2020-03-09

 

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na  serię bezpłatnych prezentacji internetowych Research. Smarter. Research oraz na kolejne internetowe webinaria (prowadzone w języku polskim) z korzystania z zasobów Web of Science

W marcu reprezentanci Clarivate Analytics oferują następujące szkolenia:

 


    Research. Smarter. Research

    Odkryj integrację Web of Science Core Collection i Derwent Innovations Inex
    23 marca 2020 / poniedziałek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
     

Zidentyfikuj wiodące badania za pomocą Essential Science Indicators (ESI)
24 marca 2020 / wtorek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Zdobądź potrzebne informacje na bieżące tematy epidemiologiczne
25 marca 2020 / środa, godz. 11:00, zarejestruj się >>>Akademia Web of Science i InCites

Web of Science - personalizacja
11 marca 2020 / środa, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
12 marca 2020 / czwartek, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
 

Ranking czasopism w bazie Journal Citation Reports
11 marca 2020 / środa, godz. 13:00, zarejestruj się >>>
12 marca 2020 / czwartek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

InCites - potrzeba i analiza współpracy na poziomie międzynarodowym
25 marca 2020 / środa, godz. 14:00, zarejestruj się >>>
26 marca 2020 / czwartek, godz. 11:00, zarejestruj się >>>
 

 

Można także skorzystać z kalendarza szkoleń i zarejestrować się na wybraną sesję.
Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami. Liczba uczestników jednej sesji ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.