2020-05-25

 

Od 25.05.2020 do odwołania  kontakt z bibliotekarzem dyżurującym możliwy  jest od poniedziałku do piątku za pośrednictwem telefonu 58 / 349 12 84  w godzinach 8:30-14:30 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biblfarm@gumed.edu.pl

Zarządzenie Rektora nr 48/2020 z dnia 28.05.2020 r. (ogłoszono dnia 28.05.2020 r.)

Zarządzenie Rektora nr 48/2020 z dnia 28.05.2020 r. (ogłoszono dnia 28.05.2020 r.) [116 kB]

o zmianie zarządzenia 46/2020 Rektora GUMed z dnia 26.05.2020 r. w sprawie organizacji funkcjonowania GUMed w okresie epidemii COVID-19

Dokumenty bezpośrednio powiązane:

 

 

 

Kontakt z bibliotekarzem dyżurującym od 19.03.2020 do odwołania możliwy  będzie od poniedziałku do piątku za pośrednictwem telefonu 58 / 349 12 84  w godzinach 9.00-14:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biblfarm@gumed.edu.pl

Zarządzenie Rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 r. (ogłoszono dnia 11.03.2020 r.) 

 Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności GUMed

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.