciFinder-n moduł MethodsNow, zawierający opisy ponad pół miliona procedur i reguł stosowanych w laboratoriach (login i hasło takie samo, jak do SciFinder).
 

W celu skorzystania z bazy, należy się zalogować, używając dotychczasowego loginu i hasła, obowiązującego dla bazy SciFinder. Użytkownicy, którzy jeszcze nie posiadają konta, muszą się zarejestrować, podając adres email z domeny gumed.edu.pl.
 

zob.: dodatkowe informacje o bazie
 

Dostęp będzie aktywny do 20.10.2019 r.

 

2019-09-16

 

Biblioteka informuje, że zgodnie z nową umową na krajowy dostęp do czasopism wydawcy Elsevier, zawartą 31 maja 2019 roku przez MNiSW (reprezentowanym przez ICM UW), zmianie uległa liczba tytułów tego wydawcy dostępnych dla polskich instytucji naukowych, w tym dla GUMed, w latach 2019-2021. 
 

zob. listę czasopism objętych nową licencją oraz listę czasopism wykluczonych


Szczegółowe informacje na temat licencji krajowej Elsevier można znaleźć na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.


2019-09-03

 

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na kolejne bezpłatne internetowe webinaria (prowadzone w języku polskim) z korzystania z zasobów Web of Science.

We wrześniu i październiku reprezentanci Clarivate Analytics oferują następujące szkolenia:

 

    Web of Science – wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
    24 września 2019 / wtorek, godz.10:00, zarejestruj się >>>
    1 października 2019 / wtorek, godz.13:00, zarejestruj się >>>
     

Tworzenie profilu Publons i integracja z Web of Science
24 września 2019 / wtorek, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
26 września 2019 / czwartek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

InCites Benchmarking & Analytics - podstawy analiz i nawigacji
25 września 2019 / środa, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
27 września 2019 / piątek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Potrzebne dane o źródłach finansowania? Teraz szukaj w Web of Science!
1 października 2019 / wtorek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>

Narzędzia analityczne i  wskaźniki cytowań wokół danych Web of Science Core Collection
2 października 2019 / środa, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

 

Można także skorzystać z kalendarza szkoleń i zarejestrować się na wybraną sesję.
Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami. Liczba uczestników jednej sesji ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!


2019-09-02

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 roku działa pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa Elsevier na adres Support@elsevier.com oraz do WBN na adres wbn-admins@icm.edu.pl.


2019-08-23

 

Informujemy, że 31 lipca br. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. 

Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, a więcej o jego tworzeniu można przeczytać w aktualnościach serwisu MNiSW, w artykule Koniec z punktozą. Nowy wykaz czasopism już jest!.

Wszelkie zmiany w punktacji zostaną zastosowane w bazie Bibliografia GUMed w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki.


2019-05-07

 

Od dnia 1 maja br. w miejsce tradycyjnych papierowych rewersów do zamawiania książek i archiwalnych czasopism z magazynu, wprowadzamy zamawianie elektroniczne poprzez katalog on-line.

W celu skorzystania z nowej usługi, należy po wyszukaniu danej pozycji w katalogu kliknąć przycisk "Zamów do czytelni" i uzupełnić rewers elektroniczny.
UWAGA! W przypadku czasopism należy dodać również informacje dotyczące poszukiwanego rocznika i numer zeszytu.

   


Materiały zamówione w ten sposób dostępne będą w Czytelni 1 po 20 minutach i będą oczekiwały na czytelnika przez kolejne 2 dni.


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.