2020-09-30

 

 

 

Funkcjonowanie Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego od 1 października 2020 roku

 

 

Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-16:00, z przerwą od godz. 11:30 do 11:45 na wietrzenie pomieszczeń.


Przed wejściem należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę na nos i usta.

W bibliotecznej książce odwiedzin będzie prowadzony rejestr użytkowników na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.

W czytelni jednocześnie może przebywać maksymalnie 2 użytkowników. Konieczne jest zachowanie dystansu minimum 1,5 metra pomiędzy osobami przebywającymi w czytelni.

Istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje/ zarezerwowanie miejsca w czytelni - zapisy biblfarm@gumed.edu.pl, przy zachowaniu odpowiednich przerw pomiędzy kolejnymi spotkaniami, celem dezynfekcji wyposażenia i przewietrzenia pomieszczenia.

Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych wyłącznie na miejscu, istnieje możliwość samodzielnego wykonania odpłatnych kserokopii (kopiarka znajduje się na korytarzu bibliotecznym).


Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej książki i inne materiały biblioteczne np. zeszyty czasopism zwracane przez czytelników muszą zostać poddane kwarantannie przez okres 3 dni.


Biblioteka będzie przyjmować zamówienia na kopie materiałów drukowanych, tj. artykułów naukowych oraz fragmentów książek w postaci skanów do 25 stron i wysyłać czytelnikom na adres e-mail. Osoby zainteresowane otrzymaniem skanu publikacji proszone są o przesłanie odpowiednich informacji bibliograficznych na adres biblfarm@gumed.edu.pl


Będzie możliwość skorzystania z komputera z bazami prac magisterskich i licencjackich po wcześniejszym umówieniu się biblfarm@gumed.edu.pl


Pozostałe usługi informacyjne będą świadczone tak jak dotychczas drogą online.

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.